فهرست مطالب

عصر مدیریت - پیاپی 8 (شهریور 1387)

فصلنامه عصر مدیریت
پیاپی 8 (شهریور 1387)

 • 96 صفحه، بهای روی جلد: 25,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1387/07/17
 • تعداد عناوین: 15
|
 • پیراهن شماره 10 و نه نظر پیرامون دولت نهم
  صفحه 6
 • ایران از نگاه دیگران
  صفحه 10
 • المپیک 29 از نگاهی دیگر
  صفحه 18
 • نقاط عطف روابط ایران و امریکا
  صفحه 22
 • بهترین کشورهای جهان برای کسب و کار در سال 2008
  صفحه 26
 • قیمت گذاری صنعتی
  صفحه 28
  برنامه ریزی قیمت، مانند بسیاری دیگر از تصمیمات بازاریابی، یک دانش غیر دقیق است، این کار نیز مانند سایر مهارت های کسب و کار، بیشتر محتاج یک قضاوت خوب است تا محاسبات کمی. اما اینکه قیمت گذاری بستگی به قضاوت دارد، توجیه قابل قبولی برای اینکه تصمیمات قیمت گذاری تنها بر پایه حدس و گمان باشند، نیست...
 • طراحی استراتژی های پیشبرد فروش در محیط های کسب و کار
  صفحه 36
  علیرغم اینکه فلسفه بازارگرا بودن موجب شده که اغلب شرکت ها کلیه جوانب کسب وکار خود را از دیدگاه ارائه خدمات بهتر به مشتری مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند، اما بسیاری از آنها هنوز معتقدند که هدف ترویج، متقاعد کردن مشتریان به خرید کالاست...
 • تحلیلی بر اجرای سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت در موسسات کوچک و متوسط
  صفحه 44
  هزینه یابی بر مبنای فعالیت، در سازمان هایی که هدف آنها مشارکت در کسب وکار، بهره وری و کیفیت است، اهمیت پیدا می کند. سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت، علیرغم اینکه نقش مهمی در توسعه و رقابت پذیری موسسات اقتصادی کوچک و متوسط دارد، کمتر مورد توجه قرار گرفته است...
  کلیدواژگان: هزینه یابی بر مبنای فعالیت، موسسات اقتصادی کوچک و متوسط، مدیریت هزینه
 • اتخاذ تصمیمات قیمت گذاری بین المللی تحت قوانین wto
  صفحه 50
  صاحبان شرکت ها مطمئنا می دانند که دستیابی به بازارها در آینده تا حد زیادی وابسته به فرایند ازادسازی تجارت می باشد و این فرایند خود در wto صورت می پذیرد، اما به هرحال آنها معمولا دانش کمی در زمینه تاثیر قوانین wto بر تصمیمات بین المللی خود دارند که یکی از این موارد نیز نحوه...
  کلیدواژگان: wto، قیمت گذاری، سوبسید، دامپینگ، ارزش گذاری گمرکی، معافیت گمرکی
 • مدیریت ریسک جامع، رویکردی نوین برای تحلیل ریسک بنگاه ها
  صفحه 58
  فعالیت های مدیریت ریسک کنونی، بر پایه احتمالات حداکثر زیان مبتنی است، اما این معیارها تنها بخشی از داستان هستند. هر سیستم مدیریت ریسک جامع، باید دو عامل دیگر را نیز بررسی کند، قیمت ها و ترجیحات...
  کلیدواژگان: ریسک، احتمالات، قیمتها، ترجیحات، مطلوبیت، مدیریت ریسک
 • مدیریت استراتژیک عملیاتی معرفی مدل بینا
  صفحه 64
  تدوین استراتژی، ارزیابی عملکرد، رهبری و کنترل نتایج، مستقل از ابعاد و نوع مالکیت از جمله دل مشغولی سازمان ها، به ویژه سازمان های پیشرو و تعالی جو است. این در حالی است که با وجود حیاتی بودن تدوین و اجرای موثر استراتژی ها، مطابق آمارهای معتبر از هر...
 • اشتباهات نابخشودنی بازاریابی در بازار ایران
  صفحه 68
  با توجه به مخاطبین و بحث مورد نظر، سعی شده است تا جنبه کاربردی در این نوشتار غالب باشد، کتاب اشتباهات نابخشودنی بازاریابی اقای فیلیپ کاتلر محور اصلی بحث می باشد، اشتباهاتی عمومی و جهان شمول که برای اکثر کشورهای دنیا با اقتصادهای مختلف و با سهم های مختلف از تجارت جهانی موضوعیت دارند...
 • مدل ایرانی برای تعالی منابع انسانی سازمان ها
  صفحه 72
  جایزه تعالی منابع انسانی، اولین استاندارد ایران در زمینه توسعه منابع انسانی است که با هدف تقویت قدرت رقابتی شرکت ها و بهبود عملکرد آنها از طریق به کارگیری استراتژی های مناسب و مدیریت بهینه منابع انسانی به همت انجمن مدیریت منابع انسانی ایران و با همکاری و تلاش گروهی از...
 • مدل تعالی منابع انسانی، فرصت ها و چالش ها
  صفحه 76
 • نقش حسابداری منابع انسانی در حل مسائل مدیریت سازمان
  صفحه 82
  از اولین اهداف سیستم حسابداری منابع انسانی، کمک به مدیریت سازمان برای حل مسائل و مشکلات مربوط به برنامه ریزی و کنترل موثر و کارآمد نیروی انسانی می باشد. در این مقاله سعی شده است که در ابتدا جایگاه حسابداری منابع انسانی در سازمان ها و سپس چگونگی کمک سیستم حسابداری منابع انسانی به مدیران...
  کلیدواژگان: سازمان، مدیریت، منابع انسانی، حسابداری