فهرست مطالب

انجمن صنایع شوینده بهداشتی و آرایشی ایران - پیاپی 24 (پاییز 1386)
 • پیاپی 24 (پاییز 1386)
 • 56 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1386/09/20
 • تعداد عناوین: 12
|
 • فهرست
  صفحه 1
 • سرمقاله
  عباس مافی صفحه 2
 • اخبار انجمن
  بختیار علم بیگی صفحه 3
 • استفاده از گیاهان در صنایع آرایشی و بهداشتی
  پروفسور رضا امیدبیگی صفحه 16
 • گیاه شناسی به
  صفحه 25
 • بیوفیلم چیست
  علیرضا گوهری صفحه 28
 • افزایش پایداری در سفید کننده های خانگی معطر
  مهندس شهین بهرامی صفحه 34
 • اهمیت مواد فعال سطحی در صنایع شوینده و بهداشتی
  مهندس فرخ ملیحی صفحه 38
 • استرس شغلی و راه های مقابله با آن
  رویا حاجی علی بابایی صفحه 44
 • خواندنی ها
  صفحه 50
 • معرفی کتاب
  صفحه 52
 • در باره فصلنامه
  صفحه 56