فهرست مطالب

سفینه - پیاپی 14 (بهار 1386)
 • پیاپی 14 (بهار 1386)
 • 198 صفحه، بهای روی جلد: 15,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1387/02/10
 • تعداد عناوین: 13
|
 • صفحه 3
 • مقالات
 • محمد بیابانی اسکویی صفحه 8
  بر اساس احادیث و روایات، معرفت خداوند و توحید انسان و فطری عقول است و بر این اساس، هدف از بعثت انبیا یادآوری نعمت «معرفت خداوند» است که فطری انسانها بوده ولی مورد غفلت قرار گرفته است. همه انسانها با معرفت فطری توحید متولد میشوند و با عقل و فطرت، حجت خدا بر خلق تمام میشود.
  از نشانه های فطری بودن معرفت خدا، ایمان و اقرار به خدا در هنگام شدائد و سختیها است و در مسیر توحید و معرفت فطری، ولایت تنها از آن خداست و ولایت امامان معصوم: نیز به انتصاب الاهی است.
  پس شیعه بر پیمان فطری توحید وفادار مانده است. ولایت بر همه موجودات به دلیل بهرهمندی آنها از نور عقل، عرضه شده است.
  دانشمندان شیعه از شیخ صدوق در قرن چهارم تا اندیشمندان معاصر درباره فطری بودن معرفت خدا، معنای فطرت و آفرینش بر توحید، اقوال و نظریاتی بیان کرده اند.
  کلیدواژگان: فطرت، معرفت فطری، بعثت انبیا، عقل و فطرت، حجتهای الاهی، معرفت فطری، حدیث، معرفت فطری، نظریه دانشمندان، علم حضوری، علم حصولی
 • آیت الله علی احمدی میانجی ترجمه: عبدالحسین طالعی صفحه 44
  راویان بسیاری حدیث یوم الدار را روایت کرده اند. در این مقاله علاوه بر ارائه فهرستی از راویان، حدیث یوم الدار به روایت 12 روای، گزارش شده و در ذیل هر گزارش، منابع روایت حدیث ذکر شدهاست.
  در بحث سندشناسی حدیث نیز بسیاری از محدثان شیعه و سنی از صحت و تواتر این حدیث سخن گفته اند که نظریات آنان نقل و بررسی شده است.
  کلیدواژگان: حدیث یوم الدار، حدیث انذار، گزارش راویان، راویان حدیث، سندشناسی حدیث، امامت و ولایت، ماخذشناسی حدیث
 • زهرا شهرانی فراهانی صفحه 65
  اغلب بحثهای مربوط به اصل امامت و ولایت امیر مومنان رویکردی احتجاجی دارند و تبیین شخصیت و بیان فضائل حضرت علی7 رویکردی تبیینی است. در این نوشتار با رویکردی تبیینی و به منظور شناخت امیر مومنان7 اوصاف و ویژگیهای آن حضرت در قالب نامها، کنیه ها و القاب بیان شده است. پیشینیان نیز با نگاشت مناقب و فضایل به این رویکرد توجه خاص داشته اند و بر اساس پژوهشی، حدود 200 نام و لقب در آثار اهل تسنن برای حضرت امیر احصا شده است. در این مقاله 330 نام، لقب و کنیه همراه با معنی و ذکر منابع و مآخذ، به ترتیب الفبایی بررسی شده است.
  کلیدواژگان: امیرالمومنین، فضایل، مناقب، کنیه ها، نامها، لقبها
 • بخش ویژه
 • دکتر مجید وزیری صفحه 85
  با بررسی لغوی واژگان اسوه و امام، مفاهیم قصد، توجه، پیشوایی، راهنما، شاخص و... به دست می آید. مفهوم امامت در دیدگاه کلامی آن «ریاست عامه در امور دین و دنیا بر همه مکلفین بر سبیل جانشینی پیامبر«تعریف شده است و در فرهنگ شیعی، امام همه مقامات پیامبر9 به جز مقام نبوت را با ویژگیهای: عصمت، علم خدادادی و انتصاب الاهی دارد.
  انسانها به دلایل مختلف؛ به مقتضای فطرت خویش الگوطلب و الگو پذیرند و در قرآن نیز به نقش الگوپذیری در تربیت تاکید شده است. از بررسی واژه قرآنی اسوه که سه بار با صفت حسنه ذکر شده است اسوه بودن پیامبر9 در تمام شئون هدایتی مشخص میشود.
  ضرورت اسوه بودن امام معصوم7 برای هدایت بشر با توجه به ویژگیهای امام با دلایلی تبیین و با استناد به روایات و متون ادعیه و زیارات، الفاظ متفاوت و شکلهای متفاوت اسوه بودن امامان معصوم:توضیح داده شده است.
  کلیدواژگان: اسوه، مفهوم لغوی، اسوه، مفهوم قرآنی، امامت، فرهنگ شیعی، امام، ویژگیها، عصمت، علم لدنی، انتصاب الاهی، تربیت، هدایت
 • سیدمحمد رضوی ترجمه: ناهید برومند ، دکتر محمدعلی محمدی قره قانی صفحه 112
  واقعه غدیر خم از گستردگی و اهمیت خاصی برخوردار است و مستشرقان با این واقعیت با رویکرد خاصی بررسی رویکرد مستشرقان در برخورد با تفکر شیعی به طور عام و در برخورد با واقعه غدیر به طور خاص، نشان می دهد که مستشرقان نتوانسته اند به حاق تعالیم ادبیات شیعی رهنمون شوند. غالب آنچه خاورشناسان درباره شیعه عرضه کرده اند، از طریق منابع غیرشیعی به دست آورده اند که با نوعی تعصب ضدشیعی همراه بوده و در کنار تعهد مستشرقان به سنت مسیحی یهودی غرب، باعث شده است تا از واقعه غدیر، گزارش تحریف شده ای ارائه کنند. ام.ی.شعبان مدرس ادبیات عرب دانشگاه لندن نیز در تفسیری جدید از واقعه غدیر، دلایلی را برای جدی نگرفتن آن بیان کرده که به تفصیل، نقد و بررسی شده است.
  کلیدواژگان: واقعه غدیرخم، مستشرقان، شیعه، دفاعیه ها و ردیه ها، واقعه غدیر، نقد و بررسی، تعصب ضدشیعی، شعبان، ام. ای، نقد و بررسی
 • دکتر انشاءالله رحمتی صفحه 132
  از ویژگیهای هانری کربن، آشنایی با اسلام ایرانی و التزام وی به اندیشه و معنویت مغرب زمین است. این امر در کنار آگاهی به روش های تحقیقی و دانشگاهی، نظریات وی را در میان مستشرقان ممتاز ساخته است.
  تفرید از اندیشه های مبنایی کربن است. در اعتقاد وی نظریه امامشناسی شیعی، کاملترین تبیین برای حیات معنوی است. کربن بالاترین مرتبه درک کتاب آسمانی را، طریق تاویل می داند و در کنار تنزیل وحی که توسط پیامبر9 پایان پذیرفته است تاویل آن ادامه دارد. برای چنین تاویل طولی، وجود مبین و مفسر معصوم ضروری است. وی تفاوتهایی میان حکمت تاریخ با فلسفه تاریخ و میان زبان رمزی یا مثالی با زبان مجاز و تشبیه قائل است و زبان وحی را زبان رمزی یا مثالی می داند.
  کلیدواژگان: امامشناسی شیعی، تفسیر عرضی، تفسیر طولی، تنزیل و تاویل، امامت در قرآن، هانری کربن، نقد و تفسیر
 • اسناد و متون
 • نکته های پژوهشی
 • آیت الله سیدموسی شبیری زنجانی صفحه 178
 • بازتاب
 • نفیسه سامی الدبونی صفحه 188
 • حمید فرناق ترجمه: حمید فرناق صفحه 1
|
 • Muhammad Biabani Oskouei Page 8
  :According to the Islamic traditions and narrations the recognition and knowledge about the Almighty God is the innate and inspired quality of the "reasonable" human being. Thus, the responsibility of the holy Prophets has been to "remember" of this qifted innate "knowledge about God", which may be overlooked. All the human beings are born while they are gifed withe this innate knowledge and recognition.One of the signs and proofs indicating the innate recognition of God is the acceptance and acknowledgement of the existance of God in the accidents and difficult conditions. It in clear that in a natural and innate belief, that is normally based on "Oneness of God, He is the Almighty, and the Omnipotent Authority of the universe, and the authority and Guardianship of the Divine leaders is granted by God. Their Divine power and authority depends on, and is resulted from their enjoyment from the Divine Light of Reason. The Respected Shia scholars from Skaikh Sadougi in 11 centuries ago,till the current age have specified and expressed their views about the innate recognition of God, the meaning of nature, and creation of human beings with their natural monotheistic faith.
 • Ayatollah Ali Ahmadi Mianaji Page 44
  There are many traditionists who have related the narration of "yaum al-Dar..." (The day of house...).In this article, in addition to a list of the narrators, this tradition is provided in the collections of 12 traditionists; and in every case the chain of the companions and narrators are mentioned.In evaluation of the documents of this tradition, we observe that many Shia and Sunni scholars of tradition have confirmed the accuracy, frequency and excessive appearance of this tradition in the collections of the traditions, and their views are deliberately discussed in the article.
 • Zahra Shahrabi Farahani Page 65
  While the introduction of Guardianship and leadership of Amir-ul- Momenin Ali (p.b.u.h) requirs a rationalistic appoach, our description about this virtues and characteristics will be of a descriptive manner.In this article, by applying a descriptive approach, the qualities and characteristics of Imam Ali (p.b.u.h) are presented according to this name, nicknames, and titles, and they are analyzed in a descriptive manner.The earlier writers have also attended this field, and according to a research, about 200 name, nicknames, and titles of that holy Imam have been counted in the Sunni references and books. In this article, in an alphabetical list, more than 460 name, nicknames, and titles of that holy Imam are collected and explained along with the references. In an appendix, a further collection of 34 names, and nicknames are provided.
 • Majid Vaziri Page 85
  By a linguistic study of the words "Imam" and "good example", we find the words intention, attention, leadership, guide, index, criterion,.... In a Theological definition, "Imamat" means "general governance and sovereignty in both religious and worldly affairs over the liable persons, as the divine appointed successor of the holy Prophet".In the Shia traditions and culture, the holy Imam is divinely granted all the virtues and characters of the holy Prophet, such as "infallibility", "Divine Appointment", "Divine knowledge",. .. except the position as messenger or Prophet.The human beings due to different reasons, and requirements of ther natures would like to follow desirable patterns and examples. in this holy Quran, to follow the good example in affirmed as a behavorial educational method.In a Quranic Lsearch of the title "good example" we find out that the holy Prophet has been a "good example" for the Islamic communites in various guiding affairs. In this article the necessity of observing the holy infallible Imams an the guides and good example for the whole mankind, and the Islamic communities, in particular, is discussed. At the same thime some of the virtues and qualites of the holy Imams, as acknowledged in the Islamic traditions and prays are presented.
 • Seyed Muhammad Razawi Page 112
  The event of Ghadir khum has is exceptional aspects and importance. The orientalists have lad their speiral attitude toward it. A study of the orientalist's approaches toward the Shia thoughts, in general, and the Ghadir khum event, in particular, reveals that they have not been able to study the original texts and main literature of Shia community, and have not recognized their essential points and principles. Most of the literature and books studied by the orientalists, have been from non-Shia, or onti-Shia sources, if we add the Western Chistian-Jewish attitude and culture of the orientalists, then we can assume that they have had distorted reports from the Ghadir khum event.M.I Shaban, the instructor of london university, in the Arabic literature field, in a recent paper about Ghadir khum has provided new causres for overlooking this important occasion, which are discussed, in detail, in this article.
 • Inshaallah Rahmati Page 132
  From the specialities of Henry Corbain is his familiarity with the Iranaian Islam, and this attention toward the thoughts and spirituality of the Western hemisphere. By considering his application of the academic researchse, his viewpoints and thoughts are distinguished among the orientalists.mysticism is a fundamental theory to Corbain. In his view the doctrine of "Imamat" in Shia school provides the most comprehensive explanation of the spiritual life. To Corbain, the highest level of understanding of the divine Book(s) in its interpretation. While the descendence and inspiration of the divine words through the Prophet(s) would end, yet explanations would continue.According to Corbain for presentation of any lenghtwise interpretation, the existance and presence of an infallible interpretor (explanator) is necessary.Corbian also distinguishes between the "philosophy of history" and "wisdom of history", and "the mystical language" and "metaphorical language". Corbain cansidered the "Divine word of inspiration" as a mystical one.