فهرست مطالب

نجوم - سال دوازدهم شماره 4 (پیاپی 124، دی1381)
 • سال دوازدهم شماره 4 (پیاپی 124، دی1381)
 • 40 صفحه، بهای روی جلد: 6,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1381/11/08
 • تعداد عناوین: 14
|
 • نامه ها
  صفحه 4
 • تازه ترین اخبار
  شادی حامدی آزاد ترجمه: شادی حامدی آزاد صفحه 5
 • اخبار داخلی
  صفحه 9
 • فرزندان خورشید بر پیشانی ساختمان ها
  کلاودیو چکوتی صفحه 10
 • اهرام و آسمان شب
  پوریا ناظمی صفحه 13
 • ماده و پادماده
  ابراهیم ویکتوری صفحه 16
 • آسمان در این ماه
  فریبا پایروند ثابت و محسن ابرجی صفحه 18
 • جبار, راهنمای آسمان زمستان
  بابک امین تفرشی صفحه 23
 • چهار ماه تا گذر عطارد
  رفیق زمان صفحه 24
 • میراث انیشتین در پتسدام
  بابک امین تفرشی صفحه 26
 • ساعت های آفتابی در علم و تمدن دوره اسلامی
  ج.ل. برگرن صفحه 29
 • صفحه شما
  فاطمه عظیم لو صفحه 32
 • صفحه انگلیسی
  فاطمه عظیم لو ترجمه: کیارا عباس زاده صفحه 38
 • زیر آسمان ایران
  صفحه 39