فهرست مطالب

نقش و فرش - پیاپی 11 (زمستان 1386)
 • پیاپی 11 (زمستان 1386)
 • 64 صفحه، بهای روی جلد: 12,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1387/01/10
 • تعداد عناوین: 18
|
 • سرمقاله
  صفحه 3
 • قالی ایران خلاقیت و خودباوری در هنرهای ملی ایران / گفت و گو با اکبر مهدی ئی
  صفحه 4
 • چگونه می توان فرش خوب را حمایت کرد
  صفحه 14
 • عطر فرش کرمان در خانه کودکی من
  صفحه 18
 • هنر کلاسیک هرگز نمی میرد
  صفحه 26
 • فرش دستباف سیاه نیست
  صفحه 32
 • نگاهی به آیات قرآن مجید در باب «پشم، ابریشم و...»
  صفحه 36
 • اتحادیه صادر کنندگان: اگر از این راه بروید
  صفحه 38
 • رفوگران، باز آفرینان هنر و زیبایی
  صفحه 44
 • نمایشگاه فرش استان قم
  صفحه 51
 • علم در فرش دستباف؛ وسیله یا هدف
  صفحه 52
 • نمایشگاه اصفهان
  صفحه 54
 • اخبار
  صفحه 56
 • گذشته، چراغ راه آینده
  صفحه 58
 • اخبار نگارخانه ها
  صفحه 60
 • تنها صداست که می ماند
  صفحه 62
 • دنیای با شکوه آقای دیجیتال منش
  صفحه 63
 • کاریکاتور
  صفحه 64