فهرست مطالب

اصلاح و تربیت - سال دوم شماره 18 (پیاپی 103، شهریور 1382)
 • سال دوم شماره 18 (پیاپی 103، شهریور 1382)
 • 56 صفحه، بهای روی جلد: 3,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1382/06/20
 • تعداد عناوین: 19
|
 • علوم اجتماعی
 • حضرت علی (ع) موسس زندان اصلاحی در اسلام
  حشمت الله عزیزی صفحه 3
 • بررسی حقوقی - اجتماعی ازدواج موقت
  زینب طاهر منش صفحه 7
 • چالش های عصر دیجیتال
  علی اصغر راهرو خواجه صفحه 10
 • بررسی پیامدهای مثبت و منفی اینترنت بر کاربران / آیا فن آوری موجب نابودی مشاغل می شود
  زهره مسکنی، نفیسه صفی صفحه 11
 • بررسی ابعاد مختلف اعتیاد و چگونگی پیشگیری از آن در نوجوانان
  پروین قویدل صفحه 15
 • روان شناسی
 • انگیزه تغییر: معیار گزینش یا نیاز درمان
  عطاءالله محمدی صفحه 17
 • روان شناسی خرافات
  سجاد مولوی صفحه 21
 • حقوق جزا
 • زندان زدایی، راهکارها و شیوه های باز اجتماعی کردن
  محمدرضا گودرزی ف عباس جوانفر صفحه 25
 • برنامه حمایت از اطفال، طرح حمایت قانونی از اطفال در معرض خطر
  فرهاد طاهری آهنگر صفحه 30
 • هیات منصفه و حضور و نقش آن در محاکمات کیفری
  پرویز محمدنژاد صفحه 34
 • تحلیلی بر قانون موافقت نامه انتقال محکومان ایران و آذربایجان، تجربه ای موفق
  سیدعلی رئیس الساداتی صفحه 36
 • اخبار حقوقی / مشاوره حقوقی
  صفحه 40
 • مدیریت و آمار
 • کاربرد روان شناسی در آموزش
  هادی نیکوروش صفحه 41
 • سرقت از دیدگاه آمار
  سعید زارع زاده صفحه 44
 • آشنایی با تاریخچه نظام مشارکت در سازمان زندان ها
  ولی کاویانی فر صفحه 46
 • مروری بر طبقه بندی مشاغل، عناوین و اصطلاحات آن
  جمشید نجف آبادی، رضا باقرزاده صفحه 47
 • ادب و هنر
 • نگاهی به نمایش چیستا، حضور نویسنده در صحنه
  مجید فروغی صفحه 49
 • طناب آفتاب
  منیره درخشنده صفحه 50
 • اخبار
  صفحه 51