فهرست مطالب

استعدادهای درخشان - سال شانزدهم شماره 4 (پیاپی 64، دی - اسفند 1386)

فصلنامه استعدادهای درخشان
سال شانزدهم شماره 4 (پیاپی 64، دی - اسفند 1386)

 • 128 صفحه، بهای روی جلد: 9,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1387/02/01
 • تعداد عناوین: 11
|
 • دردی که ز عشق در دل می زده است
  صفحه 370
 • کنگره قرآنی سال اولی ها هفت ساله شد
  رضا گلشن مهرجردی صفحه 372
 • نامه های رسیده
  صفحه 373
 • با المپیادی ها در سطح ملی و جهانی
  جواد اژه ای صفحه 378
 • گفتگو با استعدادهای درخشان
  محمدرضا سرکارآرانی، سیدمهران میرشمس صفحه 398
 • پنجمین برنامه حمایت از طرح های دانش آموزی سمپاد
  رضا گلشن مهرجردی صفحه 417
 • نگاهی به جشنواره های علمی ایران / رازی، جوان، خوارزمی، خوارزمی و فارابی
  جواد اژه ای صفحه 426
 • رسانه ها و استعدادهای درخشان / مقالات ISC و ISI نمایه می شود
  صفحه 439
 • همراه با مراکز سمپاد
  صفحه 468
 • پرسشهای شما
  صفحه 491
 • فهرست مندرجات 4 شماره سال شانزدهم
  صفحه 496