فهرست مطالب

پژوهش های ارتباطی - پیاپی 47 (پاییز 1385)

فصلنامه پژوهش های ارتباطی
پیاپی 47 (پاییز 1385)

 • تاریخ انتشار: 1385/07/11
 • تعداد عناوین: 10
|
 • صفحه 5
 • ناصرقلی سارلی صفحه 9
  یکی از کاربردهای هنری و اغلب طنزآمیز زبان در رسانه ملی «گونه زبانی ساختگی» است. نویسنده در این مقاله قصد دارد ضمن ارائه تعریفی از گونه زبانی ساختگی، این گونه را از دیدگاه جامعه شناسی زبان، کاربردشناسی اجتماعی و آسیب شناسی زبان بررسی کند و وجوه زیبایی شناختی و کارکردهای هنری آن را برای به کارگیری در رسانه ملی تبیین کند.
 • نگار داوری اردکانی صفحه 21
  مقاله حاضر با مرور متون برنامه ریزی زبان در آثار غربیان و ایرانیان به تبیین جایگاه متولیان برنامه ریزی زبان به طور کلی و زبان فارسی به طور خاص می پردازد و در حقیقت در جستجوی پاسخ پرسش های زیر است: چه کسانی می توانند متولی برنامه ریزی زبان باشند؟ در این میان رسانه ها چه جایگاهی دارند؟ رسانه ملی ایران چه جایگاهی در برنامه ریزی زبان دارد؟ مردم ایران که مخاطبان برنامه ریزی زبان فارسی هستند، چه نگرشی نسبت به متولیان این برنامه ریزی بویژه رسانه ملی دارند؟ در این مقاله، نقش منحصر به فرد سازمان صدا و سیما و ضرورت به رسمیت شناختن این نقش تبیین می شود.
 • حسین بیات صفحه 45
  مقاله حاضر، نحوه تغییر خط پهلوی به خط عربی را پس از ورود اسلام به ایران و تغییر خط عربی را در سایر کشورهای آسیایی به خط لاتین در قرن گذشته شرح می دهد و نظرات موافق و مخالفی را که در برابر ایده تغییر خط فارسی، از حروف عربی به حروف لاتین مطرح شده برمی شمارد.
  نویسنده تقویت نظرات موافق تغییر خط را که با ظهور شیوه های نوین ارتباطی (همچون سرویس پیام کوتاه، وبلاگ نویسی، چت روم ها و...) و مشکلات کاربرد خط فارسی در محیط های مجازی رخ داده، تهدیدی جدی برای ادامه حیات خط فارسی تلقی می کند.
  وی در ادامه مقاله برخی اقدامات مسئولان، نهادها و بویژه صدا و سیما را هموارکننده راه این تهدید می داند و پیشنهادهایی برای رفع آن و دفاع از خط هزارساله فارسی مطرح می کند
 • حمید ضیایی پرور صفحه 77
  مقاله حاضر به مشکلات کاربرد رسم الخط فارسی در اینترنت و تلاش هایی که برای تهیه نرم افزارهای فارسی ساز، از سوی محققان و نهادهای دولتی کشور و شرکت های خصوصی داخلی و خارجی صورت گرفته است، می پردازد. نویسنده به این نکته اشاره می کند که با وجود همه این تلاش ها فقدان پشتیبانی مالی و اجرایی لازم از سوی نهادهای دولتی، دستیابی به نتیجه مطلوب را دشوار کرده است.
  وی به پروژه هایی همچون استاندارد خط فارسی در یونی کد، لینوکس فارسی و نرم افزارهای متعدد ترجمه فارسی اشاره می کند و راهکارهای مفیدی برای رفع مشکلات کاربرد زبان فارسی در محیط مجازی ارائه می دهد.
 • زهرا نامور صفحه 99
  این مقاله عملکرد نظام های نشانه ای شنیداری و شیوه های گفتمانی در متون تبلیغات رادیویی را بررسی می کند و نشان می دهد که از چه تکنیک ها و امکانات صوتی برای انتقال معانی مستقیم و غیر مستقیم پیام تبلیغی استفاده می شود.
  نویسنده با تحلیل چند نمونه از تبلیغات رادیویی نشان می دهد که لایه های مختلف پیام رادیویی یعنی لایه های گفتار، موسیقی و صداهای محیطی در طراحی متون تبلیغات رادیویی به گونه ای به کار گرفته می شوند که شنونده به خرید کالاها یا خدمات مورد نظر ترغیب شود. لایه های دیگر متنی و شیوه های گفتمانی و نقش ترغیبی زبان نیز در تحقق این هدف نقش مهمی ایفا می کنند.
 • سیدمحسن حسینی صفحه 127
  در مجموعه های تلویزیونی و نمایش های تاریخی که تطبیق شکل، ساختار و محتوای فیلمنامه با واقعیت های تاریخی ضرورت دارد ایجاد توهم تاریخی و واقعیت نمایی ازطریق به کارگیری نثری که براساس مختصات و ویژگی های زبانی دوره موردنظر بازسازی شده باشد ضروری است. در این مقاله به فیلمنامه نویسان و نمایشنامه نویسان توصیه شده است ضمن توجه به زبان نمایشی و ویژگی های آن، شاخص های گفتگوی مطلوب را درنظر بگیرند و با رعایت حدود و میزان بازسازی زبان و تفاوت های زبان گفتار و نوشتار، پس از اتخاذ روش تحقیقی مناسب به نگارش فیلمنامه یا نمایشنامه تاریخی براساس زبان گفتاری دوره موردنظر اقدام کنند.
  در پایان نیز راهکارهایی برای بازسازی زبان گفتاری درسه سطح آوایی، واژگانی و نحوی ارائه شده است.
 • سروناز تربتی صفحه 151
  مقاله حاضر به بررسی نسبت رسانه و زبان می پردازد. این نسبت را می توان در قالب یک نسبت زبان شناختی و شناخت شناسی (epistemology) در نظر گرفت. رویکردی نیچه ای به زبان نشان می دهد که چگونه زبان از استعاره ها شکل گرفته و چگونه در حوزه شناخت شناسی، بنیاد فهم زبان را استعاره می سازد. استعاره در کاربرد ادبی، انتقال یک موضوع (یا پیام) به موضوع دیگری است که به ظاهر با موضوع اول مرتبط نیست، اما معنا و تجربه دیگری از آن را به دست می دهد. از سوی دیگر، با رویکردی مک لوهانی به رسانه، به سه سازه بنیادین رسانه اشاره می شود: انتقال، پیام (در قالب زبان گفتاری یا زبان تصویری) و معنا. وجود همین سه سازه بنیادین در یک ارتباط زبانی، نسبت زبان شناختی و شناخت شناسی زبان و رسانه را مشخص می سازد؛ از آنجا که هرگونه «ارتباط زبانی» از یک «پیام» تشکیل شده است که از فرستنده به گیرنده «منتقل» می شود و «معنای» نهایی را می سازد، می توان به این نتیجه دست یافت که بنیاد رسانه نیز چون بنیاد زبان بر استعاره است و به عبارت دیگر رسانه همان استعاره است.
  کلیدواژگان: زبان، استعاره، رسانه، پیام، انتقال، معنا
 • مژگان مخاطبی اردکانی صفحه 165
  مقاله حاضر به نشانه شناسی کلام نمایش رادیویی می پردازد. این نوشتار برگرفته از پایان نامه نگارنده است که تحقیقی توصیفی است و به روش مطالعه میان موردی انجام شده است.
  نویسنده ابتدا به مفاهیمی چون متن، رسانه به عنوان ابزار و نشانه شناسی لایه ای پرداخته، سپس نشانه شناسی نمایش رادیویی را تشریح کرده و کلام را به عنوان مهم ترین ابزار نمایش رادیویی مورد بررسی قرار داده است. وی در اصل، تعامل کلام را با عوامل پیرازبانی سنجیده است.
  در پایان مقاله، نمونه هایی از نشانه های مکان، زمان، وقایع، اشخاص، حرکت، حالات دراماتیک و روابط افراد که در کلام نمایش رادیویی به کار می رود، عرضه شده است.
 • رضا فرخ نژاد صفحه 195
  نویسنده در این مقاله می کوشد تا نشان دهد فهم متن مجموعه های تلویزیونی، حاصل عملکرد کدام نظام های نشانه ای است و در این میان نقش نظام نشانه های زبانی را برجسته می کند.
  وی ابتدا نظام های نشانه شناختی را به چهار گروه: تصویری، حرکتی، موسیقایی و زبانی تقسیم می کند و سپس با توصیف رمزگان های فرعی زبان و رمزگان های پیرازبانی نمونه هایی از دلالت های زبانی و پیرازبانی را در مجموعه های تلویزیونی مختلف ایرانی به عنوان شاهد ذکر می کند.
  وی در ادامه به شرح متن تلویزیونی و دلالت های معنایی در آن می پردازد و در پایان مقاله برخی اشکالات زبانی را در مجموعه های تلویزیونی داخلی برمی شمرد و راهکارهایی برای رفع آنها ارائه می کند.
|
 • Naser Qoli Sarli Page 9
  One of the artistic and often satirical usages of language in national medium is "Artificial dialect". Defining it, the author in the article investigates this linguistic type from the following aspects: sociolinguistics, socio-pragmatics and pathology of language. Then he will elaborate on its aesthetic aspects and artistic functions to be applied in the national medium.
 • Negar Davari Ardekani Page 21
  Reviewing the text of language planning in Iranian and westerner's works, the present article explains the role of bodies responsible for language planning in general and Persian language planning in particular and in fact seeks answers to the following questions: Who are responsible for language planning? What is the role of media? What is the role of Iranian national medium in language planning? How do Iranian people as Persian language planning audience think about these bodies particularly about national medium? Our presupposition is that although Academy of Persian Language & Literature is officially responsible for language planning in Iran, there are other bodies such as Ministries particularly Ministry of education, Ministry of research, science and technology, Persian Language Expansion organization, publishing centers as well as IRIB which have played a key role in this field throughout the contemporary era. Neglecting these bodies means shutting our eyes to an effective source in Persian language planning. In this article the unique role of IRIB and the necessity for recognizing this role will be clarified. Another presupposition in this study is that the unanimous opinion of language planning audience, i.e. people can rank the bodies responsible. Consquently, with a methodical look over language planning and considering its broadness and its relationship with people's emotional domain, cooperation of different institutions involving in language planning and also paying attention to the unique role of national medium seems necessary as is confirmed by the survey.
 • Hossein Bayat Page 45
  The present article explains how Pahlavi orthography changed into Arabic orthography after Islam's entry into Iran and consequently how Arabic orthography changed into Latin in other Asian countries in the last century. Furthermore it enumerates agreements and disagreements as for the idea of changing Persian orthography using Latin letters in lieu of Arabic characters. The author believes that supporting the favored ideas on the change of orthography which has emerged in new forms of communication (such as sms, web logs, and chat rooms) and also the problems existing in the usage of Persian orthography in virtual environment are serious threats to Persian orthography. The author maintains that some of the officials and institution's initiatives especially those of IRIB are paving the way for these threats. Therefore, he offers some suggestions as for removing the threats and protecting thousand-Old Persian orthography. Enumerating the long-standing threats to Persian orthography that have increased at the present time, the writer aims at exploring the causes of these threats and their possible consequences as well as putting forward some suggestions to prevent unpleasant happenings regarding this matter.
 • Hamid Ziyayee Parvar Page 77
  The present article explores the problems Plaguing the usage of Persian orthography in internet as well as the efforts made by the state' researchers and institutions and also foreign and domestic private corporations for supplying Persian-making soft wares. The author states that despite all these efforts, lack of necessary executive and financial supports from government's institutions has made it difficult To reach a good result.The writer furthermore points to projects such as standardization of Persian orthography in Unicode, Persian Linux and various Persian translation soft wares. Finally he offers useful solutions to the problems affecting usage of Persian Language in virtual environment.
 • Zahra Namvar Page 99
  The present article investigates the function of audio-semiotic systems and discoursal modes in radio advertisement's texts. It also shows that what acoustic techniques and equipments are used for conveying direct and indirect advertising messages. Analyzing some samples of radio advertisements, the author shows that the various layers of radio messages i.e. discourse layers, music and environmental sounds are so utilized in designing radio advertisement's texts that the audience is enticed to buy the intended goods or services. Other textual layers and discoursal modes as well as the encouraging function of language have also a key role in achieving this goal.
 • Seyyed Mohsen Hosseini Mo Akhar Page 127
  In historical series and shows in which conformity of form, structure and content of the scenario with historical facts is necessary, creating historical illusion and showing the reality through applying a prose reconstructed based on the characteristics of the questioned period's language is essential. In this article playwrights and screenwriters are recommended to pay attention to body language and its characteristics and take into account the attributes of a good conversation. Observing the limits of reconstruction of a language and the differences between written and spoken language, they are also advised only after adopting a proper research method to write a historical screenplay or play based on the spoken language of the intended period.Finally some initiatives are put forward for reconstructing spoken language at three levels: phonology, syntax and lexicon.
 • Sarvenaz Torbati Page 151
  This article investigates the relationship between media and language. This relationship can be considered linguistic and epistemological. On the one hand, adopting a Nietzschean approach to language, I have shown how language is made up of metaphors and how in an epistemological realm, metaphors form the basis of language understanding. Linguistically speaking, metaphor is the conveyance of one subject (or message) to another apparently unrelated subject or message. But this transmission provides a new meaning and experience out of the source subject. On the other hand, adopting a Mcluhanian approach to media, the author has pointed to three fundamental elements of medium: transmission, message (both visual language and verbal language), and meaning. These three elements in a linguistic communication, illustrate the linguistic and epistemological relationship between medium and language." linguistic communication" includes a message transmitted form a sender to a receiver in order to constitute the final meaning. Ilustrating this relationship, the author concludes that the basis of medium like that of language is metaphor. In other words, medium is the same as metaphor.
 • Mozhgan Mokhatabi Page 165
  This article addresses semiotics of the radio show's discourse. It is the result of the author's thesis, a descriptive case study.The author first discusses conceptions such as text, medium as a tool and layer semiotics, then elaborates on the semiotics of radio show and finally looks into discourse as the most significant means of radio show. He basically measures discourse interaction by paralinguistic factors. At the end, some examples of the markers of place, time, events, persons, movement, dramatic states and people's relationships applied in the discourse of radio show are provided.
 • Reza Farrokh Nejad Page 195
  In this article the author attempts to illustrate which sign systems contribute to understanding the text of TV series. Highlighting the role of linguistic sign systems, he divides semiotic systems into four categories: visual, musical, linguistic and motional. Then he describes linguistic sub-codes and paralinguistic codes and mentions some examples of linguistic and paralinguistic implications in different Iranian TV series as evidence. Following this he elaborates on TV texts and their semantic implications. And finally, he mentions some linguistic errors in domestic TV series and offers some solutions to them.