فهرست مطالب

علوم و صنایع کشاورزی - سال بیست و یکم شماره 2 (نیمه دوم 1386)
 • سال بیست و یکم شماره 2 (نیمه دوم 1386)
 • اقتصاد و توسعه کشاورزی
 • تاریخ انتشار: 1386/10/11
 • تعداد عناوین: 9
|
 • بررسی تعاملات کشاورزی وصنعت در ایران(مطالعه موردی دانه های روغنی) چکیده
  هاشمی تبار، اکبری، کریم صفحه 1
 • بازشناسی عوامل موثر بر سرمایه گذاری کشاورزان استان خراسان رضوی در حفاظت خاک
  قربانی، کوچکی، لکزیان، تبرائی، کهنسال، مطلبی، شکری، ترشیزی صفحه 2
 • بررسی اثرات تغییر قیمت گندم بر رفاه خانوارهای استان خراسان رضوی
  کهنسال، قربانی، پیروزی راد صفحه 3
 • بررسی ارتباط بین بهره وری، تولید وصادرات کشاورزی و تاثیر بی ثباتی آن بر رشد بخش کشاورزی
  لطفعلی پور، دهقانیان، آذرین فر صفحه 4
 • برآورد تابع تقاضای اعتبارات صنایع تبدیلی در استان خراسان رضوی
  تبرایی، آذرین فر صفحه 5
 • بررسی نحوه تعیین قیمت تضمینی گندم وپیش بینی آن
  دانشور کاخکی، دهقانیان، هاتف، سروری صفحه 6
 • بررسی آثار جانبی منفی ناشی از بهره برداری از حد منابع آب زیرزمینی (مطالعه موردی شهرستان لارستان)
  صبوحی صابونی، توانا صفحه 7
 • عوامل تعیین کننده خطر تسهیلات در بانکداری اسلامی(مورد بانک کشاورزی)
  سلامی، محتشمی، صدر صفحه 8
 • بررسی روابط تولیدی در فرایند بازاریابی محصولات کشاورزی ایران(مطالعه موردی صنایع دام وطیور)
  حسینی، نیکوکار، شهبازی، قربانی صفحه 9