فهرست مطالب

حسابدار - سال بیست و دوم شماره 10 (پیاپی 194، اردیبهشت 1387)
 • سال بیست و دوم شماره 10 (پیاپی 194، اردیبهشت 1387)
 • 96 صفحه، بهای روی جلد: 10,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1387/02/10
 • تعداد عناوین: 8
|
 • سرمقاله
  صفحه 2
 • محمدمهدی کسائی ترجمه: محمدمهدی کسائی صفحه 18
  حل مشکلات کنونی مربوط به کیفیت و صداقت گزارش های مالی و ارائه اطلاعات مناسب، مطمئن، به هنگام و ارتقای آنها در دستیابی به بورس منظم در سراسر جهان باید همواره مورد توجه قرار گیرد. با توجه قرار گرفتن حسابداری،حسابرسی و ساختار کمیت ناظر بر اجرای انها، به عنوان اجزای حیاتی جریان اطلاعات به بازار سرمایه، و از طرفی با شکست های اخیر در سیستم حسابداری، نیاز روزافزون به بهود هر یک از این اجزا ضروری شده است...
 • ترکیب سیستم بهایابی بر مبنای فعالیت و ارزش افزوده اقتصادی به عنوان ابزاری نوین برای اندازه گیری عملکرد در شرکت های کوچک و متوسط
  محمدعلی اکباتانی، سیدحسین خسرونژاد صفحه 29
  این مقاله، به دنبال ارائه سیستم ترکیبی اندازه گیری عملکرد می بشاد که روش بهایابی بر مبنای فعالیت را با ارزش افزوده اقتصادی ترکیب کرده و در شرکت های کوچک و متوسط بکار می برد. این سیستم پیشنهادی ابزاری در دست مدیریت است که به بالا بردن دقت و کیفیت مدیریت در سطح هزینه ها و سرمایه کمک می کند، همچنین با توجه به اینکه شرکت های کوچک مدنظر می باشند، می توانند با کمترین ریسک و سرمایه گذاری از سیستم بهایابی سنتی به سیستم بهایابی بر مبنای فعالیت تبدیل شوند...
 • دکتر محسن خوش طینت، حمیدرضا فدائی صفحه 43
 • دکتر محمد عرب مازار یزدی، اعظم پوریوسف، مریم شهری صفحه 60
  تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر گزارشگری و حسابرسی مستمر در نتیجه ضرورت های محیطی بوده است، زیرا سیستم های سنتی با ظهور فناوری های جدید بتدریج اعتبار خود را از دست داده اند و کیفیت اطلاعات حاصل از آنها و در نتیجه، کیفیت تصمیم گیری ها، تنزل یافته است. حسابرسی مستمر، رویکردی است که امکان تهیه گزارش های حسابرسی به طور همزمان یا بعد از دوره مالی کوتاه مدت را برای حسابرسان مستقل فراهم می اورد. هرچند بیش از یک دهه از عمر مفهوم حسابرسی مستمر نمی گذرد...
 • محمود صمدی لرگانی صفحه 67
  در این مقاله، ضمن بررسی شاخص های عملکردی منتج از ارقام تاریخی و ارائه نقدی بر هر یک از آنها، شاخص های نوین سنجش عملکرد نیز ارائه می شوند. اهمیت ارزیابی عملکرد بنگاه بر کسی پوشیده نیست و ذکر تمثیل در مصدر این مقاله نیز موید اهمیت موضوع است. گو این که به مقیاس در آوردن عملکرد شرکت به پویایی، رشد و تداوم فعالیت بنگاه نیز کمک فراوان می کند. ظهور شاخص های نوین سنجش عملکرد، دلیل بر ناکارآمدی شاخص های سنتی نبوده، بلکه تغییر نگرش، خلق ابزارها، نیازهای مالی و پیچیدگی های بازار...
 • پرویز پیری، دکتر محمد ایمان برندق صفحه 81
  بازار سرمایه، نقش مهمی در اقتصاد کشورها ایفا می کند. لذا پرداختن به آن و استفاده از ابزارهای جدید و کارآمد، به خصوص فناوری اطلاعات در پیشرفت آن، از ضروری ترین مباحث روز به شمار می رود. این مقاله، بررسی نقش فناوری الکترونیک در بورس و موانع اجرایی آن می پردازد. در ادامه نیز موانع عمومی تجارت الکترونیکی، موانع مربوط به گسترش بورس و موانع مخابراتی، به عنوان مهم ترین موانع گسترش بورس الکترونیک درایران بررسی شده است.