فهرست مطالب

وکالت - پیاپی 5 (فروردین ماه 1380)
 • پیاپی 5 (فروردین ماه 1380)
 • 62 صفحه، بهای روی جلد: 5,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1380/06/13
 • تعداد عناوین: 25
|
 • یادداشت
 • اعتبار دستگاه قضا و توسعه کشور
  صفحه 2
 • اندیشه های نوین و بستری برای طرح آنها
  صفحه 3
 • رویداد
 • ایران - جهان
  صفحات 4-6
 • گزارش اصلی
 • مشاورت حقوقی، ابزار مدیریت مدرن و موفق
  صفحات 7-14
 • اندیشه
 • هیات منصفه، متهم مجرم است یا خیر؟
  صفحات 15-17
 • وکلا پیشبرد حقوق بشر
  صفحه 18
 • دیدگاه
 • دادرسی ها را آشفته تر نکنید
  صفحات 19-21
 • نقد و نظر
 • میزان جریمه نقدی در کمیسیونهای ماده صد قانون شهرداری ها
  صفحات 22-23
 • گذری بر کتاب نحوه عملی تنظیم قراردادها
  صفحات 24-25
 • کندوکاو
 • وزیر دادگستری، جایگاه قانونی
  صفحات 26-28
 • آموزش
 • نقش آفرینی در دفاع
  صفحه 29
 • پژوهش
 • قانون گریزی، علل و عوامل
  صفحات 30-34
 • بین الملل
 • لغو مصونیت قضایی وکلای دادگستری انگلستان
  صفحات 35-38
 • تاریخ
 • بزرگترین محاکمه سیاسی تاریخ
  صفحات 39-41
 • راهنما
 • مشاور حقوقی
  صفحه 43
 • امداد حقوقی: نفقه زن
  صفحه 44
 • راهنمای ارباب رجوع: نظارت و بازرسی
  صفحه 45
 • چشم انداز
 • با نهادهای مدنی: سازمان های غیردولتی در ایران، چالش های پیش رو
  صفحات 46-47
 • جامعه بی دفاع: رونق ساخت و ساز و سد معبر، تکدی گری، کمبود آب، شرایط احراز شغل و قانون مندی آن، آلودگی هوا و گریز از قانون
  صفحه 50
 • نگاه: کانون وکلا دادگستری مرکز صاحبخانه شد / به یاد استاد - وکالت سبز
  صفحه 51
 • گزارش خبری: داد افزار وکالت، ابزار نوین اداره امور دفاتر وکالت
  صفحه 52
 • بانک اطلاعات حقوقی
 • نمایه مقالات حقوقی
  صفحات 53-54
 • کتابخانه وکالت
  صفحات 55-57
 • قانون شناسی
  صفحات 58-61
 • پژوهشهای حقوقی: قوه قاهره
  صفحه 61