فهرست مطالب

اصلاح و تربیت - سال ششم شماره 71 (پیاپی 156، اسفند 1386)
 • سال ششم شماره 71 (پیاپی 156، اسفند 1386)
 • 56 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1387/01/10
 • تعداد عناوین: 15
|
 • سرمقاله
  صفحه 1
 • علل گرایش به مواد مخدر در زندان
  دهقانی صفحه 2
 • وظایف و اختیارات شورای انضباطی زندان
  محمدنژاد صفحه 7
 • بررسی رابطه بین طلاق و بزهکاری
  علوی صفحه 10
  گسترش آسیبهای اجتماعی و منتهی شدن بسیاری از آنها به زندان چالشی عظیم پیش روی جامعه نهاده است که لزوم اقدامات عاجل را گوشزد می کند. در این راستا شورای تحقیقات زندانهای خوزستان اقدام به اجرای پیمایشی نمود که ماحصل آن در این مقاله آمده است. امید است گامی در جهت پیشگیری از این معضلات باشد.
 • شادی و تئوری های مربوط به آن
  بردبار صفحه 15
  تئوری های مربوط به هیجان، به ندرت به موضوع شادی می پردازند و توجهات، بیشتر بر هیجانهای منفی مثل خشم، ترس و نفرت متمرکزند. شاید موارد فوق به این دلیل مربوط باشد: در ظاهر برای شاد نبودن در مقایسه با شاد بودن راه های بیشتری وجود دارد. شادی، در مقایسه با هیجانهای منفی، حیطه گسترده تری را شامل می شود. در مقاله حاضر، به مفهوم و تعاریف شادی، ارتباط شادی با...
 • بررسی میزان تاثیر برنامه های زیان کاهی در زندگی معتادین
  اسماعیلی، مقدس بیات صفحه 17
  زیان کاهی یک روش بحث برانگیز برای درمان معتادین مواد مخدر است که درباره نحوه عملکرد و اثربخشی آن تحقیقات رسمی اندکی وجود دارد. برای توسعه این زمینه، ما ابتدا تحقیقی درباره زیان کاهی با شرکت 120 مراجعه کننده با کمک روش گروه اسمی انجام دادیم تا پیامدهای مرتبط و بومی برای اندازه گیری پیشرفت در برنامه را بدست آوریم. سپس با انجام مصاحبه با روش گروه متمرکز را با گروه های...
 • نقش ورزش در اصلاح و تربیت مددجویان
  رضایی مقدم صفحه 23
  حرکت و جنبش از ویژگیهای حیات انسان و دارای انگیزه و ریشه در سرشت او و عاملی برای رشد و سلامت و نشات اوست، انسان نیازمند به حرکت و ناگزیر از حرکت است منع انسان از حرکت نه تنها موجب توقف رشد بلکه سبب افسردگی، بروز رفتار ناهنجار و از دست رفتن شور و نشاط وی می گردد.
 • چند نکته برتر و کاربردی برای اعمال مدیریت بهتر و کارآمدتر
  درکی صفحه 26
 • وضعیت کودکان خیابانی در ایران و جهان
  شاهین صفا صفحه 27
 • بررسی تطبیقی مجازات های جایگزین در کشورهای جهان
  کاظمی صفحه 31
  این بررسی به روش مطالعه اسنادی کتابخانه ای به گردآوری آرا و نظریات دیگر کشورهای جهان در خصوص لزوم مفهوم تبدیل مجازاتها و مجازاتهای حبس و زندان می پردازد. راهکارهای مبارزه با افزایش جمعیت کیفری زندانها و رشد انبوه جمعیت بزهکار و جلوگیری از مشکلات این افزایش جمعیت از سوی کشورهای جهان تا حدودی متمایز بوده ولی اکثریت به لزوم این تبدیل در مجازاتهای کیفری بویژه...
 • موسسه پزشکی دارالتادیب در تایلند
  فرقدان صفحه 36
 • گرم کردن و آماده سازی بدن پیش از تمرین در مسابقات ورزشی
  قربانی صفحه 38
 • تحلیل جامعه شناختی تاثیر زندان بر زندانی و خانواده او
  عبدوی، پاکیده، رنجبر صفحه 40
 • بررسی رضایتمندی معتادان از مصرف داروی متادون و پیامدهای آن
  ملکی، پروین، رزلاسری صفحه 45
  هدف این مطالعه بررسی میزان رضایتمندی معتادان از مصرف داروی متادون و پیامدهای آن در زندانهای استان کردستان می باشد. روش این مطالعه از نوع توصیفی است و طرح تحقیق نیز از نوع زمینه یابی مقطعی است. جامعه آماری این مطالعه کلیه زندانیان معتاد به مواد مخدر ساکن در زندان مرکزی سنندج و زندان کامیاران بوده اند که در زمان اجرای طرح داروی متادون مصرف می کردند. نمونه...
 • معرفی پایان نامه و تحقیق
  صفحه 50