فهرست مطالب

دامداران ایران - سال نهم شماره 6 (پیاپی 103، خرداد و تیر 1387)
 • سال نهم شماره 6 (پیاپی 103، خرداد و تیر 1387)
 • 40 صفحه، بهای روی جلد: 10,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1387/06/01
 • تعداد عناوین: 12
|
 • سخن سردبیر
  صفحه 2
 • از نسل کشی گاو های ایرانی تا کارخانه دار شدن دامداران
  صفحه 4
 • دومین مجمع عمومی اتحادیه های دامداران کشور برگزار شد
  صفحه 8
 • نقش مراکز جمع آوری شیر در توسعه صنایع لبنی کشور
  محرمعلی جبرئیلی صفحه 11
 • خواندنی های دامپروری
  صفحه 14
 • استرس گرمایی دام
  تهیه و تنظیم: محمد نیک نظر، احمد بازیار صفحه 19
 • روزنه
  صفحه 22
 • امتیازدهی گاوها
  تهیه و تنظیم: مهندس علی مقصودی صفحه 25
 • بیماری های دامی را بهتر بشناسیم
  صفحه 29
 • ارزش تغذیه ای گوشت گاومیش
  تهیه و تنظیم: قربان الیاسی زریق قبایی، رامین سلامت دوست صفحه 33
 • معرفی نژادهای دامی ایران
  صفحه 36
 • اردوی فوتبالیست های ایرانی در جوار دامپروری بزرگ ترکیه
  صفحه 38