فهرست مطالب

شعر - پیاپی 59 (مرداد 1387)
 • پیاپی 59 (مرداد 1387)
 • 80 صفحه، بهای روی جلد: 12,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1387/07/05
 • تعداد عناوین: 20
|
 • سرمقاله
  صفحه 2
 • طنز طعم قهوه دارد / گفتگو با ابوالفضل زرویی نصرآباد
  صفحه 3
 • شعر طنز با مسخره بازی فرق دارد
  اسماعیل امینی صفحه 22
 • شوخی شعر / سعید سلیمان پور ارومی
  صفحه 26
 • لوازم مورد نیاز برای سرودن شعر طنز
  سعید نوری صفحه 30
 • از طنز دیروز تا طنز امروز
  سالار عبدی صفحه 34
 • شعر در طنز مطبوعاتی از واقعیت تا خیال
  رویا صدر صفحه 37
 • شعر طنز در رسانه
  رضا ساکی صفحه 40
 • شگفت زدگی در ملا عام
  عباس حسین نژاد صفحه 42
 • طنز هزل آمیخته
  وحید ضیایی صفحه 44
 • ابر سیاه آمد و باران سنگ
  موسی جوادی صفحه 50
 • چگونه چه گفتن
  ناصر فیض صفحه 52
 • قند فروشان
 • ایرج میرزا
  صفحه 54
 • علی اکبر دهخدا
  صفحه 55
 • ابوتراب جلی
  صفحه 56
 • ابوالقاسم حالت
  صفحه 57
 • منوچهر احترامی
  صفحه 58
 • کیومرث صابری
  صفحه 59
 • عمران صلاحی
  صفحه 60
 • قند و نمک، گزیده شعر طنز معاصر
  صفحه 61