فهرست مطالب

علوم محیطی - سال دوم شماره 4 (پیاپی 8، تابستان 1384)

نشریه علوم محیطی
سال دوم شماره 4 (پیاپی 8، تابستان 1384)

 • 88 صفحه، بهای روی جلد: 10,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1384/06/20
 • تعداد عناوین: 8
|
 • سیدمسعود منوری، پری ناز ارباب صفحات 1-8

  با توجه به توسعه بی رویه و غیر اصولی شهرها، عدم وجود الگوهای صحیح مصرف و شد روزافزون تولید پسماندها و همچنین مشکلات و نارسایی های سیستم مدیریت پسماندها، در حال حاضر منطقی ترین و کم هزینه ترین روش برای دفع پسماندهای شهری،دفن بهداشتی می باشد. علاوه بر این، اصول و معیارهای مهندسی و زیست محیطی در رابطه با دفن پسماندها در بسیاری از محل های دفن رعایت نمی شود و روش دفن، اغلب به صورت غیر اصولی و غیر بهداشتی است از این رو ایجاد مخاطرات زیست محیطی غیر قابل انتظار نیست. در این تحقیق محل های دفن پسماندهای شهری هر یک از شهرهای استان تهران مورد بازدید قرار گرفته و ویژگی هایی نظیر میزان پسماند سالیانه، عمق آب زیرزمینی،وسعت، شیب، جنس خاک، پوشش گیاهی و... بررسی گشته و مسایل و مشکلات محل های دفن شناسایی گردیاه است. همچنین با توجه به موارد بررسی شده از روش اولکنو جهت ارزشیابی محل های دفن پسماندهای شهری استان تهران تهران استفاده گردیاه است. ارزشیابی اماکن دفن بر اساس این روش نشان می دهد که اکثر شهرها در وضعیت نسبتا مطلوب و بقیه تا حدودی قابل قبول و مابقی نیز غیر قابل قبول بوده اند

  کلیدواژگان: اماکن دفن، پسماند شهری، استان تهران
 • غلام حسین ابراهیمی پور، جمشید فولادی، آتوسا فردوسی صفحات 9-20

  در این تحقیق یک باکتری اکستریم ها لوفیل نفت خوار تولید کننده بیوسورفاکتانت از دریاچه نمکدان، واقع در جزیره قشم جداسازی شد. تعیین خصوصیات اولیه نشان داد که این باکتری متعلق به گروه آرکی باکتری ها بوده و علاوه بر آنکگه فوق العاده نکم دوست می باشد،قادر است با تولید بیوسورفکتانت نفت خام را به عنوان تنها منبع انرژی و کربن مصرف نماید. همچنین این باکتری بر روی ملاس چغندرقند به عنوان تنها منبع انرژی و کربن قادر به رشد می باشد لیکن در این شرایط تولید بیوسورفکتانت جهت امولوسیونه شدن نفت خام مشاهده نشد. اما در حضور گلسیرین به عنوان تنها منبع انرژی و کربن،رشد و تولید بیوسورفکتانت بسیار چشمگیر بوده است. همچنین تاثیر غلظت نمک در رشد و تجزیه نفت خام توسط این سویه مورد بررسی قرار گرفت بر اساس نتایج بدست آمده این باکتری، بهترین تجزیه نفت خام را در محدوده غلظت 15 تا 21 درصد NaCI انجام می دهد.

  کلیدواژگان: آرکی باکتری، تجزیه زیستی، بیوسورفکتانت، نفت خام، هالوفیل، ملاس
 • قاسم حبیبی بی بالانی، باریس مجنونیان صفحات 21-28

  اخیرا بروز زمین لغزش در اکثر نواحی شیبدار و به خصوص منطقه شمال کشور، در اثرر تغییر کاربری زمین و همچنین تخریب و یا کاهش پوشش جنگلی در آن، باعث به وجود آوردن خسارت ملی و منطقه ای فراوان شده است. در این مقاله سعی شده است که میزان افزایش پایداری توده های خاک مستعد به رانش در اثر تخریب جنگل های مخروبه شمال کشور با توجه به روش پایدارسازی خاک به شیوه بیشاپ در منطقه رحیم آبادی رودسر مورد بررسی قرار گیرد،تا به این وسیله نقش مثبت این گونه درختی غیر صنعتی در جنگل های شمال کشور مشخص تر گردد. حداقل پوشش گیاهی مناسب برای پایدارسازی خاک با توجه به شیب منطقه 27 درجه و زاویه اصطکاک داخلی ذرات خاک 20درجه برای پوشش درختی انجیلی به میزان 40درصد می باشد و کمتر از این مقدار باعث ایجاد رانش در خاک به صورت کند و یا سریع خواهد شد.

  کلیدواژگان: انجیلی، حفاظت، جنگل، رانش، رودسر
 • آزاد کاووسی، سیدمهدی برقعی صفحات 29-42

  در چند سال اخیر کاربرد سیستم بیوفیلمی از جمله راکتورهای بیوفیلمی با بستر متحرک در تصفیه بیولوژیکی فاضلاب های شهری و صنعتی توسعه یافته است. در این مطالعه از پوکه های معدنی بسیار سبک به عنوان ساپورت بیوفیلم در راکتوری که دارای ویژگی های یک راکتور هوازی بود استفاده گردید. فاضلاب ورودی به راکتور، محلول ساخته شده از ملاس قند همراه با مواد مغذی افزودنی بود که خوراک مناسبی برای رشد میکرو ارگانیزم ها محسوب می گردد. آکنه هایی که 70 درصد حجم راکتور را پر نموده بودند از نوع پوکه های معدنی با ویژگی های خاص که مصارف صنعتی دارند انتخاب شدند. عملکرد آکنه ها به عنوان سطح فراهم شده برای رشد میکرو ارگانیزم های بیوفیلمی مورد مطالعه قرار گرفت . نتایج به دست آمده مشخص می سازد که راکتور MBBR فوق قابلیت حذف 82 درصد از COD محلول تحت بار ورودی 2m/COD gK 766/1 را داراست و در صورت کاهش زمان از 24 ساعت به 16 ساعت و در پی آن 12 ساعت حذف COD از 82 درصد به 76 درصد و به 66 درصد کاهش می یابد . همچنین مشخص گردید که از کل راندمان حذف مواد کربنه 2/78 درصد مربوط به بیوفیلم و 8/21 درصد مربوط به میکرو ارگانیزم های شناور است. اطلاعات آزمایشگاهی با رابط اصلاح شده nnoncaKin Stover مطابقت دارند و از این طریق می توان مدل ریاضی سیستم را ارایه نمود.

  کلیدواژگان: اکسیژن مورد نیاز شیمیای، فیلم میکروارگانیسم، رآکتورهای بیوفیلمی با بستر متحرک، لیکا
 • سیدمسعود منوری، شهناز قاضی میرسعید صفحات 43-58

  رشد جمعیت و افزایش شهرنشینی منجر به افزایش تقاضا برای توسعه راه های جدید می شود. ترافیک سنگین شرق تهران فشار زیادی را بر روی شبکه حمل و نقل این شهر وارد می سازد و جاده قدیم تهران- رودهن جوابگوی این مشکل نمی باشد . لذا نیاز به احداث جاده تهران- پردیس در شرق تهران احساس گریده است.از طرفی این جاده از منطقه حفاظت شده جاجرود و از مجاورت پارک ملی خجیر عبور می کند. این مناطق دارای ارزش های استراتژیک و اهمیت و اهمیت ملی هستند که به منظور حفاظت و حراست و ترمیم حیات جانوری و گیاهی و جلوگیری از انهدام تدریجی آنها انتخاب شده اند. لذا می توان احداث جاده جدید در مجاورت و یا داخل این مناطق را دارای اثرات بالقوه احتمالی زیست محیطی دانست. در این مطالعه برای اندازه گیری و محاسبه شدت و اهمیت اثرات جاده تهران- پردیس بر جانوران پارک ملی خجیر نسبت به انتخاب و اندازه گیری پارامترهای صدا و آلاینده های هوا در 10 ایستگاه اقدام گردید. همچنین از روش های ماتریس ساده و پاستاکیا برای پیش بینی اثرات و ارزیابی آنها در مقایسه با تعریض جاده موجود استفاده به عمل آمد. نتایج تحقیق نشان می دهد که احداث جاده جدید از پیامدهای منفی کمتر و اثرات مثبت بیشتری نسبت به تعریض جاده موجود برخوردار است. برای کاهش پیامدهای منفی طرح مورد نظر راهکارهای مدیریتی ارایه شده است.

  کلیدواژگان: اثرات زیست محیطی، بزرگراه، پردیس، اکولوژیکی
 • حسین محمودی، هادی ویسی صفحات 57-64

  برخورداری از محیط زیستی سالم وپاک برای هر فردی از اهمیت خاص برخوردار است. ماهیگیران به پاکی و آلوده نبودن آب اقیانوس ها و دریا،کشاورزان به خاک های غیر سمی و مصرف کنندگان به تولیدات پاک که به سلامتی آنها آسیب نرساند، اهمهیت قایل هستند. حفاظت اصولی از محیط زیست رهیافتی موثر و برخاسته از تجارب کارگزاران عرصه های زیست محیطی در سراسر جهان است و به نظر می رسد که در صورت توجه به استلزامات، چارچوب ها و روش های آن بتوان به حرکتی پایدار در حفاظت از محیط زیست امیدوار بود.با توجه به این که ترویج و آموزش محیط زیست نقشی مهم و اساسی را در حفاظت اصولی از محیط زیست دارد،هدف مقاله بررسی مقوله ترویج و آموزش محیط زیست در قالب این رهیافت می باشد

  کلیدواژگان: ترویج، آموزش، محیط زیست، حفاظت اصولی
 • غلام حسین ابراهیمی پور، مریم امینیان، علی ابوالحسنی سورکی صفحات 65-74

  آلودگی های نفتی رودخانه ها، چشمه های آب شیرین و خاک ها که می تواند ناشی از ترکیدن لوله های نفت، پساب کارخانجات مرتبط با صنایع نفتی و غیره باشد، یکی از مشکلات عمده تهدید کننده محیط زیست و همچنین بهداشت عمومی شده است. تلاش های زیادی در جهت رفع این آلودگی ها به روش های مختلفی در کشورهای جهان صورت گرفته است. یکی از این روش ها که هم از لحاظ اقتصادی کم هزینه و هم از لحاظ زیست محیطی بسیار مناسب می باشد، استفاده از باکتری ها در جهت رفع این آلودگی ها به روش های مختلفی در کشورهای جهان صورت گرفته است. یکی از این روش ها که هم از لحاظ اقتصادی کم هزینه و هم از لحاظ زیست محیطی بسیار مناسب می باشد، استفاده از باکتری ها در جهت رفع آلودگی های نفتی است. در این مطالعه یک سویه باکتریایی گرم مثبت هالوتولذانت از یک چشمه آب شیرین واقع در اطراف دزفول جداسازی شد که قادر است ترکیبات نفتی را به طور موثری مینرالیزه نماید این سویه در طول رشد در ارلن های حاوی محیط نفت به عنوان تنها منبع کربن و انرژی، ابتدا تولید بیوسورفاکتانت نموده که موجب امولسیونه کردن نفت در فاز آبی محیط شده و سپس نفت خام موجود را با تولید بیوماس مصرف می کند که به تدریج رنگ محیط ها از تیره به روشن تغییر می کند. تاثیر فاکتورهای PH،غلظت نمک و غلظت های مختلف نتروژن و فسفر در تجزیه زیستی نفت خام توسط این سویه مورد بررسی قرار گرفت. دو شاخص کدورت سنجی در طول موج nm 650 و سنجش پروتئین کل تولید شده، به عنوان شاخص های رشد و مصرف نفت در نظر گرفته شد.نتایج حاکی از آن بود که باکتری، اپتیمم رشد و فعالیت تجزیه کنندگی خود را در PH 5/8،غلظت نمک صفر تا پنج درصد،حداقل منبع نتروژن 292/0 گرمlC 4NH،و حداقل غلظت منبع فسفر 036/0 گرم4HPO 2Na،جهت مصرف یک گرم نفت خام دارا می باشد.

  کلیدواژگان: آلودگی های نفتی، تجزیه زیستی، بیوسورفاکتانت، هالوتولرانت
 • عبدالعلی شرقی صفحات 75-84

  در شروع قرن بیست و یکم افزایش تقاضای آب موجبات کاهش نگران کننده سرانه منابع آب تجدید شونده را با توجه به محدودیت این منابع در نقاط مختلف جهان فراهم آورده است.وضعیت این ماده حیاتی در مناطق خشک و نیمه خشک کره زمین از حساسیت بیشتری برخوردار بوده و هم اکنون در تعدادی از کشورهایی که در این مناطق قرار گرفته اند تقاضای آب از امکانات منابع آب قابل استحصال تجاوز کرده در سال های آینده، تداوم افزایش میزان تقاضاها،باعث تشدید محدودیت ها خواهد شد. بنابراین توجه جدی به مبانی مدیریت منابع آب برای نظام برنامه ریزی و مدیریتی را اجتناب ناپذیر خواهد کرد. مقاله حاضر به بررسی وضعیت آب و قانونگذاری با توجه به تجربه های ادیان و ملل های مختلف خواهد پرداخت، تا بتوان با اطلاع رسانی همه جانبه و حل مشکلات به ارزیابی درست اقتصادی و مقررات مناسب متوسل شد تا از خسارات احتمالی جلوگیری شود.

  کلیدواژگان: آب، قانونگذاری، محیط زیست، مدیریت منابع
|
 • Masoud Monavari, Arbab Parinaz. Faculty Of Enviroment, Energy, Environment Science _ Pages 1-8

  With regard to irregular development of cities, improper consumption patterns and increasing production of waste and also deficiencies in waste management systems, now a days the most logical and the least costly method for disposing of municipal wastes is sanitary landfill. Moreover engineering and environmental principles and criteria on waste disposal are not implemented and landfills are often nonhygienic. Therefore, occurrence of environmental hazardous is expected. In this research, landfill sites have been visited in all cities of Tehran province and some characteristics such as annual waste production, ground water level, area, slope, soil type, vegetative cover and other factors have been surveyed. Indeed the problems of landfill sites have been identified and compared to each other. According to researched these subjects, Oleckno Method has been used for evaluation of Municipal Solid Waste Landfills of the Tehran Province. The evaluation of landfills by this method shows that most of the cities status were desirable, some others were relatively acceptable, and the rest were unacceptable.

 • Gholamhossein Ebrahimpour, Jamshid Fooladi Pages 9-20

  In this research, an extreme halophilic bacterium was isolated from Namakdan Lake (with around 28% salt) on Qeshm Island, Iran. Its characterisation revealed that this bacterium belongs to the Archea family and is an extreme halophil which can utilise crude oil as its sole source of carbon and energy by producing biosurfactants. Pars Q2 also grew on molasses as the sole source of carbon and energy, but did not then produce biosurfactants for emulsifying crude oil. The growth and production of biosurfactants was very noticeable when glycerin was used as the sole source of carbon and energy. The effect of salt concentration on the growth of Pars Q2 and the biodegradation of crude oil was also examined. The results showed that the best biodegradation occurred within the range of 15% to 21% NaCl.

 • Ghassem Habibi Bibalani, Baris Majnonian Pages 21-28

  Recently, as the result of changes in land use and the destruction of forests, landslides have occurred and have created a great deal of damage in this area. In this research project, the level of increase in soil safety provided by the roots of forest trees such as the Ironwood was studied in the Rahimabad of Rudsar area of Gilan Province using Bishop's method. The lowest crown cover of this tree is 40% at a 20 degree angle of intral friction with the soil and sloping at an angle of 20 degrees.

 • Azad Kavosi, Mehdi Borghei Pages 29-42

  The moving bed biological reactor (MBBR) has recently been used in industrial and municipal wastewater treatment. The process used in this project involves a kind of Bio-Filter with light packing. In this paper, the usage of a particular kind of mineral packing called ‘Leca’ (Light Expanded Clay Aggregate) as a biological support in the treatment of wastewater is examined. By changing the inlet flow and applying a different HRT (Hydraulic Retention Time) in different wastewater COD, the system is placed under examination. Diagrams are made by regularly evaluating COD on the outlet wastewater. The artificial wastewater, with sugar beet factory wastewater, was made in the COD Concentration Range of 800 to 3200 mg/lit and with three different retention times of 12,16 and 24 hours and injected into reactor. The mean value of COD removal is in the range of 66.6% to 79.2% according to the diagrams presented in the article. Also the BOD removal is established in inlet wastewater with a COD Concentration of 3200 mg/lit in all three retention times (24, 16 and 12) as 71%, 61% and 60.2%. In order to calculate the biomass in the system, at a HRT of 12 hours, a substrate with COD concentration of 2000 mg/lit was made and the sample was collected after 36 hours. Hence, the partnership between attached growth and submerged growth are approximately 78.23 % and 21.7% for evaluating the application of supports.

 • Masoudmonavari, Shahnaz Ghazi Mirsaeed Pages 43-58

  Population growth and increasing urbanization lead to demand for extending the road system by building new roads. High and heavy traffic levels in the East of Tehran place high pressure on the city’s transportation network. This network and the old Tehran-Rudehend road cannot meet this level of demand and resolve this problem. To do this, it would be necessary to construct a new road from Tehran to Pardis in the East of Tehran On the other hand, the route of this new road passes the protected area of Jajrood and next to the Khojir National Park. These areas include strategic values as well as being of national significance, chosen for their importance in supporting the animal and plant life and also for preventing their gradual depletion. Therefore, construction of the new road next to or inside these regions would have potentially serious impacts. In this study, in order to measure and count the intensity and importance of the effects of a new Tehran-Pardis road on the animals of the Khojir National Park, action was taken to select such parameters as sound and air pollution at 10 stations. Also, the Simple Matrix and Pastakia methods were used for anticipating the impacts and evaluating them. The results of the research show that constructing this new road would have fewer negative consequences and more positive effects compared with widening the present road. In order to minimise the negative consequences of the plan under consideration, some managerial strategies have been recommended.

 • Hosseinmahmoudi, Hadi Veisi Pages 57-64

  A clean, safe and healthy environment concerns everyone. The fisherman has an interest in clean water and unpolluted seas and oceans; the farmer in unpoisoned soil; the consumer in safe products that will not damage his or her health; industry in the continuation of its production processes. In short, clean air, clean water, clean soil and the careful management of natural resources concerns everyone, everywhere in the world. Primary Environmental Care is effective approach to conservation of the environment. Therefore, the aim of this paper is to introduce environmental extension and education.

 • Gholamhossein Ebrahimipour, Maryam Aminian, Ali Abolhasani Soorki Pages 65-74

  Soil and water petroleum pollution threatens living organisms in the environment. This pollution can be removed by an economically cheap and environmentally safe method using bacteria. In this study, a halo tolerant bacterium was isolated from a spring near Dezful in Khuzestan which could effectively degrade petroleum. During growth in a mineral-base medium containing 1 gram per liter of crude oil as the sole carbon source, this strain produced biosurfactants that emulsified oil in the aquatic phase of the medium. The effects of different pH and salinity conditions on petroleum biodegradation were also studied and the minimum amounts of nitrogen and phosphorus sources needed for the optimal degradation of 1-gram crude oil was determined. For obtaining growth curves of bacterium in a mineral-base medium and evaluating oil consumption, both the spectrophotometry (650 nm) method and the Lowry method of total protein determination were performed daily. Results showed that the optimal conditions for petroleum biodegradation were pH 8.5 and a salinity of 0-5 % NaCl. Also, the minimum N and P sources needed for degrading 1 gram crude oil were equal to 292 mg NH4Cl and 36 mg Na2HPO4, respectively.

 • Abdolali Sharghi Pages 75-84

  In the beginning of the twenty first century, the increase demand for water has created an anxious reduction in the per capita renewable-water resources with due attention to the limitations of the resources in different regions of the world. The situation of this vital material in arid and semi-arid regions of the earth is much more sensitive.At present, in a number of the countries which are located in these regions, the demand for water has surpassed beyond the extractable water resources facilities. In the coming years, the continuous demands will intensify the respective limitations. Thus, paying a serious attention to the bases of the water resources management for a planning and managing system will be an inevitable task. Considering the experiences of different religions and nations, this paper is an attempt to study the situation of water and legislation, so that it will be possible to do an appropriate economic evaluation and make regulations by comprehensive information dissemination and to prevent any possible damages.