فهرست مطالب

پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی - سال ششم شماره 4 (پیاپی 18، زمستان 1377)
 • سال ششم شماره 4 (پیاپی 18، زمستان 1377)
 • 160 صفحه، بهای روی جلد: 3,500ريال
 • تاریخ انتشار: 1377/10/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • وضعیت آموزش عالی در ایران: واقعیتها و چالشها
  محمد توکل صفحه 1
 • گزارشی از کنفرانس جهانی علم (WSC) محتوا، هدفها و آرمانها
  داوود حاتمی صفحه 21
 • مدیریت کیفیت جامع (TQM) و جایگاه آن در آموزش عالی
  محمد صالح اولیاء صفحه 27
 • معرفی کتاب
  یوسف محمدنژاد عالی زمینی صفحه 33
 • تحولات نظام گزینش دانشجو برای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی در ایران
  نسرین نورشاهی صفحه 49
 • کارایی آموزش عالی، متاثر از اهداف و برنامه های تحصیلی دانشجویان
  غلامحسین زمانی صفحه 75
 • تحلیل پیوند صنعت و دانشگاه در چارچوب نظریه نظام ملی نوآوری تکنولوژیک
  یعقوب انتظاری صفحه 97
 • چکیده مقالات به زبان انگلیسی
  علیرضا محسنی تبریزی، داوود حاتمی صفحه 143