فهرست مطالب

عصر مدیریت - پیاپی 6 (اسفند 1386)

فصلنامه عصر مدیریت
پیاپی 6 (اسفند 1386)

 • 80 صفحه، بهای روی جلد: 25,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1387/03/15
 • تعداد عناوین: 21
|
 • سرمقاله: از مسیر تعالی گریزی نیست
  صفحه 4
 • ماجراهای لایحه بودجه 1387
  المیرا حامدی صفحه 6
 • چالش های بودجه 87، افقی معجزه طلب
  مسعود نیلی صفحه 10
 • اقتصاد ایران به کجا میرود
  علی میرزاخانی صفحه 12
 • گزارش
  صفحه 16
 • ایران از نگاه دیگران
  صفحه 18
 • اژدها بیدار می شود
  صفحه 20
 • مذاکره با چین موفقیت نشست های اولیه، کلید موفقیت مذاکرات
  صفحه 24
 • چرا پاکستان اهمیت دارد
  صفحه 30
 • شاید مرغ غواص کانادا در آینده دوباره به هوا برخاست
  صفحه 34
 • روسیه، راه جهانی شدن خودروسازان چینی
  صفحه 36
 • جهان در سال 2008 از نگاه صندوق بین المللی پول
  صفحه 39
 • سنای اقتصادی داووس
  مونا مشهدی رجبی صفحه 40
 • مسئولیت اجتماعی شرکت ها
  میرمحمدعلی گلچوبیان صفحه 44
 • مسئولیت اجتماعی شرکت ها به عنوان یک راهبرد تجاری ارتباطی
  رضا حقیقی صفحه 45
 • ترویج مسئولیت اجتماعی شرکت ها
  صفحه 48
 • معاهده جهانی، گامی برای تحقق مسئولیت اجتماعی در عرصه جهانی
  صفحه 54
 • گفت و گو با مسعود همایونفر، رئیس موسسه مطالعات و بهره وری منابع انسانی
  صفحه 60
 • راهبرد بهتر برای واحدهای تجاری
  صفحه 64
 • محیط کاری توانمند، گامی به سوی بهره وری سازمانی
  مسعود پورکیانی، نسرین پیرمرادی صفحه 66
 • جیرفت، بهارستان، پایتخت دوم، صنعت و فردای 24 اسفند
  صفحه 70