فهرست مطالب

دامداران ایران - سال نهم شماره 4 (پیاپی 101، فروردین و اردیبهشت 1387)
 • سال نهم شماره 4 (پیاپی 101، فروردین و اردیبهشت 1387)
 • 40 صفحه، بهای روی جلد: 10,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1387/03/20
 • تعداد عناوین: 11
|
 • سخن سردبیر
  صفحه 2
 • میهمان ناخوانده خشکسالی پای سفره دامپروری
  صفحه 4
 • کمیته رسیدگی به حسابهای اتحادیه دامداران ایران تشکیل شد
  صفحه 8
 • نمایش دستاوردهای ملی و پژوهشی در پانزدهمین کنگره دامپزشکی کشور
  صفحه 11
 • خواندنی های دامپروری
  صفحه 14
 • بازمانده دارویی در محصولات پروتئینی
  تهیه و تنظیم: دکتر حامد گنجعلی صفحه 19
 • روزنه
  صفحه 23
 • مدیریت پرورش جوجه های گوشتی در 24 ساعت اولیه
  مهندس کریم قربانی ترجمه: مهندس کریم قربانی صفحه 27
 • بیماری های دامی را بهتر بشناسیم
  صفحه 31
 • پرورش عملی گوساله
  تهیه و تنظیم: شاهین کوچک خانی صفحه 35
 • معرفی نژادهای دامی ایران
  صفحه 38