فهرست مطالب

پژوهشنامه حقوق اسلامی - پیاپی 6-7 (بهار و تابستان1381)
 • پیاپی 6-7 (بهار و تابستان1381)
 • 154 صفحه، بهای روی جلد: 3,500ريال
 • تاریخ انتشار: 1381/06/30
 • تعداد عناوین: 19
|
 • سرمقاله
 • شهید مطهری و آفات احیاگری
  محسن الویری صفحه 2
 • مقالات
 • شهید مطهری از نگاه آیه الله مهدوی کنی
  صفحه 6
  مرحوم مطهری مرد علم بودند, آنطور که مطلوب اسلام است, همانطور که می دانید اسلام دین علم است, مساله دیگری که در ایشان کاملا مشهود است مساله عبادات و تعبد است ایشان مانند بسیاری از آنهایی که اهل علمند و کار علمی را بر مسائل عبادی مقدم می دارند بنوده در عین حال که عالم, معلم و متعلم بودند, به عبادات نیز اهمیت می دادند. از خصوصیات بارز شهید مطهری این بود که در جهت روحانیت و در جهت پاسداری از نام شامخ روحانیت می دادند
 • عقل گرایی شهید مطهری
  حداد عادل صفحه 14
  شهید مطهری یک مرد عقل گرا بود. قوای ذهنی و طبیعت او اقتضای تفکر و تعقل بسیار داشت. ایشان معتقد بودند که استخوان بندی هستی بر اساس عقل است. توجه زیاد ایشان به فلسفه اسلامی هم ناشی از همین عقل گرایی بود. ایشان در نظام سیاسی اجتماعی نیز نسبت به عدالت, از عدالت سیاسی گرفته تا اجتماعی و اقتصادی حساس بود و در واقع گرایی او نتیجه عقل گرا بودنش بود که یکی از علت هایی که سبب شده بود شهید مطهری مورد توجه عموم علمای حوزه و دانشگاهیان متدین واقع شود و محبوبیت بالایی کسب کند.
 • عدالت اجتماعی از دیدگاه متفکر شهید مرتضی مطهری
  مهدی طغیانی صفحه 22
  عدالت اجتماعی از مفاهیم مقدس و والایی است که قرآن کریم آن را به عنوان یکی از هدفهای بعثت انبیاء بیان فرموده است از دیدگاه شهید مطهری معنی حقیقی عدالت اجتماعی یعنی عدالتی که در قانون بشری باید رعایت شود و افراد بشر باید آنرا محترم بشمارند رعایت حقوق افراد و اعطا کردن حق به ذی حق آن است. استاد پس از بحث درباره این حقوق, عدالت با تعریف صحیح را این می دانند که مساوات درباره قانون صورت گیرد یعنی افراد بشر رابه یک چشم نگاه کنند.
 • اصلاح طلبی از دیدگاه شهید مطهری
  محسن اسماعیلی صفحه 30
  شهید مطهری متفکری است که می توان از او به عنوان یک نظریه پرداز در زمینه اصلاح طلبی دینی نام برد. اصلاح طلبی یعنی باور به اینکه می توان دگرگونی و تغییر در زندگی اجتماعی سیاسی و یا اقتصادی را از طریق انجام اصلاحات و نه انقلاب و با بهره گیری از روش های مسالمت آمیز و ملایم رقم زد. از نظر استاد آنچه مهم است تشخیص درست اهداف اصلاحات, آسیب های آن و پرهیز از افراط گرایی در این باب است.
 • رابطه علم و دین باتکیه بر دیدگاه شهید مطهری
  محمدحسین مهدوی نژاد صفحه 36
  بررسی تاریخی نسبت میان عقل و دین و تعامل بین داده های دینی و یافته های بشری و تبین حوزه هر یک از این دو مقوله از دیر زمان توجه فیلسوفان و متالهان ادیان مختلف را به خود جلب کرده است این مساله از مسایل مهم در عرصه دین پژوهی به شمار می آید. به گونه ای که پهنه تاریخ ادیان را می توان صحنه گفت وگو ها و مباحثات مستمر عقل و دین قلمداد کرد که سابقه چهره جدید آن تحت عنوان علم و دین به اواسط قرون وسطی می رسد.
 • قلمرو دین و انتظار بشر از آن در آراء و اندیشه های شهید مطهری
  ولی الله عباسی صفحه 48
  مسائلی چون انتظار بشر از دین و قلمرو دین از مباحث نو پیدا در حوزه فلسفه دین و کلام جدید است منظور از تبین قلمرو دین کشف قلمرو واقعی دین است نه ترسیم قلمرویی برای آن تا مستلزم تعیین تکلیف برای خدا باشد در واقع انتظار بشر از دین تعیین کننده قلمرو دین است به این معنا که به ما نشان می دهد چه سوالاتی از دین بپرسیم البته نحوه نگرش به این مساله در کلام سنتی و کلام مدرن با هم تفاوت دارد.
 • آزادی اندیشه و بیان از منظر شهید مطهری
  محمد رستمی صفحه 66
  هر موجود زنده ای که می خواهد راه رشد و تکامل را طی کند یکی از احتیاجاتش آزادی است انسانهای آزاد انسانهایی هستندکه با موانعی که در جلوی رشد و تکاملشان هست مبارزه می کنند. اساسا از نظر استاد آزادی ابراز عقیده و بیان متکی به این است که فکر خودمان را یعنی آنچه واقعا به آن معتقد هستیم بگوییم. در تفکر لیبرالیسم زندگی هر فرد به خود او تعلق دارد و این زندگی به خدا یا دولت تعلق ندارد و فرد می تواند هر عقیده ای که خواستم بپذیرد.
 • الگوی پژوهشی در موضوع اسلام و دنیای متجدد با الهام از اندیشه های استاد مطهری
  علی اصغر خندان صفحه 70
  چگونه می توان در دنیای جدید دیندار بود, یا به عبارت دیگر چگونه می توان میان ارزشها و تعالیم اسلامی و مقتضات دنیای جدید توازن برقرار ساخت. مهمترین بستر پژوهش برای پاسخگویی به پرسش فوق بحث سنت و تجدد است محورهای پیشنهادی برای پژوهش در ذیل موضوع سنت و تجدد با هدف پاسخگویی به پرسش مورد نظر عبارتند از 1 - شناخت سنت 2 - شناخت تجدد 3 - تعارض سنت و تجدد 4 - نقد سنت 5 - نقد تجدد 6 - جمع سنت و تجدد 7- پژوهش پیرامون یکی از مصادیق تعارض سنت و تجدد 8 - بررسی دیدگاه اندیشمندان مختلف در این باره.
 • بازشناسی, تحلیل و نقد نظریه منطقه الفراغ
  سیدعلی حسینی صفحه 90
 • مبانی نظری و عملی توسعه از نگاه قرآن
  مجید اسماعیلی صفحه 98
 • رقابت و رویارویی ایلخانان با ممالک و تاثیر آن بر گسترش تشیع
  مرتضی رحیمی محمد آبادی صفحه 108
  یکی از مباحث اساسی در تاریخ ایلخانان, گسترش تشیع اثنی عشری در این عصر و رسمیت یافتن این مذهب در دوره ای هر چند کوتاه در سلطنت سلطان محمد خدابنده (703 - 716) می باشد. بطور مسلم عوامل بسیاری در این مساله دخیل بوده است یکی از این عوامل که برخی مورخان بطور گذرا به آن اشاره کرده اند, رویارویی و رقابت دو قدرت بزرگ آن عصر در جهان اسلام یعنی ایلخانان ایران و ممالک مصر می باشد.
 • بررسی جایگاه تحقیق, پژوهش و مطالعه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
  محمود صوفی آبادی صفحه 116
 • رژیم حقوقی دریای خزر
  نادر نیکنامی صفحه 118
 • مبانی مسؤولیت حرفه ای پزشک
  سید محمد زمان دریاباری صفحه 126
  مسؤولیت پزشکی, پاسخگو بودن پزشک در قبال خساراتی است که به بیمار وارد می آورد و این خسارات, ناشی از انجام وظایف پزشکی است اگر مسؤولیت پزشکی مبتنی بر نظریه قهری باشد؛ اثبات تقصیر بر عهده بیمار یا مدعی خسارت است و در صورتی که مبتنی بر نظریه قراردادی باشد؛ بسته به اینکه تعهد پزشک, تعهد به نتیجه یا به وسیله باشد, موضوع متفاوت خواهد بود. در این مقاله با رویکردی نوین به مسؤولیت پزشک نقایص موجود در این زمینه بررسی شده است.
 • اوراق اجاره به شرط تملیک دولتی جایگزینی برای اوراق قرضه
  سعید کیقبادی صفحه 140
 • گزارش
 • دومین نشست تخصصی محققان اقتصاد اسلامی
  حسین عیوضلو صفحه 150
 • ادب و هنر
 • زیر برف است تمنای شنا کردن کاغذ در باد, مصاحبه با مقیم صدیق
  صفحه 152
 • چکیده ها
 • چکیده های عربی و انگلیسی
  صفحه 154