فهرست مطالب

پیام آزمایشگاه - پیاپی 31 (فروردین و اردیبهشت 1387)
 • پیاپی 31 (فروردین و اردیبهشت 1387)
 • 64 صفحه، بهای روی جلد: 15,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1387/02/30
 • تعداد عناوین: 14
|
 • نانوباکترها مسافرانی فضایی! عامل بیماری های اسرارآمیز
  دکتر مرتضی ستاری، حسین صمدی کفیل صفحه 5
 • استفاده از تلومر در تشخیص زودرس سرطان
  دکتر مجید مقدس زاده، دکتر امیر قاسم خوئیلر، دکتر مهدی هاشم پور صفحه 9
 • مروری بر تلاش های بین المللی در جهت استانداردسازی بیومارکرهای آسیب میوکارد
  علی اکبر نویدی عباسپور، زهرا مختاری صفحه 10
 • تشخیص شما چیست
  صفحه 14
 • پره آلبومین مارکز سوء تغذیه
  حمید احمدی ترجمه: حمید احمدی صفحه 15
 • تازه های پزشکی و آزمایشگاهی
  صفحه 18
 • تشخیص آزمایشگاهی عفونت های دستگاه تنفسی فوقانی
  دکتر رضا مودب، دکتر رضا قوطاسلو، دکتر محمدحسین سروش صفحه 21
 • لیستریوزیس
  دکتر عبدالناصر رفیع صفحه 25
 • مستندسازی در استاندارد مدیریت کیفیت آزمایشگاه
  دکتر افشین صفائی، دکتر نوش آفرین صفادل صفحه 28
 • زیتون و خواص آن
  صبا میرابوالفتحی، مهشید حاج حسینی صفحه 36
 • معرفی تجهیزات آزمایشگاهی
  صفحه 38
 • تازه های تولید
  حمید احمدی صفحه 40
 • خواص درمانی پروتئین های آب پنیر
  نفیسه دعوتی صفحه 41
 • صفحات انگلیسی
  صفحه 48