فهرست مطالب

تشخیص آزمایشگاهی - پیاپی 23 (آذر و دی1381)
 • پیاپی 23 (آذر و دی1381)
 • 100 صفحه، بهای روی جلد: 5,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1381/11/09
 • تعداد عناوین: 14
|
 • سخن مدیر مسئول
  صفحه 2
 • کلیه ها, Lithium و آزمایشگاه
  دکتر بهروز برومند صفحه 3
 • مقالات تخصصی
 • ارزیابی روشهای آزمایشگاهی تشخیص
  صفحه 15
 • بیماری عفونی سل
  الهام بهزادی، پیام بهزادی، محسن گرامی شعار، دکتر سید جمال هاشمی صفحه 21
 • بررسی شیوع آلودگی بلاستو سیستیس هومینیس
  دکتر محمد تقی حقی اشتیانی، دکتر محمد علی یاوری، لیلا کاشی صفحه 28
 • مقالات تحقیقاتی
 • مقایسه تعیینMIC به روش تهیه رفت در...
  دکتر علی اکبر شعبانی، دکتر غلامرضا شجری، دکتر غلامرضا بابای صفحه 36
 • تهیه آنتی ژن های سطحی ویروس اوریون جهت...
  علی مرادی جوشغان، دکتر محمود شمس شهر آبادی صفحه 43
 • بررسی طرح الکتروفورنیک
  رامین سراوانی، محمد جعفری مدرک، ابراهیم علیجانی صفحه 50
 • مصاحبه با استاد دکتر رضا نفیسی
  صفحه 56
 • مقالات عمومی
 • اثرات ضد میکروبی عسل
  رضا نیک آزما صفحه 60
 • نظری بر مشکلات فعلی آزمایشگا ه های...
  دکتر جواد بلورچیان صفحه 63
 • گزارش - اخبار...
 • نگاهی به تجهیزات سنجش
  صفحه 65
 • اخبار آزمایشگاهی
  صفحه 68
 • جدول نتیجه ارزیابی کیفی اقلام آزمایشگاهی (آزمایشگاه رفرانس)
  صفحه 72