فهرست مطالب

صنایع مفتولی ایران - پیاپی 14 (زمستان 1386)

فصلنامه صنایع مفتولی ایران
پیاپی 14 (زمستان 1386)

 • 76 صفحه، بهای روی جلد: 20,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1387/02/25
 • تعداد عناوین: 17
|
 • فهرست فارسی
  صفحه 1
 • سخن سردبیر (نوروز باستانی)
  صفحه 2
 • ایران، هنر و معماری
  بهمن پارسا صفحه 4
 • چرا باید عضو انجمن بین المللی مفتول و ماشین آلات شویم؟
  صفحه 7
 • اخبار صنایع مفتولی
  صفحه 8
 • حکایت پرفراز و نشیب تولید فولاد در ایران
  صفحه 10
 • چگونه از نمایشگاه های صنایع مفتولی بهتر و مفید تر استفاده کنیم؟
  مهندس داود فرزام صفحه 17
 • مفتول و موسیقی
  حسن زندباف ترجمه: حسن زندباف صفحه 24
 • دایره المعارف سیم سازی
  مهندس رحمن حسینی صفحه 28
 • تقویم نمایشگاهی
  صفحه 31
 • آشنایی با روش جوشکاری سیم جوش های تو پودری
  صفحه 33
 • فرآیند تولید سیم جوش های توپودری بدون درز
  فریدون غفاری صفحه 34
 • مباحث بنیادین روی کرد خوشه و اهمیت آن
  تقی قیصری اردهایی صفحه 36
 • تهدید ارتباطات، تهدید آینده
  صفحه 42
 • نمایشگاه دوسلدرف
  صفحه 45
 • مفتول تزیینی
  صفحه 46
 • مطالب انگلیسی
  صفحه 48