فهرست مطالب

جلوه هنر - شماره 17 (1379)
 • شماره 17 (1379)
 • 46 صفحه، بهای روی جلد: 1,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1379/04/15
 • تعداد عناوین: 6
|
 • سخن سردبیر
  صفحه 2
 • نقش طراحان پارچه در صنایع نساجی ایران
  دکتر صدیقه مدرس پور نوری صفحه 4
 • بررسی وضعیت سنی و جنسی قالیپافان در مناطق شهری باف استان کرمان
  فریده طالب پور صفحه 24
 • دریچه ای به برنامه های آموزشی علمی - کاربردی
  صدیقه پاک بین صفحه 30
 • محمد سیاه قلم, نقاشی در بوته الهام
  دکتر پریسا شاد قزوینی صفحه 38
 • موزه های مناطق باستان شناسی در هند اقدامی اساسی جهت حمایت از فعالیت های فرهنگی
  دکتر الیاس صفاریان صفحه 46