فهرست مطالب

انجمن فیزیوتراپی ایران - سال سی و پنجم شماره 4 (زمستان 79)
 • سال سی و پنجم شماره 4 (زمستان 79)
 • 48 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1379/10/01
 • تعداد عناوین: 9
|
 • سخنی با همکاران
  صفحه 3
 • گزارش
 • بیست و هفتمین اجلاس انجمنهای گروه توانبخشی ایران
  صفحه 5
 • اخبار مشاوران هیئت مدیره
  صفحه 7
 • اخبار WCPT
  صفحه 8
 • مقالات علمی
 • Lumbar Spinal Stabilization Proprioception Training
  صفحه 10
 • Neuroanatomical Substrates of Functional Recovery After Experimantal Spinal Cord Injury
  صفحه 19
 • توانبخشی مبتنی بر جامعه
  صفحه 33
 • خود را بیازمائید سئوالات علمی بورد فیزیوتراپی
  صفحه 34
 • مقالات علمی به زبان اصلی
  صفحه 36