فهرست مطالب

 • سال بیست و یکم شماره 1 (پیاپی 80، بهار 1385)
 • تاریخ انتشار: 1385/01/11
 • تعداد عناوین: 6
|
 • ارزیابی شاخص دمای مؤثر در سطح کشور
  محمدرضا کاویانی، حسنعلی غیور، نصرالله پاینده صفحه 1
 • مدلسازی مکانی پدیده سرمایش بادی در شمال غرب کشور
  علی اکبر رسولی، محمدرضا عزیززاده صفحه 2
 • نقش انسان در بروزآشفتگی ها در سطوح دامنه ها و در طول دره های کوهستان های نیمه خشک و پیامدهای آن مطالعه موردی: دره لیقوان (یکی از دره های شمالی کوهستان سهند)
  مریم بیاتی خطیبی صفحه 3
 • بررسی و بهینه سازی سازه های بومی جمع آوری آب در مراتع خشک و نیمه خشک جغرافیایی استان فارس
  منصور شاه ولی، احمد عابدی سروستانی صفحه 4
 • مدل به عنوان تکنیکی در ژئومورفولوژی
  سیاوش شایان، محمد شاه ولی صفحه 5
 • تحلیل تاریخی از مشارکت شهروندان در اداره امور شهرهای ایران
  حسن حکمت نیا، میرنجف موسوی صفحه 6