فهرست مطالب

شعر - پیاپی 55 (فروردین 1387)
 • پیاپی 55 (فروردین 1387)
 • 80 صفحه، بهای روی جلد: 12,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1387/07/10
 • تعداد عناوین: 20
|
 • سرمقاله
  صفحه 2
 • گفتگو
 • ظرفیت های استفاده نشده شعر نیمایی
  مصاحبه با سیدعلی میرافضلی صفحه 3
 • نقد
 • باران غیبی کلمات
  اسماعیل محمدپور صفحه 8
 • شعرخوانی
 • صبح ملمع نقاب
  محمدکاظم کاظمی صفحه 11
 • پرونده
 • شعر در نگاه پیامبر یک هنر فاخر است
  طیبه سادات ثابت صفحه 16
 • پارادوکس هنر و ضد هنر
  حمیدرضا شکارسری صفحه 22
 • سحر، یا معجزه?
  سید ابوطالب مظفری صفحه 27
 • شاعران و فقی هان
  محمدرضا تقی دخت صفحه 31
 • پیامبری که هرگز شاعر نبود
  محسن پورحسین صفحه 37
 • دفتر شعر
 • شعر ایران / اشعاری از محمد جواد محبت، حبیب الله بخشوده، عباس باقری، رضا جعفری، بیژن ارژن، اسماعیل الله دادی، مهدی جه اندار،...
  صفحه 41
 • شعر جهان
 • رازق فانی،محمود درویش، الیزابت بیشاپ
  صفحه 51
 • معرفی
 • معرفی کتاب
  صفحه 58
 • شاعر جوان
 • سطر نخست
  علی محمد مودب صفحه 61
 • شاعر با شعرش تثبیت می شود
  صفحه 62
 • یک کاسه اب پیش روی باران
  محمدکاظم کاظمی صفحه 66
 • اضلاع چهارگانه شعر
  محمدرضا سنگری صفحه 69
 • من رهگذری عادی ام / شعره ای مرتضی حیدری آل کثیر
  صفحه 71
 • گزارش
 • جشنواره ستاره های کویر
  محمود حبیبی کسبی صفحه 73
 • سکوت تماشایی
  محمد سرور رجایی صفحه 76
 • اخبار
  صفحه 79