فهرست مطالب

انجمن فیزیوتراپی ایران - سال سی و پنجم شماره 1 (بهار 79)
 • سال سی و پنجم شماره 1 (بهار 79)
 • 48 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1379/05/14
 • تعداد عناوین: 17
|
 • سخنی با همکاران
  صفحه 3
 • گزارش
 • بیست و چهارمین اجلاس انجمنهای گروه توانبخشی ایران
  صفحه 4
 • نامه همکاران در گرامیداشت استقلال حرفه ای
  صفحه 6
 • اخبار شعب
  صفحه 6
 • گزارش یازدهمین کنگره فیزیوتراپی ایران
  صفحه 9
 • اخبار WCPT
  صفحه 13
 • گزارش برگزاری بازآموزی همزمان با کنگره یازدهم
  صفحه 15
 • مقالات علمی
 • درمان COPD - امیدها و فرصتها
  صفحه 16
 • سندروم کوبوئید
  صفحه 20
 • ورزش کلید سلامتی فرداست
  صفحه 22
 • اهمیت ورزش در درمان پوکی استخوان
  صفحه 23
 • الکتروتراپی به بیماران کمک می کند
  صفحه 23
 • ارتباط آلزایمر با ضربات وارد بر سر
  صفحه 24
 • مقدمه ای بر توانبخشی و ستیبولر
  صفحه 25
 • سئوالات آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد رشته فیزیوتراپی
  صفحه 29
 • خود را بیازمائید (پاسخ به سئوالات علمی بورد فیزیوتراپی)
  صفحه 34
 • مقالات علمی به زبان اصلی
  صفحه 36