فهرست مطالب

اصلاح و تربیت - سال دوم شماره 20 (پیاپی 105، آبان 1382)
 • سال دوم شماره 20 (پیاپی 105، آبان 1382)
 • 56 صفحه، بهای روی جلد: 3,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1382/08/20
 • تعداد عناوین: 17
|
 • سرمقاله
  صفحه 2
 • علوم اجتماعی
 • بیمه عمر و بار جهانی بیماری ها
  دکتر ایرج اسماعیلی صفحه 3
 • اطلاعات دیجیتال شما تا چه زمانی دوام خواهد داشت؟
  علی اصغر راهرو خواجه صفحه 8
 • سازش
  دکتر امیرمسعود ترابی گودرزی صفحه 10
 • تحلیل انتقادی و فیلم
  ابراهیم عیسی پور صفحه 13
 • روان شناسی
 • روان شناسی سلامت
  علی حسین اسفندزاده صفحه 18
 • بررسی رابطه جرم و اعتیاد در زندان شهر کرد
  حسن بالاهنگ صفحه 24
 • حقوق جزا
 • اقدامات تامینی و تربیتی در حقوق کیفری
  پرویز محمدنژاد صفحه 27
 • مشاوره حقوقی / اخبار حقوقی
  صفحه 32
 • ساختار پلیس، تشکیلات قضایی و زندان در نظام کیفری لهستان
  محمدرضا گودرزی، جعفر گودرزی صفحه 33
 • گذری بر اصلاحیه اخیر قانون صدور چک
  محمدرضا گودرزی بروجردی صفحه 39
 • مدیریت و آمار
 • مدیریت مشارکتی
  صفحه 41
 • زندان
 • زندان و زندانی
  دکتر علی مندلی پور صفحه 42
 • ادب و هنر
 • پدرم ابر می کاشت
  منوچهر محمدپور صفحه 46
 • نگاهی به کتاب فرهنگ لغات زبان مخفی / زبان مخفی جوانان
  محمد فروغی صفحه 47
 • معرفی کتاب
 • معرفی و نقد کتاب حقوق بشر در نظام کیفری و زندان ها
  حشمت الله عزیزی صفحه 48
 • اخبار
  صفحه 51