فهرست مطالب

قطعه سازان خودرو - پیاپی 31 (تیر ماه 1387)

ماهنامه قطعه سازان خودرو
پیاپی 31 (تیر ماه 1387)

 • 45 صفحه، بهای روی جلد: 10,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1387/04/11
 • تعداد عناوین: 11
|
 • قطعه سازان. کام: / جرعه آبی بر حریق بحران در صنعت قطعه سازان
  صفحه 4
 • کمیته بحران: / ستادی برای اطفا حریق در صنعت قطعه سازی خودرو
  صفحه 7
 • آخرین خبرها از کمیته بحران قطعه سازان
  صفحه 9
 • مرور نتایج تحقیقات کمیته بحران قطعه سازان
  صفحه 10
 • واکنش انجمن های قطعه سازان شهرستان ها
  صفحه 13
 • قطعه سازان در گرداب ورشکستگی
  صفحه 15
 • کارفرمایان منسجم نیستند
  صفحه 17
 • ریشه بحران در روابط غیر اصولی خودروسازان با قطعه سازان
  صفحه 19
 • تحلیل پشت صحنه بحران
  صفحه 23
 • خبر
  صفحه 31
 • راهنمای قطعه سازان
  صفحه 43