فهرست مطالب

فصلنامه شعر
پیاپی 58 (تیر ماه 1387)

 • 80 صفحه، بهای روی جلد: 12,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1387/07/20
 • تعداد عناوین: 20
|
 • سرمقاله
  صفحه 2
 • گفتگو
 • هنر بی مخاطب معنا ندارد / گفت وگو با محمدحسین بهرامیان
  صفحه 3
 • مقاله
 • مفهوم شعریت ادب کلاسیک و متجددان
  مهدی فاموری صفحه 11
 • سوی ناشناخته غزل
  محمود سنجری صفحه 21
 • نوخسروانی
  علی عباس نژاد صفحه 24
 • پرونده
 • قرآن و ترانه های ایلیایی
  یدالله قائم پناه صفحه 28
 • نعت احمد
  احمد نادمی صفحه 33
 • ابرهای اجابت
  محمد خراسانی صفحه 34
 • رها شدن از آزادی
  نعمت الله سعیدی صفحه 37
 • آذرخش آسمان شعر
  جواد محقق صفحه 42
 • شعرخوانی
 • جهان ماهی ها
  محمدکاظم کاظمی صفحه 46
 • طرز شاعرانگی
  سوادبه امینی صفحه 49
 • خنکای رواق ها
  عباس کلهر صفحه 51
 • بیم و امید
  یونا دهقانیان صفحه 54
 • نقد
 • خطاط آمی نویسد
  صفحه 57
 • دفتر شعر
 • شعر ایران / امین جعفری- حمید درویشی- مجتبی احمدی- صالح سجادی- محمدحسین نعمتی- حافظ ایمانی و...
  صفحه 63
 • شعر جهان
 • شعر معاصر افغانستان
  محمد سرور رجایی صفحه 72
 • شعر معاصر تاجیکستان
  رستم عجمی صفحه 74
 • شعر معاصر آمریکا
  وحید ضیایی صفحه 76
 • اخبار
  صفحه 78