فهرست مطالب

تازه های آمار - پیاپی 60 (بهار 1387)
 • پیاپی 60 (بهار 1387)
 • 130 صفحه، بهای روی جلد: 12,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1387/06/20
 • تعداد عناوین: 15
|
 • گزیده اطلاعات
  صفحه 9
 • وضع جوی
 • متوسط ماهانه درجه حرارت برخی از شهرهای دارای ایستگاه سینوپتیک اسفند 1385 لغایت اسفند 1386 / مقدار بارندگی ماهانه برخی از شهرهای دارای ایستگاه سینوژتیک: اسفند 1385 لغایت اسفند 1386
  صفحات 15-18
 • جمعیت و نیروی انسانی
 • روند تغییرات جمعیت و متوسط رشد سالانه طی سالهای 1385 - 1360 / جمعیت کشور بر حسب جنس در نقاط شهری و روستایی به تفکیک استان: 1385 / جمعیت کشور بر حسب گروه های سنی: 1365، 1375 و 1385...
  صفحات 19-42
 • کشاورزی
 • میزان تولید فرآورده های پروتئینی کشور از سال 1380 لغایت 1384 / مصرف سرانه محصولات دامی و طیور کشور (از محل تولید و واردات) از سال 1380 لغایت 1384...
  صفحات 43-48
 • صنعت و انرژی
 • متوسط تولید روزانه نفت خام: اسفند 1385 لغایت اسفند 1386 / متوسط برداشت داخلی و واردات روزانه گاز طبیعی بر حسب منطقه: زمستان 1385 لغایت زمستان 1386...
  صفحات 49-60
 • ساختمان و مسکن
 • سرمایه گذاری بخش خصوصی در ساختمان های مسکونی و غیر مسکونی جدید شروع شده، نیمه تمام و تکمیل شده در نقاط شهری: زمستان 1384 لغایت زمستان 1385 / پروانه های احداث ساختمان بر حسب تعداد طبقات...
  صفحات 61-64
 • بازرگانی
 • مقدار و ارزش واردات: اسفند 1385 لغایت اسفند 1386 / مقدار و ارزش صادرات غیر نفتی: اسفند 1385 لغایت اسفند 1386
  صفحات 67-69
 • حمل و نقل
 • تعداد انواع وسایل نقلیه موتوری و موتور سیکلت شماره گذاری شده: زمستان 1385 لغایت زمستان 1386 / مسافر و بار خالص حمل شده به وسیله راه آهن: اسفند 1385 لغایت اسفند 1386...
  صفحات 70-79
 • بازارهای مالی
 • تعداد شعب بانک های دولتی کشور بر حسب استان: 1385 / تعداد شعب بانک های خصوصی کشور بر حسب استان: 1385 / نقدینگی کشور در پایان ماه: شهریور 1385 لغایت شهریور 1386...
  صفحات 81-102
 • تامین اجتماعی
 • بیمه شدگان آسیب دیده ناشی از کار تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی بر حسب عضو حادثه دیده: تابستان 1385 لغایت تابستان 1386 / بیمه شدگان آسیب دیده ناشی از کار تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی بر حسب علت وقوع حادثه...
  صفحات 103-105
 • آموزش، بهداشت و درمان
 • تعداد پذیرفته شدگان دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی بر حسب جنس ک 1386 - 1385 / تعداد پذیرفته شدگان سطوح مختلف تحصیلی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی به تفکیک گروه تحصیلی و جنس: 1386 - 1385...
  صفحات 106-110
 • فرهنگ
 • تولید برنامه های رادیویی از شبکه ها و مراکز استان ها: پاییز 1385 لغایت پاییز 1386 / مدت پخش برنامه های رادیویی از شبکه ها و مراکز استان ها: پاییز 1385 لغایت پاییز 1386. .
  صفحات 111-115
 • بودجه دولت
 • وضع مالی دولت: تابستان 1385 لغایت تابستان 1386
  صفحه 116
 • شاخص قیمت ها
 • شاخص بهای عمده فروشی کالاها بر حسب گروه های اصلی: اسفند 1385 لغایت اسفند 1386 / شاخص بهای عمده فروشی محصولات کشاورزی، دامپروری و مصالح ساختمانی: اسفند 1385 لغایت اسفند 1386...
  صفحات 118-128
 • بین الملل
 • مصرف نهایی انرژی در برخی از کشورهای منتخب جهان در سال 2004 / تولید ناخالص برق در برخی از کشورهای منتخب جهان در سال 2005
  صفحات 129-130