فهرست مطالب

شعر - پیاپی 56 (اردیبهشت 87)
 • پیاپی 56 (اردیبهشت 87)
 • 80 صفحه، بهای روی جلد: 12,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1387/07/10
 • تعداد عناوین: 19
|
 • سرمقاله
  صفحه 2
 • گفتگو
 • شاعر با خودش حرف می زند
  صفحه 3
 • پرونده
 • آسیب شناسی ترانه امروز
  عبدالجبار کاکایی صفحه 12
 • ترانه و بیم ابتذال
  اسماعیل امینی صفحه 15
 • واژه شناسی ترانه
  اهورا ایمان صفحه 17
 • بازیچه اطفال شده شعر و ترانه
  سید عباس سجادی صفحه 22
 • زمزمه های یک شب صد ساله
  روزبه بمانی صفحه 24
 • از خلاف آمد عادت
  افشین یدالهی صفحه 28
 • ترانه امروز ایران
  سمیه رشیدی صفحه 31
 • ترانه و تعالی
  امید مهدی نژاد صفحه 34
 • سکوت-خط-فاصله-ترانه
  مبین اردستانی صفحه 37
 • شاعر جوان
 • بغض دارد لباب سخن است
  محمدکاظم کاظمی صفحه 42
 • ملاقات اندیشه و زیبایی
  سیامک بهرامپور صفحه 45
 • به قدر تشنگی
  گفتگو با محمد مهدی سیار صفحه 49
 • دفتر شعر
 • شعر ایران / اشعاری از سید اکبر میر جعفری-محمد رمضانی فرخانی- علی موسوی گرمارودی- سید علی میرافضلی- حمیدرضا شکارسری و...
  صفحه 53
 • شعر جهان
 • مجارستان شعر معاصر
  ضیا الدین ترابی صفحه 63
 • نقد
 • فرمانده سپاه خراسانی غزل
  عباس ساعی صفحه 68
 • معرفی کتاب
  صفحه 71
 • اخبار
  صفحه 77