فهرست مطالب

بسپار - سال دهم شماره 5 (پیاپی 72، شهریور 1387)
 • سال دهم شماره 5 (پیاپی 72، شهریور 1387)
 • 100 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1387/06/25
 • تعداد عناوین: 20
|
 • سرمقاله
  سعید رستگار صفحه 3
 • گزارش و گفت و گو
 • پژوهش های نانوفناوری باید اجرایی شوند
  صفحه 3
 • این نانوهای تمیز
  صفحه 6
 • سیاست های انقباضی دولت، مانعی برای توسعه صنعت
  صفحه 10
 • صنعت در تور حراست
  صفحه 13
 • آماده سازی سطح، تازه ها در یک روز
  صفحه 17
 • نانوفناوری، دانشی که صنعت را به پیش می راند
  صفحه 18
 • اخبار داخلی
  صفحه 21
 • تازه های علم و فن
  صفحه 25
 • اخبار اقتصادی
  صفحه 28
 • مقالات
 • بهبود مقاومت در برابر جذب چرک و آلودگی
  مهندس حسین شعبانی برزگر ترجمه: مهندس حسین شعبانی برزگر صفحه 30
 • ساخت پوشش های مولتی کالر آب پایه
  مهندس آرزو رضوی صفحه 33
 • پیشرفت های آتی نانوفناوری در کاربردهای خودرویی
  مهندس حسین شعبانی برزگر ترجمه: مهندس حسین شعبانی برزگر صفحه 37
 • یک رویکرد اصولی به انتخاب پیگمنت و بهینه سازی
  مهندس میلاد معتمدی ترجمه: مهندس میلاد معتمدی صفحه 41
 • نانو مبحثی جدید
  مهندس فاطمه اسلام پناه ترجمه: مهندس فاطمه اسلام پناه صفحه 45
 • نانومواد در صنعت چسب و درزگیر
  مهندس فرهاد غفارپور ترجمه: مهندس فرهاد غفارپور صفحه 48
 • امولسیون های آسفالت به عنوان چسب و درزگیر
  مهندس سیما محمودی ترجمه: مهندس سیما محمودی صفحه 52
 • خواندنی
  صفحه 57
 • ارتباط
  صفحه 60
 • دیدگاه
  صفحه 61