فهرست مطالب

صنایع مفتولی ایران - پیاپی 15 (بهار 1387)

فصلنامه صنایع مفتولی ایران
پیاپی 15 (بهار 1387)

 • 80 صفحه، بهای روی جلد: 20,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1387/01/11
 • تعداد عناوین: 18
|
 • فهرست فارسی
  صفحه 1
 • سخن سردبیر فارسی / اعتماد آفرینی و سرمایه اجتماعی
  صفحه 2
 • ایران / هنر و معماری
  صفحه 4
 • گزارش نمایشگاه دوسلدورف
  صفحه 7
 • گزارش تور نمایشگاه دو سلدورف فصلنامه صنایع مفتولی ایران
  صفحه 9
 • چین و هند و صنعت سیم و کابل در سال 2008
  صفحه 10
 • نقش دانش پژوهان و مهندسان ایرانی در راه فرهیختگی ملی و شکوفایی دانش و فن در زادگاه خویش
  صفحه 17
 • نگاهی به چگونگی شکست سیم در فرایند کشش
  صفحه 21
 • اخبار صنایع مفتولی
  صفحه 24
 • اسامی مشترکین
  صفحه 25
 • دستورالعمل های کاری تولید مفتول های مغزی acsr مطابق با الزامات سیستم مدیریت کیفیت 9001 iso
  صفحه 26
 • بازار فولاد
  صفحه 39
 • دایره المعارف سیم سازی / قسمت نهم
  صفحه 41
 • آشنایی با جزئیات ساخت پمپ های ضد اسید سری np
  صفحه 44
 • مفتول و موسیقی / قسمت دهم
  صفحه 48
 • معرفی نشریات
  صفحه 52
 • مفتول تزئینی / قسمت یازدهم
  صفحه 54
 • مطالب انگلیسی
  صفحه 57