فهرست مطالب

بسپار - سال دهم شماره 1 (پیاپی 70، اردیبهشت 1387)
 • سال دهم شماره 1 (پیاپی 70، اردیبهشت 1387)
 • 72 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1387/03/01
 • تعداد عناوین: 20
|
 • سرمقاله
  سعید رستگار صفحه 2
 • گزارش و گفت و گو
 • هم سطح با فناوری های روز دنیا
  صفحه 3
 • یک میوه شیرین از ارتباط مراکز پژوهشی و صنعت
  صفحه 6
 • با موتور کولر، رنگ مخلوط می کنند
  صفحه 8
 • نمایشگاه پوشش های خاورمیانه
  صفحه 12
 • اخبار داخلی
  صفحه 14
 • اخبار اقتصادی
  صفحه 18
 • تازه های علم و فن
  صفحه 22
 • مقالات
 • روکش های موقت جهت حفاظت رنگ بدنه
  نادر بیرامی طارونی، مهشدی نیک نهاد، شهره آل ابراهیم دهکردی، محمد اکبرزاده صفحه 24
 • چسب های صحافی
  مهندس فرهاد غفارپور ترجمه: مهندس فرهاد غفارپور صفحه 28
 • کاربرد بسپارهای امولسیونی در چسب های Cold Seal
  مهندس سوگل برجیان، مهندس آرزو رضوی صفحه 32
 • مروری بر فرآیند پراکنش: تجهیزات
  مهندس بهنام نادری زند صفحه 37
 • ترکیب رنگدانه های مکمل
  مهندس محمدرضا شمشیری ترجمه: مهندس محمدرضا شمشیری صفحه 40
 • بهبود فرآیند، شش سیگما
  زهره کمال لو ترجمه: زهره کمال لو صفحه 42
 • دیدگاه
  علی اصغر علیزاده صفحه 46
 • ارتباط
  سیدمصطفی فاطمی صفحه 48
 • رنگ در شعر
  کاوه قادریان صفحه 50
 • با کتاب
  صفحه 52
 • چند رویداد
  صفحه 53
 • بخش انگلیسی
  صفحه 56