فهرست مطالب

سالمند - پیاپی 2 (زمستان 1385)
 • پیاپی 2 (زمستان 1385)
 • تاریخ انتشار: 1385/10/11
 • تعداد عناوین: 10
|
 • صفحه 79
 • دکتر ابوالقاسم پور رضا، رقیه خبیری نعمتی صفحه 80
  اهداف
  در این مقاله، سالمندی در ابعاد مختلف آن مورد بحث قرار می گیرد، تعریف ویژگی های زندگی سالمندی به لحاظ فردی و اجتماعی و تحولات ناظر به سالمندی در رابطه با نگرش به آن و عناصر اصلی تعیین کننده آن توضیح داده و تبیین می شود. بیماری و بار بیماری دوران سالمندی به عنوان یک موضوع محوری در عرصه اقتصاد سلامت و سالمندان مورد تاکید قرار می گیرد. همچنین عوامل موثر در رشد سالمندی و سیاست گذاری های ناظر بر آن و مسئولیت سیاستگذاران در این خصوص تحلیل می شود. درمجموع و در نهایت تلاش بر این خواهد بود که سالمندی، ناتوانی و هزینه های مراقبت های طولانی مدت در جدول مسائل و پدیده های اجتماعی ازجمله کیفیت ارتباط متقابل بین سالمندان و جامعه و نگرش به سالمندی و عواقب آن و همچنین تضاد نسل ها مورد توجه و بحث قرار گیرد.
  مواد و روش ها
  گفتنی است سازمان جهانی بهداشت در آوریل 1995 برنامه ای را در زمینه سالمندی و سلامت راه اندازی کرد و در آن بیش از سالمندی بر سالم پیرشدن تاکید نمود. اجزای کلیدی برنامه شامل: فراهم کردن و تقویت اطلاعات پایه، نشر و تبادل اطلاعات، حمایت، طراحی و سازماندهی برنامه های جامعه نگر، پژوهش، آموزش و توسعه سیاست ها و خط مشی ها بود و هدف غایی تمام این برنامه ها پیشبرد سلامت عمومی و ارتقای کیفیت زندگی، به ویژه در سالمندی می باشد که تا حدودی چهارچوب مقاله حاضر از آن متاثر می باشد.
  یافته ها
  ما نیاز به بازبینی جامعی از نگرش موجود به سالمندی، بهداشت سالمندان و نقش آنان در خانواده و جامعه داریم. امید است که این بازبینی موفق به تغییر نگرش های غلط درمورد سالمندان شود. همچنین از این طریق باید سالمندان موفق به ادامه زندگی پر بار، آگاه از جایگاه و نقش با اهمیت خود در جامعه شوند.
  نتیجه گیری
  ارائه نقطه نظراتی از بزرگان عالم اندیشه و ادبیات مکتوب ملی و بین المللی البته به تبیین ابعاد سالمندی و روشن ترنمودن نقاط تاریک آن در این خصوص به ما کمک خواهد کرد. در مجموع با نگرش جامع به مسئله سالمندی و سالمندان، انتظار می رود که ارائه تصویری نسبتا جامع از وضعیت موجود، جست وجو برای کشف خلاهای موجود در عرصه های شناخت و ارایه خدمات برای بخش وسیعی از جمعیت رو به رشد سالمندی میسر و مقدور گردد.
  کلیدواژگان: سالمندی، اقتصاد بهداشت، تئوریهای بیماری، هزینه های درمان
 • دکتر عزت الله سام آرام، مهرناز امین آقایی صفحه 88
  اهداف
  سالمندی جمعیت، هم اکنون در کشورهای توسعه یافته پدیده جدیدی نیست ولی کشورهای درحال توسعه و ازجمله ایران، از هم اکنون باید برای رفاه سالمندان آینده خود، چاره ای بیندیشند. بر اثر تحلیل رفتن قوای جسمانی و ذهنی سالخوردگان، تنوع و کثرت مسائل در آن ها، امری کاملا طبیعی به نظر می رسد. از این رو، شاید هیچ دوره ای از زندگی مانند سالخوردگی پر مساله و نگران کننده نباشد. به همین دلیل، سال خوردگان برای سالم زیستن، به دریافت حمایت های خاص که از سیاست های اجتماعی هدفمند سرچشمه بگیرد، نیاز دارند. در این مقاله سعی می شود تا با بیان نمونه هایی از تجربیات دو کشور ژاپن و سوئد در زمینه رفاه سالمندان، الگوی مناسبی برای سالمندان در ایران ارائه شود.
  مواد و روش ها
  یکی از مشابهت های قابل توجه در دو کشور ژاپن و ایران، ادامه حفظ سنت ها در فرایند توسعه صنعتی است که در کشور ژاپن به خوبی انجام شد و هنوز هم این ویژگی در این کشور صنعتی توسعه یافته قابل مشاهده است. در ایران نیز، توسعه صنعتی هنوز در کنار فرهنگ سنتی در حال حرکت است.
  یافته ها
  سیاست های جدید کشور ژاپن می تواند در سیاست گذاری برای سالمندان در ایران بسترهای موجود اقتصادی و فرهنگی در جامعه، خانواده و سایر نهادهای اجتماعی را به کار بگیرد و برنامه های حمایتی فراگیر را به اکثریت سالمندان ارائه نماید. یکی از اصول مهم سیاست های سوئد در قبال سالمندان، تاکید بر نگهداری سالمندان در منزل تا حد ممکن است. حتی زمانی که آن ها نیاز به مراقبت های بهداشتی گسترده دارند.
  نتیجه گیری
  پیشنهاد مشخص این مقاله این است که فراگیرشدن بیمه های اجتماعی و بازنشستگی برای تمام افراد 60 سال به بالای کشور، اعم از زنان و مردان می تواند یکی از بسترهای مناسب برای حمایت از سالمندان را فراهم نماید. در این سیاست، منبع عظیم خانواده و قدرت فراگیر دیگر نهادهای سنتی که عمدتا غیر دولتی هم هستند، می توانند امکانات بسیار وسیعی را فراهم نمایند. مهم ترین دلیل ارائه این سیاست ها در ایران، محدودیت های امکانات در حمایت از سالمندان است. اگر سیاست های مربوط به سالمندان بخواهد دنباله رو سیاست های قدیمی جهان غرب باشد، نتیجه آن ارائه برخی خدمات نمایشی به تعداد محدودی از سالمندان آن هم در شهرهاست. درحالی که توجه به استفاده از تجارب کشورهای توسعه یافته مانند سوئد و ژاپن می تواند به پژوهشگران و برنامه ریزان ایرانی کمک کند تا در انجام تحقیقات خودشان در زمینه سالمندان، شاخص های عینی و موجود در کشورهایی با نرخ سالمندی را مورد استفاده قرار دهند.
  کلیدواژگان: سالمندی، بازنشستگی، مستمری بازنشستگی، کمک هزینه زندگی، سالمندان با نیاز به بستری دائم
 • دکتر احمد علی اکبری کامرانی، فرهاد آزادی، دکتر مهشید فروغان، دکتر سعید سیادت، دکتر علیرضا کلدی صفحه 101
  اهداف
  سقوط یا زمین خوردن، یکی از علل شایع معلولیت و مرگ و میر در میان سالمندان، به ویژه در میان سالمندان مقیم آسایشگاه ها، محسوب می شود. جراحات بافت نرم، شکستگی های متعدد به ویژه شکستگی گردن استخوان ران، مچ دست، و زخم بستر از عوارض شایع آن می باشد. بررسی و توصیف ویژگی های زمین خوردن در میان سالمندان مقیم آسایگاه ها به منظور درک و شناخت علل آن و اقدام در جهت رفع آن.
  مواد و روش ها
  جمعا 76 مورد سقوط به زمین در میان سالمندان مقیم آسایشگاه کهریزک تهران که از سطح عملکرد جسمانی و روانی طبیعی برخوردار بودند و در طول 6 ماه اتفاق افتاده بود (فروردین 1385 لغایت شهریور 1385) بررسی شد. برای هر مورد، تحقیق از بیمار و پرستاران و پزشک معالج و پرونده های بیماران به عمل آمد.
  یافته ها
  میانگین سنی سالمندانی که دچار سقوط به زمین شده بودند 76.9 سال و کل تعداد سقوط مربوط به 29 نفر از سالمندان بوده است. این تعداد شامل 14 نفر زن معادل 48.3درصد و 15 نفر مرد سالمند معادل 51.7درصد بوده اند. 57.6درصد از موارد سقوط بدون مشکل برای سالمند بوده است و وی توانسته است پس از سقوط به تنهایی به پاخیزد. 42.4درصد از موارد فرد سالمند پس از سقوط قادر به برخاستن نبوده و نیاز به کمک داشته است. 2.6درصد از موارد سقوط منجر به عوارض شدید و شکستگی شده است (شکستگی جمجمه، گردن و استخوان ران). 30.3درصد محل سقوط حیاط آسایشگاه، 28.9درصد اتاق سالمند، 18.4درصد راهروها، 14.5درصد در دستشویی و توالت، 3.9درصد در حمام، 3.9درصد در سالن غذاخوری بوده است. ازنظر زمانی 45.3درصد وقوع سقوط در هنگاه صبح بوده است (7-12 قبل از ظهر) و 13.2درصد در هنگاه صرف غذا (12-14)، 17درصد در بعدازظهر (14-19)، 11.2درصد در هنگام شب (19-4 صبح) و 13.2درصد در ساعات اولیه صبح (4-7 صبح) رخ داده است.
  نتیجه گیری
  زمین خوردن در میان سالمندان به طور عمده، در خارج از اتاق اتفاق می افتد و در هنگامی که آن ها بیشتری فعالیت را دارند (مانند صبح) رخ می دهد. میزان شیوع سقوط در افرادی که سن بالاتری دارند بیشتر است. عوارض و عواقب سقوط گاهی شدید است و منجر به شکستگی جمجمه یا لگن و سر استخوان ران می گردد و می تواند باعث مرگ شود. مراقبت از عوامل خطر محیطی، می تواند در کاهش سقوط و عوارض معلولیت و مرگ و میر ناشی از آن در سالمندان موثر باشد.
  کلیدواژگان: زمین خوردن، سقوط، سالمندان، آسایشگاه
 • دکتر مهشید فروغان، دکتر ضیاء قائم مقام فراهانی، دکتر احمد علی اکبری کامرانی صفحه 106
  اهداف
  یافته های به دست آمده از مطالعات اپیدمیولوژی غربی در زمینه شیوع اختلالات روانی در سالمندان به دلیل شرایط متفاوت اجتماعی، خصوصا عوامل فرهنگی، به کشورهای شرقی و در حال توسعه تعمیم پذیر نیست، لذا انجام مطالعات بومی اجتناب ناپذیر خواهد بود. هدف این مطالعه بررسی میزان شیوع اختلالات روانی در سالمندان است.
  مواد و روش ها
  پژوهش توصیفی حاضر به منظور برآورد اولیه شیوع اختلالات روانی در سالمندان دچار مشکلات بهداشتی و نیاز آنان به خدمات روانپزشکی و به روش مقطعی انجام گردید. 100 بیمار از 314 مراجعه کننده پی در پی کلینیک سالمندان پویا که در ارزیابی اولیه نیازمند خدمات روانپزشکی تشخیص داده شده بودند، تحت ارزیابی دقیق بالینی و فرابالینی قرار گرفتند.
  یافته ها
  یافته ها نشان دادند که اختلالات افسردگی (58درصد)، شناختی (29درصد) و اضطرابی (12درصد) به ترتیب فروان ترین اختلالات روانی بودند. در 52درصد از موارد شروع اختلال با استرس های زندگی مقارن بود. ابتلا به بیماری های جسمی همزمان شایع و پرفشاری خون (31درصد) فراوان ترین آن ها بود. مصرف داروهای متعدد پدیده ای تقریبا همه گیر بود (m=1/4±2/89).
  نتیجه گیری
  یافته های فوق نشان دهنده نیاز گسترده سالمندان به خدمات بهداشتی روان در سطوح تشخیصی و درمانی به دلیل وجود بیماری های همزمان و مصرف داروهاست. با توجه به موارد فوق آموزش های تخصصی بیشتر در زمینه سالمندی برای پزشکان و پیراپزشکان پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: سالمند، اختلال روانی، همه گیر شناسی
 • وحید نجاتی، دکتر حسن عشایری صفحه 112
  اهداف
  افسردگی و اختلال شناختی از مشکلات شایع سالمندان است که هر دو مشکل موجب افت کارایی، افت کیفیت زندگی و افزایش مرگ و میر می شود. هدف از مطالعه حاضر تعیین ارتباط بین افسردگی و سلامت شناختی در سالمندان جامعه است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه به صورت مقطعی مقایسه ای انجام شد. در این پژوهش از پرسش نامه بررسی سلامت شناختی ام ام اس ای و پرسش نامه مقیاس افسردگی سالمندان برای بررسی سلامت شناختی و افسردگی 120 سالمند شرکت کننده در مطالعه استفاده شد. پس از آن ضمن بررسی شیوع اختلال افسردگی و سلامت شناختی بر اساس مشخصات دموگرافیک سالمندان، با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون، ارتباط بین افسردگی و سلامت شناختی مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد که در سطح معنی داری 0/01 ارتباط معنی داری بین افسردگی و اختلال شناختی وجود دارد و این نتایج با یافته های مطالعات قبلی همخوانی دارد.
  نتیجه گیری
  ارتباط بین افسردگی و سلامت شناختی ریشه در نظریه تغییرات شناختی وابسته به سن قطعه پیشانی دارد. مسیر قشری، استریاتومی، پالیدمی، تالاموسی و قشری قویا با عملکردهای شناختی اجرایی قطعه پیشانی در ارتباط است. در افراد افسرده دچار ناکارآمدی می شود. نتیجه کاربردی که از این مطالعه و با کمک مطالعات آتی مداخله ای می توان گرفت این است که توانبخشی شناختی می تواند به عنوان درمانی برای افسردگی سالمندان مطرح شود.
  کلیدواژگان: افسردگی، اختلالات شناختی، سالمندان
 • عیسی محمدی زیدی، دکتر محمد خلج، محمد مهدی نقی زاده جهرمی صفحه 119
  اهداف
  ذکر این سوال که چرا گروهی از افراد در زندگی حتی در دوران پیری از یک سلامت نسبی برخوردار هستند و گروهی دچار معلولیت و بیماری بوده و نیازمند خدمات بهداشتی و درمانی هستند. ناتوانی ناشی از LBP تقریبا برابر با یک چهارم بزرگ سالان را سالانه تحت تاثیر قرار می دهد. شیوع کمردرد در کل جمعیت بسیار بالاست. به نحوی که گاهی تخمین زده می شود 80درصد مردم در طول زندگی به آن مبتلا می شوند. سالمندانی که مبتلا به درد ناحیه تحتانی کمر (LBP) هستند نه تنها از ناراحتی های فیزیکی رنج می برند، بلکه محدودیت های عملکردی ممکن است باعث ناتوانی آن ها شده و بر کیفیت زندگی آن ها تاثیر منفی بر جای بگذارد. این مسئله به علت افزایش موارد بیماری و هزینه های درمانی صرف شده در سال های اخیر بیش از پیش مورد تاکید قرار گرفته است. این پژوهش با هدف بررسی کیفیت زندگی افراد مسن و مقایسه آن با سالمندان سالم در گروه شاهد در یکی از کلینیک های شهر قزوین انجام شده است.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر یک بررسی نیمه تجربی با دو گروه مورد و شاهد است. تعداد افراد نمونه 56 نفر در گروه مورد است. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسش نامه اطلاعات دموگرافیکی و پرسش نامه استاندارد کیفیت زندگی Nottingham Health profile است. درنهایت داده های پژوهش بانرم افزار SPSS و آزمون های آماری t، همبستگی و کای دو مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  میانگین سنی در این بررسی 63 سال بود. کیفیت زندگی سالمندان که با پرسش نامه کیفیت زندگی ناتینگهام محاسبه شده است تفاوت معنی داری را در ابعاد انرژی (P=0/004)، خواب (P=0/018)، درد (P=0/059)، فعالیت جسمانی (P<0/001) و نمره کل کیفیت زندگی (P=0/042) در گروه مورد (سالمندان مبتلا به درد ناحیه تحتانی کمر) و گروه شاهد نشان داده است. اما در بعد انزوای اجتماعی (P=0/486) و واکنش های هیجانی (P=0/206) اختلاف معنی داری مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  یافته های تحقیق نشان دهنده پایین بودن کیفیت زندگی سالمندان گروه مورد یعنی سالمندان مبتلا به درد ناحیه تحتانی کمر نسبت به گروه شاهد یعنی افراد سالم و معمولی است.
  کلیدواژگان: کیفیت زندگی، سالمندان، درد ناحیه تحتانی کمر
 • دکتر افسون نودهی مقدم، فاطمه احسانی فرد صفحه 125
  اهداف
  با افزایش جمعیت سالمندان، شیوع ناتوانایی های جسمی در حال افزایش است. شیوع درد عضلانی اسکلتی در سالمندان جامعه 10 تا 71درصد تخمین زده شده است. که یک علت مهم ناتوانی زنان سالمند جامعه محسوب می شود. لذا هدف از انجام این تحقیق بررسی شیوع اختلالات جسمی حرکتی افراد سالمند بود.
  مواد و روش ها
  پرونده های بایگانی شده سالمندان مرد و زن 60 سال به بالا که از اردیبهشت 1384 تا اردیبهشت 1385 به دو مرکز توانبخشی سازمان بهزیستی و دو بیمارستان عمومی مراجعه کرده بودند توسط یک فیزیوتراپیست مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  از 426 پرونده مورد بررسی شایع ترین علت مراجعه به مراکز فیزیوتراپی به ترتیب آرتروز زانو و کمردرد بود. همچنین درگیری زنان تقریبا سه برابر مردان بود. با رشد جمعیت سالمند زانو درد به طور اجتناب ناپذیری در حال افزایش است. این افزایش می تواند حاصل عوامل زیادی مثل بالارفتن سن جوامع، افزایش صدمات و رشد سریع چاقی باشد. همچنین تغییرات دیسک بین مهره ای، کاهش قدرت عضلانی پشتی و کاهش دانسیته مواد معدنی استخوان که در روند سالمندی مشاهده می گردد می تواند ازجمله علل موثر در کمردرد مزمن باشد.
  نتیجه گیری
  زانودرد و کمردرد به ترتیب شایع ترین علل اختلالات و ناتوانایی های جسمی حرکتی سالمندان است.
  کلیدواژگان: اختلالات عضلانی اسکلتی، سالمند، اختلالات جسمی، بیماران سالمند
 • بهزاد ستاری صفحه 132
  اهداف
  این پژوهش در چهارچوب اهداف طرح توانمندسازی سالمندان روستایی و به منظور تعیین وضعیت موجود سلامت سالمندان روستایی (ازجمله میزان شیوع معلولیت و انواع آن و میزان شیوع بیماری ها و انواع آن در بین سالمندان روستایی) به قصد ارائه خدمات مختلف پیشگیرانه، پزشکی و توانبخشی به آن ها اجرا شده است. تعیین وضعیت اجتماعی سالمندان از ابعاد مختلف و همچنین تعیین نیازمندی های اساسی سالمندان روستایی برای ارائه خدمات مرتبط با آن ها از اهداف دیگر این پژوهش به شمار می روند.
  مواد و روش ها
  در این پژوهش از روش پژوهشی توصیفی از نوع «مطالعات پیمایشی مقطعی» استفاده شده است. برای جمع آوری اطلاعات و داده ها از دو نوع پرسش نامه استفاده شده است: «پرسش نامه ارزیابی وضعیت اجتماعی و سلامت سالمندان» و «پرسش نامه نیازسنجی سالمندان». این طرح در بخش کورائیم شهرستان نیر از استان اردبیل اجرا شده است. این بخش 34 روستا و 14383 نفر جمعیت و 491 نفر جمعیت بالای 60 سال دارد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی (فراوانی و درصد) با استفاده از نرم افزار SPSS اقدام شده است.
  نتیجه گیری
  نسبت سالمندی در شهرستان مذکور 3.41درصد برآورد شد. 28.8درصد از سالمندان همسران خود را از دست داده اند و 70.1درصد آن ها متاهل هستند. 14.3درصد از آن ها توانایی انجام امور شخصی خود را ندارند. 8.6درصد از آن ها به تنهایی زندگی می کنند. 8.4درصد از آن ها تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند. 8.4درصد از آن ها دچار انواع مختلف معلولیت هستند، بیشترین میزان شیوع معلولیت مربوط به معلولیت شنوایی با 3.7درصد است. 50.5درصد از آن ها دارای انواع مختلف بیماری هستند. بیماری های قلبی و فشار خون با شیوع 25.3درصد شایع ترین نوع بیماری در بین سالمندان است. 20درصد از سالمندان، نیازمند تغذیه، پوشاک و مسکن، 19درصد نیازمند خدمات پزشکی و بهداشتی، 10درصد نیازمند خدمات توانبخشی، 41درصد نیازمند برنامه های اوقات فراغت و 10درصد نیازمند تکریم و ارزش گذاری اجتماعی هستند.
  کلیدواژگان: سالمند، طرح توانمند سازی سالمندان روستایی، سلامت سالمندان، وضعیت اجتمایی سالمندان
 • دکتر مجتبی عظیمیان صفحه 140
  اهداف
  تشخیص و درمان بیماری ها در سنین بالا نیازمند به کارگیری توانمندی های خاص است. صرع نیز از این قاعده مستثنی نیست. طبق تحقیقات انجام شده میزان بروز تشنج در افراد مسن در حال افزایش است. از طرف دیگر افزایش سنی در جامعه انسانی، باعث افزایش تعداد افراد مسن در جوامع شده است. کشور ما نیز در سال های نه چندان دور با این مسئله یعنی افزایش تعداد افراد مسن روبه روست و اگر به این گروه توجه نشود می تواند در آینده مشکلاتی ایجاد نماید.
  مواد و روش ها
  بروز صرع را در افراد با سن 80 سال 140/100000 ذکر کرده اند. آنچه اهمیت دارد موضوع تشخیص بیماری در افراد مسن است؛ زیرا می تواند حالاتی مثل T.I.A، مشکلات قلبی و عروقی، اختلال در درک زمان، مکان و یا افراد به صورت گذرا در بیماران با تشخیص دمانس، TGA و سنکوپ عصبی. . را تقلید نماید.
  یافته ها
  گاهی تابلو بروز علایم در افراد مسن با افراد جوان متفاوت است و گاهی حتی به صورت NCSE ظاهر می شود. از طرف دیگر تغییرات وابسته به سن که باعث بروز صرع در افراد مسن می شود به خوبی مطالعه نشده اند. درمان و انتخاب نوع دارو در افراد مسن توجهات خاص خود را می طلبد. تغییراتی مثل تغییرات متابولیک، تغییر در تحمل مغز نسبت به داروها و عوارض آن ها، تعییر در عملکرد ارگان های بدن، همزمان شدن بیماری های دیگر و مصرف داروهای متعدد برای درمان آن ها می تواند درمان ما را با چالش مواجه کند.
  نتیجه گیری
  اکثر جوامع بین المللی به مسئله سالمندی اهمیت داده می شود و این باعث شده ما امیدوار باشیم که در آینده عوامل موثر در صرع سالمندان ازجمله تغییرات وابسته به سن که مغز را حساس به اپی لپسی می کند را بهتر شناخته و متعاقب آن درمان بهتری را انجام دهیم.
  کلیدواژگان: صرع، تشخیص، درمان، سالمندی
|
 • Abolghasem Poor Reza, Rogheyeh Khabiri Nemati Page 80
  Objectives
  In this paper, aging with its different dimensions is discussed. The characteristics of elderly's life in relation to individual, social, and changes meet aging together with attitudes toward it and major components of elderly are explained. Disease and burden of disease of aging as a central to the areas of Health and Health Economics will be emphasized. The influential factors on the growth of aging, policies and policymaker's responsibilities in this respect, also briefly is analyzed.Methods & Materials: On the whole an attempt will be made to discuss and analyze aging and escalating costs of long - term care of elderly in the context of social problems and phenomenon such as the quality of interactions between elderly and community, attitudes towards elderly and its consequences, as well as gaps between generations. In April 1995, World Health Organization, promoted a program on aging which emphasized more on Healthy aging rather than aging itself. This program followed several purposes including promotion of quality of life and public health particularly among elderly. This paper reflects the program framework in someway.
  Results
  There is a need to reassessment of views towards aging, elderly's health, and their roles and functions in family and community. This approach may enable us to utilize the eldely's effective potentials and enjoy their experience to resolve some existing conflicts among genders and generations.
  Conclusion
  The ideas of scholars either from Iran or from other countries extracted from literature will be the starting point of the present paper since it may help to provide a rather broad and comprehensive picture of life, which aging is considered as a big and important part of it. This picture, however, would demonstrate the weak points of services provided and delivered to the elderly.
  Keywords: Aging, Health economics, Disease's theories, Health cost
 • Ezzatollah Samaram, Mehrnaz Amin Aghayi Page 88
  Objectives
  In developed countries, aging of population is not a new phenomenon. However, in under development countries, such as Iran, it is necessary to think about the welfare of elderlies from now on. Due to the degradation of physical and mental abilities of elderlies, they are threatening by crucial problems. Therefore, to be safe and secure, elderlies must be provided by special supports originating from certain social policies. In this paper, by explaining practical instances in Japan and Sweden, we try to present a proper pattern for elderlies in Iran. One of the significant similarities in Japan and Iran is preserving traditions when industrial development occurs.Methods & Materials: Japanese traditions have been regarded well already whereas in Iran. The industry is developing while traditional culture is considered. Using the new policies of Japan to target Iranian elderlies can utilize economic and cultural frameworks in society, family and other social organizations and thus present comprehensively. supportive programs to the most of elderlies.
  Results
  One of the basic politics of Sweden for elderlies is maintaing them in homes even when they require extensive health bcares. This paper proposes that expanding social and retirement insurances to all persons who are aging above sixty, either men or women, can provide elderlies with an appropriate support. By this policy, the family, as a huge resource, and other traditional organizations, which are often non-governmental, can provide valuable facilities. The most important reason to offer this policy in Iran is the limitations of possibilities to support elderlies. If our policies obey the old policies of the west world, it concludes with providing some reprehensive services to a limited number of elderlies in cities.
  Conclusion
  Using the available, practical indicators in the developed countries with high rate of aging people helps Iranian researchers to continue their researches properly in the field of elderliness.
  Keywords: Elderly, Retirement, Pension, Allowance
 • Ahmad Ali Akbari Kamrani, Farhad Azadi, Mahshid Foroughan, Saeid Siadat, Ali Reza Kaldi Page 101
  Objectives
  Falls by elderly people area frequent cause of morbidity and mortality, especially in institutionalized elders. to describe the features of falls among institutionalized elderly people.Methods & Materials: characteristics of falls in the preceding six months (March 2006 - September 2006) that occurred among elder lies (aged over 60years) with normal physical function and cognitive status, who lived at Kahrizak Institute, along term nursing home in Tehran, were surveyed and analyzed.
  Results
  The mean age of the patients with falls was 76.9 yrs. These numbers of falls had occurred among 29 elders that 48.3% were women and 51.7% were men. 57.6% off alls were simple and elders could standup immediately independently. 42.4% of falls needed to help for standup, 2 elder person (2.6%) had sever consequence of fall and had fractures. (Skull fracture, head trauma & hip fracture) 30.3% of falls occurred in yard, 28.9% at room, 18.4%inhallway, 14.5% at WC,. 3.9%at bathroom, and 3.9% at lunch saloon. Analysis of the time of falls showed: 45.3% of falls occurred at 7bl2 am, 13.2% at the lunch time (12bI4), 17% at 14b19, 11.3%at night (19b4 am), and 13.2% at 4b7 am.
  Conclusion
  falls among elder lies occur mainly outside of room. And occur at the time of maximum activities, for example at morning; also falls have been happened more in subjects older, and occasionally result in sever injury such as head trauma, skull fracture, femur and pelvis fracture and cause more mortality and morbidity. Control of environmental risk factors could be protective factors against falls.
  Keywords: Falls, Elderly, Institution
 • Mahshid Foroughan, Ziya Ghaem Magham Farahani, Ahmad Ali Akbari Kamrani Page 106
  Objectives
  Reports on the epidemiology of mental disorders in the elderly mostly arise from the studies on the populations of the western developed countries. Due to gross social and cultural differences, these findings may not be generalizable to the oriental countries and the need for native studies is increasingly felt. to determine a primary estimate of the prevalence of mental disorders in elderly people with health problems residing in the community.Methods & Materials: probable psychiatric cases among 314 patients successively presented to the only outpatient geriatric clinic in Tehran, after careful examination by a physician, referred for psychiatric evaluation. These subjects were examined by a psychiatrist and 100 of them received a diagnosis according to DSMb4 criteria. Data about related factors gathered and analyzed by the software SPSSb Version 10th.
  Results
  31.8% of the original sample received a psychiatric diagnosis. Depressive disorders (58%), cognitive disorders (29%) and anxiety disorders (12%) were most frequent diagnosis. Symptoms had been appeared after a life event in 52% of cases. Conbcurrent physical problems were prevalent. Hypertension was the most frequent physical problem (31%) and Poly-pharmacy found in many cases (m=1.4±2.89)
  Conclusion
  The need for psycho-geriatric services is widespread among elderly living in Tehran and the con-current physical problems and poly pharmacy complicate the situation.
  Keywords: Elderly, Mental disorder, Epidemiology
 • Vahid Nejati, Hasan Ashayeri Page 112
  Objectives
  Depression and cognitive impairments are the most common problem among elderlypeople that both of them cause decreasing the quality of life and functionality and increasing mortality rate. The aim of this study is determination of relationship between depression and cognitive impairments.Methods & Materials: In these cross sectional study we use Geriatric Depression Scale (GDS) and Mini Mental State Examination (MMSE) for evaluation of depression and cognitive impairment of 120 elderly people that participate in the study. We use Pearson correlation coefficient for evaluation of relationship between depression and cognitive impairments.
  Results
  Result revealed that the GDS scoring was correlated with the MMSE (P<0.01). That is corresponding to previous study.
  Conclusion
  Relation between depression and cognitive impairments is refered to age related cognitive decline of frontal lobe, cortical, striatalpallidal, thalamus, cortical pathway mediating both cognitive executive function and depression and aging Causes disjunction in this pathway. Practical use of this study and future interventional study is therapeutic effect of cognitive rehabilitation in treatment of geriatrics depression.
  Keywords: Depression, Cognitive impairments, Elderly
 • Issa Mohammadi Zeydi, Mohammad Khalaj, Mohammad Mahdi Naghizade Jahromi Page 119
  Objectives
  Remember this question why a group of people during their life time even during elderly time is health and other is handicapd and suffering disease that needs health care service and medical help. Disability resulted from low back pain approximately affects 1/4 adults annually. Back pain prevalence is very high in world population. It is estimate that 80% of people engage with it during their life time. Elder lies who have low back pain, not only offend from physical disorder but also functional limits could disable them and have negative effect on their QOL. This problem occurs due to increasing in disease cases and treatment payments. Main objective of this research was study and assessment of quality of life in elderly people and comparing their QOL with healthy elderlies who live in Qazvin medical university.Methods and Materials: Present research is a Quesi-Experimental study that is done in case group and control. Sample number of this study was 56 elderly people in case group. Collection tool was a questionnaire include of two parts: 1) Demographic information and 2) Nottingham health profile of QOL assessment. Finally total data analyses by SPSS software and test, regression and K2.
  Results
  The average age in this study was 63years. The QOL of old people that is calculated with Nottingham questionnaire shows the significant difference in energy dimension (P=0.004), sleeping (P=18%), pain (0.059), body physical isolation (P<0.001) and number of total QOL (P=0.042) in mention group and the control. But in social movement (P=0.486) and anxious reaction (P=0.206) there was no significant difference.
  Conclusion
  The results of this research show the low QOL in case group of the elderly who suffering from LBP in compares with healthy elder people in control group.
  Keywords: Quality of life, Elder people, Low back pain
 • Afsoon Nodehi Moghadam, Fatemeh Ehsani Fard Page 125
  Objectives
  Musculoskeletal pain is common in elderly people with prevalence range from 10% to 71%. Musculoskeletal pain is found to be a strong risk factor for disability in elderly woman. The purpose of this study is to examine the prevalence of physical impairment of elderly people. Methods & Materials: A physiotherapist has evaluated elderly persons files in four physiotherapy centers during 1384-85.
  Results
  Knee osteoarthritis and low back pain respectively were the most common causes of physical impairment in elderly women. Prevalence of knee osteoarthritis is increasing. This increase is likely due to several factors: advancing age of population, increasing injuries and rapidly advancing rates of obesity. Age–related change of intervertebral disks, decreased back muscle strength and decreased bone mineral density may lead to low back pain.
  Conclusion
  Knee osteoarthritis and low back pain are the most commom causes of physical impairment.
  Keywords: Musculoskeletal disorder, Elderly, Physical impairment, Geriatric patients
 • Behzad Sattari Page 132
  Objectives
  Elderliness is a biological process that is experienced by all living creatures, among them are human beings. Elderly population in the country is increasing, and in order to face this phenomena understanding the existing status of the country>s elderly is necessary. Methods & Materials: This research has been done within the framework of the objectives of the plan to empower the rural elderly, and in order to determine the present status of health concerning the rural elderly (such as the rate of handicap prevalence and its kinds and the rate of prevalence of diseases and their different kinds among rural elderly) with the purpose of offering different preventive medical and rehabilitation services to them. Determining the social status of the elderly with different dimensions, and also determining the basic needs of rural elderly in order to provide services suitable for them is among other objectives of this research.
  Results
  This research uses the Descriptive-Studious method of the kind of «cross survey studies». In order to gather information and data, two kinds of questionnaires have been used: «the questionnaire for evaluating the social status and the health of elderly» and «the questionnaire for elderly need measurement». This plan has been done in Koraeem District of Nir city from Ardabil Province. The district has 34 villages, 14383 population, and 49 lindividuals whose ages are above sixty years. In order to analyze the data, descriptive statistics method (frequency and percent) together with SPSS software have been used.
  Conclusion
  The rate of the elderly in the case mentioned above was estimated 3. 41%. 28. 8% of the elderly have missed their spouse and 70. 1% of them are married, 14. 3% are unable to do their own personal affairs, 8. 6% live alone, 8. 4% are under the supervision of protective institutions, 8. 4% are suffering from different kinds of handicap, and the highest rate of prevalence of handicap is hearing handicap with the rate of 3. 7%. 50. 5% of them are suffering from different kinds of diseases. Heart diseases and blood pressure with the prevalence of 25. 3% is the most prevalent disease among the elderly. 20% of the elderly are in need of nutrition, wearing clothes, and home, 19%in need of medical and hygienic services, 10%in need of rehabilitation services, 41% in need of programs for leisure time, and 10% in need of social honoring and valuation.
  Keywords: Elderly, The plan to empower the rural elderly, Elderly health, Elderly social status, Ardabil province
 • Mojtaba Azimian Page 140
  Objectives
  Diagnosis & treatment of diseases in elderly people needs especial capabilities. There is no exception for epilepsy in this regard. According to different researches, high incidence of convulsion in elderly people is growing. On the other hand, growing of age in (human) societies results in increasing the number of elderly persons.Methods & Materials: In recent years, our country have encountered with this problem, that is, growing of old age population. Overlooking of this problem makes many difficulties in the future. Incidence of epilepsy in elderly (>80 years old) is 140/100000. Diagnosis of this disease is so important in elderly people because different problems like Transient Ischemic Attack (T.I.A), cardiovascular problem, transient confusion in patients with dementia, neurogenic syncope, Transient Global Amnesia (TGA) can be mimic or feign by it. Sometimes the picture of symptoms is different between young and old persons, even may be appeared as Non-Convulsive Status Epileptics (NCSE). On the other hand, senile changes that cause epilepsy in the elderly must be further studied.
  Results
  Treatment and selection of drug in the elderly need special considerations. Different changes such as metabolic one, change in brain tolerance to drugs and side effects, change in function of organs of body associated diseases and consumption of various drugs at the same time, make many challenges during the treatment process.
  Conclusion
  Fortunately, knowledge about the importance of epilepsy in the elderly recently has increased. Nowadays, senile affairs and the problem of elderly people is looked as an important event and consequently there is hope that in near future the knowledge and understanding about effective factors regarding epilepsy in elderly persons; such as senile changes of brain and its effect on epilepsy will expand and increase.
  Keywords: Epilepsy, Elderly, Diagnosis, Treatment