فهرست مطالب

علوم اداری و اقتصاد - سال نوزدهم شماره 3 (پیاپی 46، 1386)
 • سال نوزدهم شماره 3 (پیاپی 46، 1386)
 • ویزه نامه مدیریت
 • 182 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1386/01/20
 • تعداد عناوین: 7
|
 • طراحی مدل کاربردی ارزیابی متوازن عملکرد سیستم های نگهداری و تعمیرات
  سیداکبر نیلی پور طباطبایی، مهدی باقرزاده نیری، مهدی شعبانی سیچانی صفحه 1
 • دیدگاه مدیران درباره رابطه بین مهارتهای مدیریتی زنان با ارتقای شغلی آنان به سطوح عالی مدیریت (ادارات کل مرکز مازندران)
  محمد اسماعیل انصاری، ویدا طهماسبی نژاد صفحه 35
 • بررسی کیفیت خدمات سپهربانک صادرات در شهر اصفهان با استفاده از سروکوال
  علی عطافر، مرتضی شفیعی صفحه 61
 • ارزیابی و تعیین پروتفولیوی مدل های کسب و کار الکترونیکی بر اساس روش تصمیم گیری سیستماتیک سایمون: مطالعه موردی در یک شرکت تولید کننده مواد غذایی
  ایوب محمدیان، شعبان الهی، امیر مانیان صفحه 87
 • بررسی ارتباط بین سلسله مراتب نیازها و رضایت شغلی کارکنان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
  یوسف محب زادگان صفحه 105
 • عوامل موثر بر تبادل دانش در بین کارکنان سازمان (مطالعه موردی: مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی استان اصفهان)
  سیدمحسن علامه، هادی تیموری صفحه 123
 • رابطه بین ابعاد ارتباطات و روابط بین فردی گستره نقش مدیران و توانایی های شناختی در میان مدیران چند شرکت صنعتی
  حمیدرضا عریضی، ابوالقاسم نور، نسترن عسگری پور صفحه 154