فهرست مطالب

Govaresh - Volume:12 Issue: 3, 2008

Govaresh
Volume:12 Issue: 3, 2008

 • 68 صفحه، بهای روی جلد: 20,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1387/02/10
 • تعداد عناوین: 16
|
 • مقالات پژوهشی
 • امیرحسین بقراطیان، سید محمد فرشته نژاد، هما محمدصادقی، ندا عشایری، لیلا زاهدی شولمی، محبوبه محمدزاده، فاطمه قلی پور، معصومه اکبری، آزاده زنگنه کاظمی، مژده جلالی صفحه 150
  زمینه و هدف
  آندوسکوپی دستگاه گوارش فوقانی، بهترین راه برای معاینه مخاط بخش فوقانی دستگاه گوارش و بررسی وجود ضایعات آن، به ویژه در افراد دچار سو هاضمه است. از سویی، انجام آندوسکوپی با مشکلات و ناراحتی برای بیمار همراه است و هزینه قابل توجهی را نیز به همراه دارد. هدف از این مطالعه تعیین فراوانی یافته های آندوسکوپی دستگاه گوارش فوقانی در بیمارانی است که در سالهای 1370 تا 1380 با شکایات متفاوتی، جهت آندوسکوپی به بیمارستان فیروزآبادی شهر تهران مراجعه کرده اند.
  روش بررسی
  در این مطالعه که به صورت تحلیلی - مقطعی (Analytical cross-sectional) انجام شده است، نتایج آندوسکوپی دستگاه گوارش فوقانی کلیه بیماران مراجعه کننده به بیمارستان فیروزآبادی شهر تهران در فاصله سالهای 1380-1370 به روش سرشماری مورد ارزیابی قرار گرفتند که مشتمل بر 4859 فرد می باشند. اطلاعات توسط نرم افزار آماری SPSS V.10 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  از مجموع 4859 فرد مورد بررسی، %46.7 مرد و %53.3 زن بودند. بیشترین علل مراجعه، درد اپیگاستر %51.9، سوزش سردل %14.2 و ملنا %7.1 بود. بیشترین فراوانی اختلالات مشاهده شده، پیشنهاد کننده گاستریت %23، ازوفاژیت %14.8 و زخم پپتیک %13 بود. بیشترین فراوانی زخم دئودنوم در گروه سنی زیر 35 سال (%10.8) دیده شد؛ در حالی که بیشترین فراوانی زخم معده در گروه سنی بالای 45 سال (%7.5) مشاهده گردید؛ ضمن آنکه فراوانی اکثر یافته های آندوسکوپی به طور معنی داری در مردان بیش از زنان گزارش شد (p<0.05).
  نتیجه گیری
  مطالعه حاضر با توجه به تعداد نمونه های زیاد و بررسی ده ساله داده ها، اطلاعات توصیفی مفیدی از یافته های آندوسکوپی در اختیار می گذارد؛ ضمن آنکه اختلالات آماری معنی دار به دست آمده نیز قابل تامل می باشند.
  کلیدواژگان: آندوسکوپی، دستگاه گوارش فوقانی، سو هاضمه
 • حافظ فاخری صفحه 155
  زمینه و هدف
  با توجه به ناشناخته بودن علت بیماری التهابی روده (Inflammatory Bowel Disease-IBD)، ارزیابی های اپیدمیولوژیک ممکن است سرنخهایی از علت این بیماری در اختیار ما قرار دهد. با در نظر گرفتن تاثیر عوامل ژنتیکی و محیطی در بروز این بیماری و اینکه ایران کشوری با جغرافیای متنوع و دربرگیرنده نژادهای مختلف است. هدف ما نشان دادن ویژگی های زمینه ای و بالینی این بیماری در شهرستان ساری است.
  روش بررسی
  تمامی بیمارانی که طی سالهای 1379 تا شهریور 1386 به یک درمانگاه گوارش مراجعه کرده یا از این درمانگاه به بیمارستان دانشگاهی امام خمینی (ره) ساری ارجاع داده شده بودند و تشخیص IBD در آنها به اثبات رسیده بود، وارد مطالعه شدند. در این مطالعه سن شروع بیماری، جنس، تحصیلات، محیط زندگی، وسعت ابتلا به بیماری، تظاهرات خارج گوارشی، نیاز به جراحی و همراهی با بیماری های دیگر مورد بررسی قرار گرفتند.
  یافته ها
  از 302 بیمار مبتلا به IBD، کولیت اولسرو در 265 نفر (%87.7) و بیماری کرون در 35 نفر (%11.5) شناسایی شد. در زمان تشخیص، بیماران مبتلا به بیماری کرون به وضوح جوانتر از بیماران مبتلا به بیماری کولیت اولسرو بودند و از نظر جنسیت تفاوت محسوسی در ابتلا به IBD وجود نداشت. اکثر بیماران در محدوده سنی 40-20 سال قرار داشتند و افزایشی در گروه سنی بیش از 50 سال مشاهده نشد. شایعترین شکل کولیت اولسرو، کولیت سمت چپ بود (%48.3). سابقه خانوادگی ابتلا به بیماری های التهابی روده در کولیت اولسرو %3.4 و در بیماری کرون صفر بود. 26 نفر (%8.7) از بیماران مبتلا به IBD حداقل یکی از تظاهرات خارج گوارشی اصلی را نشان دادند.
  نتیجه گیری
  خصوصیات زمینه ای و بالینی IBD کم و بیش مشابه سایر کشورهای در حال توسعه است. اگر چه نمای واقعی اپیدمیولوژیک IBD در ساری هنوز ناشناخته است. آن چنان که قبلا فکر می شد نادر نیست و به نظر می رسد با غربی شدن سبک زندگی، با روند رو به تزاید بروز این بیماری مواجه خواهیم شد.
  کلیدواژگان: بیماری التهابی روده، کولیت اولسرو، بیماری کرون، اپیدمیولوژی، ساری
 • امیر میرباقری، امیر صادقی، مهستی عمویی، سیاوش منصوری، مژگان فروتن، رضا ملک زاده صفحه 161
  زمینه و هدف
  بیماری افراد مبتلا به ریفلاکس معده به مری که به درمان مهارکننده های پمپ پروتون (PPI) پاسخ نمی دهند، اغلب به عنوان ریفلاکس مقاوم نامیده می شود. ریفلاکس مقاوم، وضعیت پیچیده ای است که اغلب برای آن درمان قطعی وجود ندارد. یکی از اتیولوژی های احتمالی ریفلاکس مقاوم به درمان، تاخیر در تخلیه معده است. ما برای اولین بار این فرضیه را برای آزمون عنوان کردیم که تزریق سم بوتولینوم به داخل پیلور، می تواند از طریق تسریع در تخلیه معده، علایم ریفلاکس مقاوم به درمان و تاخیر در تخلیه معده را تسکین دهد.
  روش بررسی
  سیزده بیمار مبتلا به ریفلاکس مقاوم به درمان که در سنتی گرافی در تخلیه معده خود تاخیر داشتند، بعد از تعیین اسکور علایم بالینی، تحت آندوسکوپی و تزریق پیلوریک بوتولینوم قرار گرفتند.
  یافته ها
  در اغلب بیماران تزریق بوتولینوم به طور قابل توجهی باعث بهبود علایم مربوط به گاستروپارزی و ریفلاکس شد، ولی طول مدت تسکین علایم، نسبتا کوتاه بود. در اسکور کلی ریفلاکس (قبل درمان) پاسخ دهنده های به درمان به طور قابل توجهی بالاتری بود.
  نتیجه گیری
  تمامی بیمارانی (به جز یک بیمار) که علایم گاستروپارزی آنها بهبود یافته بود، در علایم ریفلاکس هم پاسخ نشان دادند؛ به طوری که بهبود در علایم ریفلاکس، به موازات بهبود در علایم گاستروپارزی و تسریع در تخلیه معده انجام گرفت که این موارد موجب تایید فرضیه اولیه ما می شوند. ما معتقد هستیم که پاسخ اولیه به تزریق بوتولینوم می تواند پیش بینی کننده پاسخ بعدی به جراحی (پیلوروپلاستی یا پیلورومیوتومی) به دنبال عود علایم باشد.
  کلیدواژگان: بیماری ریفلاکس معده به مری مقاوم، گاستروپارزی و سم بوتولینوم
 • رضا انصاری، سیدمحمدمهدی میرناصری، جواد میکائیلی، هیوا امجدی، سهند سهرابی صفحه 168
  زمینه و هدف
  سرطان کیسه صفرا، یک سرطان غیرشایع، اما کشنده است. سنگ کیسه صفرا مهمترین عامل خطری است که برای سرطان کیسه صفرا مطرح شده است. بنابراین در این مطالعه هدف بررسی گذشته نگر ارتباط بین سنگ و سرطان کیسه صفرا در تعدادی از بیماران است.
  روش بررسی
  1136 بیماری که در فاصله سالهای 1372-1382 تحت کله سیستکتومی قرار گرفته بودند، به صورت گذشته نگر مورد مطالعه قرار گرفتند و بررسی شد که در چند درصد از این افراد، سنگ علت بروز کله سیستکتومی بوده است و بر اساس جواب پاتولوژی چند درصد از بیماران مبتلا به سنگ، در نهایت تشخیص سرطان داشته اند.
  یافته ها
  از کل 1136 مورد کله سیستکتومی، 1055 نفر از آنها (%92.8) به دلیل سنگ کیسه صفرا کله سیستکتومی شده بودند که از این تعداد نیز %1.4 در نهایت تشخیص پاتولوژیک سرطان کیسه صفرا داشتند.
  همچنین تعداد کل موارد سرطان کیسه صفرا در این 10 سال، 20 مورد بوده است که %70.5 از آنها با تشخیص اولیه سنگ بستری شده و تحت عمل جراحی قرار گرفته بودند، تنها در %5 از بیماران مبتلا به سرطان، تشخیص اولیه سرطان داده شده بودند.
  نتیجه گیری
  اگر چه درصد کمی از بیماران مبتلا به سنگ کیسه صفرا در نهایت مبتلا به سرطان شده اند، در تعداد زیادی از بیماران مبتلا به سرطان کیسه صفرا این بیماری با تظاهرات سنگ بروز می یابد؛ بنابراین ارتباط نزدیکی بین وجود سنگ و ابتلا به سرطان کیسه صفرا برقرار است؛ لذا احتمال دارد انجام کله سیستکتومی پروفیلاکتیک برای بیماران مبتلا به سنگ مزمن کیسه صفرا و در معرض خطر مفید باشد.
  کلیدواژگان: سنگ کیسه صفرا، سرطان کیسه صفرا، کله سیستکتومی
 • مقالات گزارش مورد
 • مسعود خوش نیا، همایون واحدی صفحه 173
  بیمار، خانمی 56 ساله با شکایت درد شکمی، تهوع و استفراغ، تب، تشدید آسم و کاهش وزن 15 کیلوگرم است. او به دلیل آسم مقاوم به درمان، کورتون و زافیرولوکاست (آنتی لوکوترین) مصرف می کرده، که در هنگام کاهش دوز کورتون دچار علایم شده است. در معاینه، خس خس سینه، درد شکمی منتشر و افتادگی (foot drop) پای چپ دارد. در آزمایشها، لکوسیتوز و ائوزینوفیلی خون محیطی و P-ANCA مثبت است. با توجه به سابقه آسم، درگیری سینوس ها، مونونوزیت مولتیپلکس و نتایج آزمایشها، با تشخیص و اسکولیت چرج استراوس (churg-strauss) تحت درمان با پردنیزولون و اندوکسان قرار گرفت. بیمار بهبودی چشمگیری در فاصله 3 تا 4 روز پیدا کرد. در پیگیری سه ماهه حال عمومی رضایت بخش است. این سندرم می تواند با کاهش دوز کورتون به دنبال مصرف لوکوترین در آسم بروز کند.
  کلیدواژگان: واسکولیت چرج، استراوس، ائوزینوفیلی، آسم، زافیرولوکاست
 • گزارش همایشهای علمی، خلاصه مقالات دیگر
 • خلاصه مقالات منتشر شده در مجلات بین المللی گوارش و کبد
  صفحه 176
 • وضعیت کنونی پیوند کبد
  گردآوری: ناصر ابراهیمی دریانی صفحه 181
 • گزارش پنجاه و هشتمین همایش سالانه انجمن مطالعات بیماری های کبدی آمریکا برگزار شده در بوستون (2 تا 6 نوامبر 2007)
  گردآوری: ناصر ابراهیمی دریانی صفحه 182
 • گزارشی از کنگره انجمن کبد آمریکا
  مهدی محمدنژاد صفحه 184
 • گزارش سفر به Boston و بازدید از دانشگاه Yale (آبان 1386)
  گردآوری: اکرم پورشمس، رضا ملک زاده صفحه 187
 • نامه به سردبیر: آیا اطلاعاتی در مورد شاخصهای رم 3 دارید
  محمدحسن امامی صفحه 188
 • نامه به سردبیر: بررسی اپیدمیولوژی هپاتیت C در ناحیه ملکان
  اصغر تنومند صفحه 189
 • بخش انگلیسی: مقاله پژوهشی
 • نقش پلی مورفیسم های پروموتر عامل نکروز تومور - آلفا در کارسینومای معده در ایرانیان: یک مطالعه مورد - شاهدی در شمال شرق ایران
  مهدی سیلانیان طوسی، هوشنگ رفعت پناه، جلیل توکل افشار، دکترمحمدرضا قوام نصیری، حمیدرضا سیما، مونا ملک زاده مقانی، راشین گنجعلی صفحه 193
 • محسن مسعودی، سام صادقی، عبدالله موسوی صفحه 200
 • خلاصه مقالات (به زبان انگلیسی)
  صفحه 208
 • بخش انگلیسی: مقاله گزارش مورد
 • سل رکتوم مشابه سرطان رکتوم
  رسول ستوده منش، مسعود ستوده، سعید سلطانی نیکتا صفحه 305
|
 • Amirhossein Boghratian, Seyedmohammad Fereshtehnejad, Homa Mohammadsadeghi, Neda Ashayeri, Leyla Zahedishoolami, Mahbubeh Mohammadzadeh, Fatemeh Gholipoor, Masoumeh Akbari, Azadeh Zangenehkazemi, Mojdeh Jalali Page 150
  Background
  Endoscopy of the upper gastrointestinal tract is the most accurate method for the diagnosis of most disease conditions associated with dyspepsia. However, endoscopy involves some discomfort, significant social inconvenience, and cost. Attempts to identify those patients most likely to benefit from endoscopy have met with variable success. To evaluate endoscopic findings of the upper gastrointestinal tract, performed in Firouzabadi Hospital, Tehran, Iran.
  Materials And Methods
  This analytical cross-sectional study was performed on 4,859 patients who underwent upper gastrointestinal tract endoscopy in Firouzabadi Hospital, Tehran, between 1991 and 2001. Clinical variables of consecutive patients presenting with symptoms of dyspepsia who underwent upper gastrointestinal tract endoscopy examinations were recorded using a common endoscopy database.
  Results
  Of 4,859 patients studied, 46.7% were male and 53.3% were female. The most common chief complaint was epigastric pain (51.9%) followed by heartburn (14.2%) and melena (7.1%). Furthermore, the most frequent endoscopic finding was gastritis (23%) followed by esophagitis (14.8%) and peptic ulcer (13%).
  Conclusion
  Regarding high sample size and a 10-years evaluation of endoscopic findings in our study leaded to considerable descriptive information in this subject. In addition, the relationships found in our study are of value.
 • Hafez Fakheri Page 155
  Background
  Considering the unknown etiology of inflammatory bowel disease (IBD), the epidemiologic evaluation may help to identify the causative agents of the disease. Genetic (ethnic) and environmental (e.g., geographic) factors in Iran may influence the incidence of the disease. The objective of this study was to determine the demographic and clinical characteristics of the IBD in the city of Sari, northern Iran.
  Materials And Methods
  All patients with IBD who referred to a private clinic of gastroenterology or Department of Gastroenterology of Imam Khomeini Hospital, Sari, Iran during 2000 to 2007 were included in this study. Age of onset, gender, level of education, resident place, extension of disease, extra-intestinal manifestations, the necessary surgical interventions, and associated diseases were assessed.
  Results
  Out of 302 IBD patients enrolled in this study, 265 (87.7%) had ulcerative colitis (UC), and 35 (11.5%) had Crohn's disease (CD). CD patients were younger than UC patients at the diagnosis. There was no significant difference between the gender and IBD involvement. Most of the patients aged between 20 and 40 years. Left-sided UC was the most common type (48.3%). Family history was positive in 3.4% of UC patients; it was negative among CD patients. Twenty-six (8.7%) patients with IBD had at least one extra-intestinal manifestation.
  Conclusion
  The demographic and clinical characteristics of IBD are almost similar to other reports from developing countries. Although the true epidemiologic picture of IBD in Sari is still unknown, IBD is not as rare as was previously thought. Gradual acceptance of a Western lifestyle may be responsible for the observed continuing rise in the incidence of IBD.
 • Amir Mirbagheri, Amir Sadeghi, Mahasti Amouie, Siavosh Mansouri, Mojgan Frootan, Reza Malekzadeh Page 161
  Background
  Patients with gastroesophageal reflux disease (GERD) unresponsive to proton pump inhibitor (PPI) therapy are often labeled as having refractory GERD. One of the probable etiologies of refractory GERD is delayed gastric emptying. Refractory GERD associated with gastroparesis is a complex condition with no definitive treatment to date. We opted, for the first time, to test the hypothesis that whether endoscopic pyloric injection of botulinum toxin alleviates the symptoms of both disease conditions.
  Materials And Methods
  Thirteen patients with refractory GERD plus gastroparesis -as confirmed by gastric emptying scintigraghy- underwent endoscopic pyloric injection of botulin.
  Results
  Injection significantly improved both gastroparesis- and refluxrelated symptoms in the majority of patients but the duration of symptom relief was relatively short. Responders to treatment had significantly higher total reflux symptom scores (before injection) than nonresponders. All but one of the patients in whom gastroparesis symptoms improved also had improvements in reflux symptoms-which supports our hypothesis.
  Conclusion
  We believe that response to toxin injection is a reliable predictor of response to subsequent surgery (pyloroplasty or pyloromyotomy) following the recurrence of symptoms.
 • Reza Ansari, Seyedmohammadmahdi Mir, Nasseri, Javad Mikaeli, Hiva Amjadi, Sahand Sohrabi Page 168
  Background
  Cancer of the gallbladder is an uncommon but a fatal disease. Cholelithiasis has been identified as a major risk factor for this cancer. The objective of this study was to evaluate the association between the presence of cholelithiasis and gallbladder cancer.
  Materials And Methods
  1,136 patients who underwent cholecystectomy between 1993 and 2003 in Shariati Hospital, affiliated to Tehran University of Medical Sciences were retrospectively studied and the proportion of patients who has had cholelithiasis was determined. Finally, we identified those patients with cholelithiasis who were also diagnosed as gallbladder cancer.
  Results
  1,055 (92.8%) patients underwent cholecystectomy for cholelithiasis; 1.4% of these patients had also pathology-proven cancer. On the other hand, during this period, 20 patients with gallbladder cancer were diagnosed; the initial diagnosis in 70.5% of these patients were cholelithiasis. In only 5% of cancer patients, the diagnosis of neoplasia was made initially.
  Conclusion
  Although a very small portion of those with gallbladder stone will develop cancer, most of patients with gallbladder cancer present with signs and symptoms of gallbladder stone which may imply a close correlation between these two conditions. Therefore, prophylactic cholecystectomy may be beneficial for patients with chronic gallbladder stone.
 • Masoud Khoshnia, Homaun Vahedi Page 173
  A 56-year-old woman came in with abdominal pain, nausea, vomiting, fever, 15 kg weight loss and accelerated asthma for which she had used zafirlukast and a high dose of prednisolone. During taper down of her prednisolone, her condition deteriorated. She developed generalized wheezing, diffuse abdominal pain, and left foot drop. Lab examination revealed eosinophilia, elevated red cell sedimentation rate and positive P-ANCA. Considering her asthma, involvement of her sinuses apparent on paranasal sinus computed tomography, development of mononeuritis multiplex and her lab findings, the diagnosis of Churg-Strauss vasculitis was made. High dose prednisolone and endoxane pulse therapy were started. After 3-4 days, her fever and other symptoms resolved dramatically. After three months of follow-up, she is doing well on maintenance therapy and had no symptoms. This syndrome may develop during tapering of prednisolone in those who use leucotrienes.
 • The Role of Tumor Necrosis Factor-αα| Promoter Polymorphisms in Gastric Carcinoma in Iranians: A Case-Control Study in the North-East of Iran
  Mehdi Seilaniantoosi, Houshang Rafatpanah, Jalil Tavakkolafshar, Mohammadreza Ghavamnassiri, Hamidreza Sima, Mona Malekzadehmoghani, Rashin Ganjali Page 193
  Background
  Host genetic and environmental factors are involved in development of gastric cancer. Tumor necrosis factor (TNF)-α| has a key role in Helicobacter pylori-induced gastritis. We analyzed the association between TNF-α polymorphism and the risk of gastric cancer in an Iranian population residing in northeastern Iran.
  Materials And Methods
  In a case-control study, the genotyping was carried out by PCR-RFLP in 108 patients with gastric cancer and 100 randomly-selected healthy individuals. The polymorphic sites studied include promoter region of TNF-α at position 308 (G-A transition). H. pylori infection was determined by ELISA assay in 100 patients.
  Results
  The frequencies of TNF-α 308 GG, AG and AA genotypes were 67%, 29% and 4% for controls and 75.9%, 13.2% and 10.2% for patients. AG genotype significantly reduced the risk of gastric carcinoma (p=0.008). There was no association between TNF-α 308 polymorphisms and the risk of diffuse type gastric carcinoma. Carriers of AG genotype wereassociated with a decreased risk of intestinal type gastric carcinoma (OR=0.25, 95% CI: 0.08-0.7). With stratification of patients according to H. pylori infection status, there were no significant differences in the frequencies of genotypes between those with H. pylori-negative gastric carcinoma and controls. However, the frequency of AG genotype was significantly higher among controls than H. pylori-positive cases (OR=0.230, 95% CI: 0.06-0.8). In contrast, AA genotype was significantly more frequent among H. pylori-positive cases compared to the controls (OR=4.1, CI: 1.04-16.4).
  Conclusions
  Our results suggest an association between TNF-α 308 polymorphism and the risk of gastric cancer in Iranians. The effect is prominent among H. pylori-infected patients and intestinal type of gastric carcinoma.
 • Mohsen Masoodi, Sam Sadeghi, Abdollah Moosavi Page 200
  Background
  Celiac disease occurs primarily in whites of northern European ancestry. Previous beliefs aboutepidemiology of celiac disease in Iran has changed after recent studies on the disease. The aim of this study is to find the frequency of celiac disease among patients with irritable bowel syndrome.
  Materials And Methods
  During one-year period (2006-07), patients with irritable bowel syndrome with Rome II criteria referred to the University Clinic in Bandar Abbas, Hormozgan, South of Iran, were studied to identify those who had also celiac disease. Serologic tests were used to screen patients for celiac disease. If the serologic test became positive, a duodenal biopsy was taken to confirm the diagnosis.
  Results
  150 patients fulfilling Rome II criteria for irritable bowel syndrome were evaluated. 19 (12.7%) patientswere found to have tissue transglutaminase (tTG) antibody; out of these 19 patients, 15 (10% of total cases) had abnormal intestinal pathology according to the modified Marsh classification,5 had type I, 6 type II, 3 type IIIA and 1 had type IIIB lesions.
  Conclusions
  Celiac disease is a relatively common finding among patients with irritable bowel syndrome.
 • Rectal Tuberculosis Mimicking Rectal Cancer
  Rasoul Sotoudehmanesh, Masoud Sotoudeh, Saeid Soltani, Yekta Page 305
  In recent years, tuberculosis has had a significant rise, caused mainly by the epidemic of acquired immunodeficiency syndrome. The anorectal tuberculosis is a very rare presentation. Herein, we presented a 67-year-old man who has had renal transplantation and presented with hematochezia and painful defecation since 6 months before. Biopsy was taken from the lower rectal ulcerated lesion. Histopathology revealed granulomatous lesion in the submucosa and presence of acid fast bacilli in Ziel-Nelson staining. The involvement of rectal wall without any other primary sites of tuberculosis showed the primary nature of rectal tuberculosis.