فهرست مطالب

چشم انداز ارتباطات فرهنگی - پیاپی 30 (شهریور 1387)

ماهنامه چشم انداز ارتباطات فرهنگی
پیاپی 30 (شهریور 1387)

 • 108 صفحه، بهای روی جلد: 10,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1387/07/10
 • تعداد عناوین: 16
|
 • سرمقاله
  صفحه 2
 • گفت و گو
 • در چند و چونی مهندسی روابط فرهنگی بین المللی
  مهدی مصطفوی صفحه 4
 • امکان و امتناع در روابط فرهنگی بین المللی
  ادیک ملکیان صفحه 8
 • روابط فرهنگی؛ از محیط سایبر تا محیط اندیشه
  محمدجعفر علمی صفحه 13
 • مهندسی روابط فرهنگی
 • آرمان گرایی و مدل یابی در روابط فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
  کیومرث امیری صفحه 18
 • بررسی تطبیقی روابط فرهنگی بین المللی چند کشور
  مارگریت ویزومیرسکی ترجمه: زینب مظاهری صفحه 29
 • وب 2.0 و ضرورت نواندیشی در حوزه روابط فرهنگی
  فرید افتخاری صفحه 47
 • دیپلماسی فرهنگی در جهان تک فرهنگی
  علی محمد سابقی صفحه 67
 • مفاهیم جدید در دیپلماسی فرهنگی
  عباس ملکی صفحه 74
 • جهانی شدن و روابط فرهنگی
  آرمان زارعی صفحه 76
 • سازمان و اهداف روابط فرهنگی: مطالعه تطبیقی ایران و چند کشور جهان
  محمدعلی شعاعی صفحه 85
 • آینده جهان فرهنگ ها
  غلامرضا خواجه پور صفحه 90
 • شاخص های فرهنگی و شاخص سازی
  حسین آقازاده صفحه 95
 • گزارش و خبر
 • سلسله نشست های مهندسی روابط فرهنگی
  صفحه 100
 • برگزاری هفتمین هم اندیشی نمایندگان فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور
  صفحه 103
 • تاسیس مرکز ساماندهی ترجمه و نشر معارف اسلامی و علوم انسانی
  صفحه 106