فهرست مطالب

فولاد - پیاپی 158 (اردیبهشت 1387)
 • پیاپی 158 (اردیبهشت 1387)
 • 64 صفحه، بهای روی جلد: 5,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1387/02/18
 • تعداد عناوین: 16
|
 • علمی
 • عصر دانش
  صفحه 2
 • ارزیابی تولید چدن مذاب جهان در سال 2007
  مهندس محمدحسین جولازاده صفحه 5
 • انتخاب اندازه ی بهینه ی لوله های جدید بلوکهای بزرگ خنک کننده ی کوره بلند
  پرویز فیروزی نژاد صفحه 8
 • تشخیص عیوب سطوح فولادی به کمک الگوهای دودوبی محلی و شبکه های عصبی خودسازنده
  مهندس اسماعیل ملااحمدی، مهندس سیدامیر حسین منجمی صفحه 12
  کنترل کیفیت محصولات از اهمیت زیادی در اغلب صنایع برخوردار است. در تعدادی از شاخه های صنعتی،بخش عمده ای از کنترل کیفیت با بازرسی سطوح محصول نهایی صورت می گیرد از آن جمله می توان صنایع چوب، سرامیک، و فولاد را نام برد. در این مقاله روشی برای کلاس بندی بافتهای سطوح فولادی به قصد تشخیص عیوب آنها ارایه شده است. استفاده از الگوهای دودویی محلی روش نسبتا موثری برای تحلیل بافت است. این روش، روشی ساده بوده و ترکیبی از روش های تحلیل ساختاری و آماری است...
  کلیدواژگان: الگوهای دودویی محلی، روش های آماری، شبکه های خود سازمانده، کلاس بندی بافت، تشخیص عیوب، بازرسی سطوح
 • آنالایزرهای گاز
  بهروز حاجی صادقیان صفحه 18
  استخراج درصد عناصر موجود در دودکشهای فرآیندی که بیانگر چگونگی کیفیت احتراق در محفظه احتراق است هم از لحاظ زیست محیطی، با نگرش کاهش آلاینده ها و هم از لحاظ افزایش راندمان سوخت و کاهش مصرف سوخت، با نگرش صرفه جویی در انرژی، کاهش هزینه و کاهش قیمت تمام شده و هم از لحاظ مدیریت کیفیت، با افزایش در کیفیت فرآوری محصول و با نتیجه کاهش هزینه های دوباره کاری، کاهش ضایعات و افزایش رضایتمندی مشتری و هم از لحاظ مدیریت نگهداری، با بهبود در فرآیند سوخت و افزایش تناوب تعمیرات کاهش صدمات وارده به فرآیند و امکان
 • تاثیر دانه بندی آهک پخته بر فرآیند سینترسای کانه های آهن
  مرتضی شمعانیان، مهندس محمدحسن جولازاده، مهندس علی نادری، مهندس مجید ممیزان، مهندس محسن رحمانی، مهندس فرهاد زمانی صفحه 26
 • گزارش بازار جهانی فولاد
  رضا زائر حیدری صفحه 29
 • فرهنگی
 • کلک خیال انگیز
  ملک الشعرا بهار صفحه 32
 • آینه در آینه
  بهرام جعفرپور صفحه 34
 • اجتماعی
 • تکنیک های مدیریت استرس
  سید حمیدآتش پور صفحه 36
  تحولات مداوم اجتماعی، اقتصادی و سازمانی، ضرورت به کارگیری مهارتهای فردی و مدیریتی را مطرح ساخته است. یکی از مهارتهای اساسی که هر فردی می بایست آن را بیاموزد مهارت مدیریت استرس است. استرس در ادبیات مدیریت و روانشناسی به عنوان واکنشی برای سازش با عامل یا شرایطی که فشار روانی یا فیزیکی به فرد وارد می نماید تعریف می شود. در این نوشته مدیریت استرس به عنوان مجموعه راهکارهای موثر برای پیشگیری از استرس، مهار و کنترل آن و به حداقل رساندن نتایج و پیامدهای زیان بار آن تعریف می شود.
 • نقش فرهنگ ایمنی در کاهش صدمات شغلی
  مریم عمیدی، مجید مکاری صفحه 42
  سازمان جهانی کار اخیرا تخمین زده است که حوادث و بیماری های ناشی از کار سالانه در سراسر دنیا به مرگ یک میلیون نفر می انجامد. آمارهای تکان دهنده حاکی از آن است که باید به مساله ایمنی در محیطهای کاری به طور جدی تر پرداخته شود. در سالهای اخیر و با توجه به مطرح شدن این تئوری که بیشتر حوادث ناشی از خطاهای انسانی است. صاحبنظران بر آن شدند تا با ایجاد یک فرهنگ یا جو ایمنی مناسب، در گام اول رفتارهای ناایمنی را اصلاح کنند و در مرحله بعدی احتمال وقوع حوادث را تا حد ممکن کاهش دهند. فرهنگ ایمنی بخشی از فرهنگ کلی حاکم بر یک سازمان..
 • برنامه ریزی مالی در شرکتها
  اکبر هاشم زاده صفحه 48
  تجزیه و تحلیل چگونگی وضعیت مالی شرکت، پیش بینی پی آمدهای گوناگون سرمایه گذاری، تامین مالی سیاستهای تقسیم سود، و ارزیابی شیوه های گوناگون این تصمیم گیری ها را برنامه ریزی مالی می نامند. در یک بررسی کلی باید مشخص شود شرکت در گذشته چه وضعیتی داشته، و در حال حاضر چه وضعیتی دارد و در آینده چه وضعیتی خواهد داشت. برای این کار برنامه ریزان شرکت علاوه بر بررسی موارد پیش بینی شده باید انحرافات از نتایج احتمالی واقعی را مورد مطالعه قرار دهند...
 • مقایسه اثرات تمرین هوازی بر استقامت قلبی - عروقی
  امین الله کاظم زاده، حسین مجتهدی، مهدی صباغ صفحه 52
  هدف کلی این پژوهش مقایسه اثرات تمرین هوازی بر کارکنان اداری و عملیاتی کارخانه ذوب آهن اصفهان بوده است. تحقیق حاضر از نوع تحقیقات شبه تجربی بوده که به روش میدانی انجام گرفته است. جامعه آماری پژوهش 2001 نفر پرسنل واحد اداری و 5625 نفر پرسنل واحد بهره برداری را تشکیل می دادند که مجموعا 7626 نفر جامعه آماری این پژوهش بودند که در سال 85/84 در این کارخانه مشغول به کار بودند. بدین منظور تعداد 120 آزمودنی که شامل 60 نفر از پرسنل واحد بهره برداری و 60 نفر از پرسنل واحد اداری به صورت داوطلبانه و در دسترس انتخاب و به دو گروه تقسیم شدند...
  کلیدواژگان: توان هوازی، آزمون پله کوئینز، استقامت قلبی، عروقی، کارکنان عملیاتی، کارکنان اداری
 • گفتگو با مهندس جبار زارع
  مجید مرادیان صفحه 60
 • خبری
 • بازتاب ماه
  صفحه 61
 • رویدادها
  صفحه 63