فهرست مطالب

سالمند - پیاپی 4 (تابستان 1386)
 • پیاپی 4 (تابستان 1386)
 • تاریخ انتشار: 1386/10/11
 • تعداد عناوین: 10
|
 • صفحه 239
 • مقاله مروری
 • کاویان قندهاری، سید هادی اخباری صفحه 240
  از نظر بالینی تفاوتی بین ویژگی های انواع سردرد در سالمندان و سایر افراد وجود ندارد. ولی تشخیص افتراقی اورای میگرنی از حملات گذرای ایسکمی مغزی سالمندان که معمولا ریسک فاکتورهای عروقی را نیز دارند مشکل است. سالمندان کمتر از جوانان دچار سردرد می شوند. سردرد تنشی مزمن، شایع ترین سردرد اولیه در سالمندان است. درد گاه گاهی نیمه سر و سردرد ناشی از آرتریت سلول ژیانت ویژه سالمندان است. سردردهای ثانویه مانند سردرد ناشی از اسپوندیلوز گردنی و تومورهای مغزی در سالمندان شایعتر از جوانان است. سالمندان داروهای سردرد مانند ارگوتامین و تریپتان ها و تری سیکلیک ها را به خوبی تحمل نمی کنند. نورالژی تری ژمینال اغلب در سالمندان دیده می شود و درمان دارویی آن در افراد مسن مشکل است. سردرد می تواند تظاهر اصلی افسردگی در سالمندان باشد. سردردهای ناشی از اختلالات طب داخلی مانند هیپرتانسیون و بیماری های انسدادی مزمن ریه در افراد پیر اهمیت دارند. در هر سالمند با سردرد ناگهانی و بسیار شدید باید به فکر خونریزی ساب آراکنوئید باشیم. به ویژه اگر با کاهش هوشیاری و ردور گردن همراه باشد. افراد پیر به علت ابتلا به بیماری های متعدد کلکسیونی از داروها را مصرف نموده و سردردهای ناشی از مصرف دارو در آن ها شایع است. در بیمار سالمندی که بدون سابقه قبلی دچار سردرد شدید شده و اختلالات طبی و مصرف داروی مسبب آن را ذکر نمی کند برای بررسی ضایعات ساختمانی داخل جمجمه باید تصویربرداری از مغز انجام شود. عده ای از سالمندان هم پوشانی چند نوع از سردرد را دارند.
  کلیدواژگان: سالمند، سردرد، میگرن، مشکل، تشخیص
 • دکتر احمد علی اکبری کامرانی، فرهاد آزادی، مرجان اکبری کامرانی، پوراندوخت پژمانفرد، دکتر سعید سیادت صفحه 246
  اهداف
  آیا تمرین رومبرگ می تواند خطر زمین خوردن را کاهش دهد؟ این روش دو موقعیت مهم یعنی حفظ بالانس در شرایط کاهش سطح اتکا و کاهش اطلاعات بینایی که دو عامل مهم زمین خوردن سالمندان هستند را هدف قرار داده است و به طور وسیعی توسط دیگر محققان به عنوان یک روش ارزیابی بالانس به کار رفته است اما به عنوان روش درمان استفاده نشده است.
  مواد و روش ها
  این تحقیق به روش RCT انجام شده است. 70 نفر از سالمندانی که دارای سن 65 سال یا بیشتر بوده و در شش ماه گذشته دو بار یا بیشتر زمین خورده باشند انتخاب شده و سپس آن ها را به صورت تصادفی به دو گروه شاهد و مداخله تقسیم نمودیم. سپس گروه مداخله به مدت سه ماه یک روز در میان، هر روز به مدت 45 دقیقه تمرین رومبرگ داده شدند و پس از اتمام دوره سه ماهه هر دو گروه به مدت 6 ماه از نظر تعداد زمین خوردن، میزان و شدت عوارض و شکستگی تحت نظر قرار گرفتند.
  یافته ها
  در تعداد زمین خوردن، در افرادی که پیگیری کامل شدند، بین دو گروه تفاوت معناداری مشاهده نشد (0/90=P). درصد افرادی که زمین خوردند نیز تفاوت معناداری بین دو گروه شاهد و مداخله نشان نداد [%52/4 درمقابل %50 (P=0/87)]. در بررسی ارتباط میزان اثربخشی تمرینات با سن، نتایج به دست آمده ارتباط معناداری را نشان ندادند. (%12= power،0/46=P) در آنالیز Univariate analysis of variance انجام شده، تعداد داروهای مصرفی سالمندان، با میزان اثربخشی تمرینات در کاهش سقوط، ارتباط معناداری داشت. (0/460=P).
  نتیجه گیری
  اگرچه تست های آماری نتوانستند تفاوت معناداری را نشان دهند، این ناتوانی را میتوان ناشی از کم بودن قدرت این مطالعه (power) برای پیدا کردن این ارتباط دانست، لذا برای دستیابی به نتیجه قطعی تر در این باره، به مطالعاتی با حجم نمونه بیشتر نیاز است. از طرفی سقوط، وابسته به چندین عامل است، کارآزمایی های بالینی اخیر ثابت کرده است که دخالت های چندمنظوره، بهترین نتیجه را در کاهش سقوط نشان می دهد.
  کلیدواژگان: سالمند، سقوط، تمرین رومبرگ، زمین خوردن
 • دکتر ابوالقاسم پور رضا، دکتر مجید میر محمدخانی، بهروز پورآقا صفحه 252
  اهداف
  بالارفتن امید به زندگی و افزایش جمعیت سالمند علی رغم بازتاب رضایت بخش خود، مسائل و مشکلاتی را در سال های پایانی عمر، به ویژه در رابطه با سلامت و بیماری به همراه دارد. بیماری های مزمن به لحاظ افزایش هزینه های درمان و نیاز به مراقبت های طولانی از آن جمله اند.
  مواد و روش ها
  در بحث های مربوط به اپیدمیولوژیک ترنزیشن بطور کلی به جایگزینی بیماری های مزمن با بیماری های عفونی اشاره می شود، اما مصادیق آن به تفضیل مورد بحث و گفت وگو قرار نمی گیرد. تحلیل دقیق تر این موضوع که کدام بیماری مزمن با کدام ویژگی های جمعیتی، اقتصادی - اجتماعی و خدماتی اولویت را در سلسه مراتب تولید و مصرف خدمات به خود اختصاص می دهد نیازمند مطالعات موردی است تا نشانه ها و الگوهای ترنزیشن را در هر جامعه ای به طور برجسته ای بتوان معرفی نمود، این مطالعه تا حد بسیار ناظر به این موضوع است.
  یافته ها
  مطالعه حاضر در دو بیمارستان شهرستان دامغان طراحی و اجرا شده است و طی آن پرونده کلیه سالمندان بیمار (بالای 60 سال) بستری تحت پوشش بیمه خدمات درمانی در جست وجوی یافتن الگوهای مسلط بیماری و هزینه های درمان مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته اند.
  نتیجه گیری
  عمده ترین دلیل بستری، ابتلا به بیماری های دستگاه گردش خون و بیشترین جراحی انجام شده، در رابطه با جراحی کاتاراکت گزارش شده است. بیماری های اعصاب و روان بالاترین میانگین هر بار بستری را به خود اختصاص داده است.
  کلیدواژگان: سالمندان، بستری، هزینه، بیمه، دامغان
 • منیر نوبهار، دکتر عباسعلی وفایی صفحه 263
  اهداف
  خواب یکی از نیازهای اساسی انسان است و هرگونه اختلال در جریان طبیعی آن علاوه بر ایجاد مشکلات روانی می تواند کارآیی فرد را نیز کاهش دهد. اگرچه اختلالات خواب در هر سنی رخ می دهد، افراد پیر غالبا با مشکلات زیادی جهت دستیابی به یک خواب راحت مواجه هستند. بر این اساس هدف این مطالعه تعیین انواع اختلالات خواب و روش های مقابله با آنها در سالمندان می باشد.
  مواد و روش ها
  نوع مطالعه توصیفی بوده که با مراجعه با منازل سالمندان ضمن مصاحبه با آن ها، پرسش نامه ای که از قبل در ارتباط با اختلالات خواب (دیس سومنیا، پاراسومنیا) و روش های مقابله با آن ها (رفتاری، شناختی، رعایت بهداشت خواب و دارو درمانی) تهیه شده بود تکمیل گردید.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که شیوع دیس سومنیا در سالمندان 67درصد بود و در 61درصد آنها بیخوابی وجود داشت، که بیشتر (28/5درصد) به صورت بی خوابی (اولیه، متناوب و انتهایی) بود. شیوع پاراسومنیا 29درصد و بیشتر (14درصد) به فرم دیدن خواب های ترسناک بود. در رابطه با استفاده از روش های مقابله، 57درصد از روش های رفتار درمانی استفاده می کردند که بیشتر (25درصد) به صورت تمرکز بر اندام ها قبل از خواب بود، 95/5درصد روش های شناختی را درک کرده اند که بیشتر (26درصد) به صورت درک تاثیر سن بر خواب بود. 100درصد نسبت به موارد بهداشت خواب آگاه بودند و بیشتر نمونه ها (39درصد) حداقل با 4 مورد از موارد بهداشتی موثر بر خواب آشنا بودند و 20درصد از دارو استفاده میکردند.
  نتیجه گیری
  یافته های فوق نشان می دهد که اختلالات خواب در سالمندان شایع بوده و با توجه به تاثیر مثبت روش های مختلف در مقابله با اختلالات خواب، تاکید بر آموزش این روش ها می تواند به طور مطلوب مشکلات موجود در اختلالات خواب را بر طرف سازد.
  کلیدواژگان: اختلالات خوب، روش های مقابله، سالمندان
 • دکتر عزت الله سام آرام، زیبا احمدی بنی صفحه 269
  اهداف
  هدف از این مطالعه، بررسی علل و عوامل موثر بر موقعیت سالمند و خانواده بوده است. این بررسی سعی دارد با شناخت عوامل تثبیت کننده و بهبوددهنده وضعیت و موقعیت فرد سالمند در خانواده گامی هر چند کوچک در جهت حفظ و تعالی این جایگاه و موقعیت برداشته و کمکی هر چند اندک در بهبود و ارتقا شرایط زیست سالمندان در جمع خانوادگی بنماید.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر، به روش پیمایشی و با استفاده از تکنیک مصاحبه و پرسش نامه در یک جامعه آماری متشکل از سالمندان بالای 65 سال مقیم در خانواده در منطقه 7 تهران و در یک جمعیت نمونه 200 نفری از این جامعه آماری (به روش تصادفی ساده) انجام یافته است.
  یافته ها
  پس از تجزیه و تحلیل داده ها مشخص گردید که میان کلیه متغیرهای مستقل مطروحه در این بررسی و متغیر وابسته موقعیت سالمند در خانواده رابطه معنی داری وجود دارد و با تاکید بر دو متغیر مستقل گستردگی خانواده و مذهبی بودن خانواده مشخص گردید که این دو متغیر از تاثیرگذاری بالاتری برخوردار هستند. طبق نتایج حاصل از رگرسیون چندمتغیره، دو متغیر مستقل مذکور با متغیر وابسته مشخص شد که مجموعا 47.2درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط این دو متغیر مستقل پوشش داده می شوند که در این میان متغیر مستقل گستردگی خانواده از سهم بیشتری برخوردار است.
  نتیجه گیری
  یافته های تحقیق حاضر نشان می دهد که فاکتورها و عوامل مختلفی مانند سن، میزان تحصیلات، وضعیت سلامتی، میزان همکاری، وضعیت اقتصادی، نوع خانواده و بالاخره میزان مذهبی بودن خانواده فرد سالمند بر موقعیت افراد سالمند در خانواده اثر گذارند که در این میان نوع خانواده از درجه اهمیت بالاتری برخوردار است. لذا با شناخت و مطالعه پیرامون این عوامل و انجام اقدامات و برنامه ریزی های مناسب و موثر می توان ضمن پیشگیری و کاهش مشکلات فعلی و آتی سالمندان، موجبات ارتقا و بهبود هرچه بیشتر موقعیت آنان را در خانواده فراهم آورد.
  کلیدواژگان: سالمند، موقعیت، خانواده گسترده، خانواده مذهبی، وضعیت اقتصادی، کیفیت زیستی
 • دکتر عطاءالله مثنوی، دکتر احمد علی اکبری کامرانی، دکتر سید احمد حسینی صفحه 280
  اهداف
  رشد صعودی جمعیت سالمندان کشورمان و توجه جامعه به پدیده سالمندی، موجبی شده تا در راستای ضرورت مطالعه و شناخت ابعاد مختلف مسایل و مشکلات جمعیت سالمندی، به مقایسه وضعیت سالمندان مقیم آسایشگاه و مقیم در خانواده بپردازیم.
  مواد و روش ها
  این مطالعه از نوع توصیفی مقطعی (Cross sectional) است. در این تحقیق 504 نفر سالمند بالای 60 سال، مورد بررسی قرار گرفتند، 246 نفر سالمندان مقیم آسایشگاه های سالمندی سراسر کشور به عنوان گروه مقیم آسایشگاه و 258 نفر سالمندان غیر آسایشگاهی، به عنوان گروه مقیم خانواده انتخاب شدند. نمونه گیری به روش تصادفی سیستماتیک انجام شده است. ابزار جمع آوری داده ها، عبارت است از: پرسش نامه ای که توسط محقق تدوین شده و بوسیله مصاحبه با سالمند، خانواده و مشاهدات محقق تکمیل گردیده است.
  یافته ها
  میانگین سنی سالمندان مقیم آسایشگاه 75/4 سال و سالمندان مقیم خانواده 71/3 سال بوده است. زنان بیش از مردان روانه آسایشگاه می شوند. پایگاه اجتماعی و اعتقادات مذهبی در میان سالمندان مقیم خانواده بالاتر بوده است. نداشتن فرزند، بی همسری، نداشتن خانواده، تنهایی و بی کسی، نداشتن مسکن و نگرش منفی اعضا خانواده به سالمندی در میان سالمندان مقیم آسایشگاه بیشتر است.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج بدست آمده، به نظر می رسد، افول پایگاه اجتماعی سالمندان، بی همسری، نداشتن خانواده، بی مسکنی و نگرش منفی اعضا خانواده نسبت به فرد سالمند از عوامل موثر بر اقامت سالمندان در آسایشگاه های سالمندی است که برنامه ریزان و مسئولان اجرایی امور اجتماعی و گروه سالمندی باید به آن توجه داشته باشند.
  کلیدواژگان: سالمند، سالمندی، آسایشگاه، خانواده
 • وحید نجاتی، دکتر حسن عشایری، دکتر میرتقی گروسی فرشی، دکتر محمد تقی اقدسی صفحه 286
  هدف
  توالی حرکتی اساس بسیاری از رفتارهای هوشیارانه انسان است، چرا که رفتارهای پیچیده حرکتی زنجیره ای از رفتارهای اولیه است. سالمندی شناختی بخشی از فرایند سالمندی است که موجب کاهش توانایی های شناختی سالمندان از جمله یادگیری می گردد. هدف این پژوهش مقایسه یادگیری ضمنی در سالمندان و جوانان است.
  روش بررسی
  ابتدا نرم افزار تخصصی ارایه محرک های متوالی و ثبت زمان و خطای پاسخ طراحی گردید. این نرم افزار در تکلیف یادگیری حرکتی ارایه شده زمان پاسخ و تعداد خطا را ثبت می نمود. در این پژوهش دو گروه سالمند و جوان (هر گروه 15 نفر) در تکلیف یادگیری ضمنی شرکت داده شدند. تکلیف حرکتی ارایه شده به نحوی بود که در مراحل اول و ششم محرک ها به صورت نامنظم و در سایر مراحل به صورت منظم ظاهر می شدند.
  یافته ها
  آزمون تحلیل واریانس برای اندازه گیری های مکرر زمان پاسخ و خطای پاسخ، تی زوج شده برای مقایسه داده های منظم و نامنظم یک گروه و تی مستقل برای مقایسه داده های دو گروه سالمند و جوان مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد که زمان پاسخ در توالی های منظم و نامنظم در گروه جوانان کاهش می یابد ولیکن در گروه سالمندان فقط در توالی منظم کاهش می یابد. و تعداد خطا و سرعت پاسخ در سالمندان کمتر از جوانان بود.
  نتیجه گیری
  بر اساس یافته های پژوهش حاضر در سالمندان یادگیری ضمنی توالی حرکتی اتفاق می افتد. و دقت یادگیری ضمنی سالمندان از جوانان بیشتر است. همچنین یادگیری مهارت حرکتی به صورت ضمنی برای آموزش مهارت های حرکتی به سالمندان، خاصه مهارتهای نیازمند دقت، روش مناسبی می باشد.
  کلیدواژگان: یادگیری ضمنی، توالی حرکتی، سالمندان
 • سهراب عبدی زرین، مهدی اکبریان صفحه 293
  هدف از مقاله حاضر، بررسی مروری رابطه مذهب و باورهای دینی با سالمندی موفق (سلامت روان) است. افسردگی و اضطراب در بین سالمندان شایع است. واژه سالمندی موفق توسط بیلتزو بیلتز (1990) پیشنهاد شد. تعاریف متعددی از سالمندی موفق و مذهب بیان گردیده است. نقش مذهب و باورهای دینی در زمینه سالمندی موفق بررسی شده و تحقیقات متعددی در این رابطه انجام شده است. آلپورت دو نوع جهت گیری مذهبی درونی و بیرونی را مطرح کرده که تحقیقاتی هم در این زمینه صورت گرفته است. نتایج نشان می دهد که بین سالمندی موفق و جهت گیری مذهبی رابطه وجود دارد. و نیز جهت گیری مذهبی بیرونی با اختلال در سلامت روان و افسردگی و جهت گیری درونی با سلامت روان رابطه دارند و نیز اختلال روانی و افسردگی در بین سالمندان مقیم خانه سالمندان بیشتر از سالمندان مقیم جامعه است. ضمن آنکه سالمندانی که مقیم مرکز نگهداری سالمندان بودند جهت گیری مذهبی بیرونی داشتند. تحقیقات نشان می دهد که شدت افسردگی سالمندان با میزان نگرش و عملکرد دینی و معنوی آن ها بالاتر بود، افسردگی کمتری داشتند.
  کلیدواژگان: سالمندی موفق، مذهب، باور دینی، جهت گیری مذهبی، سلامت روان
 • دکتر مهری راسل، دکتر علی اردلان صفحه 300
  این مقاله به موضوع افزایش جمعیت سالمندی، از منظر هزینه های بخش سلامت طی دهه های آینده می پردازد. در ابتدا به دموگرافی سالمندان در جهان و ایران اشاره شده و سپس موضوع هزینه های خدمات سلامت در دوران سالمندی در مقایسه با سایر گروه های سنی مورد بحث قرار می گیرد. با قبول این واقعیت که هزینه های بهداشت و درمان در دوران سالمندی چندین برابر سایر سنین است، اهمیت محاسبه و پیش بینی این هزینه ها بیان شده و روش برآورد و پیش بینی آن شرح داده می شود. در بحث بر این واقعیت تاکید شده است که ایران نیز مانند سایر کشورها طی دهه های آینده با افزایش جمعیت سالمند مواجه خواهد بود و این امر، بر اساس تخمین انجام شده و به شرط ثابت بودن سایر متغیرها، نیازمند افزایش هزینه سرانه سلامت تا سال 2050 میلادی به میزان 5، 2 برابر است. در پایان، اهمیت توجه به موج سالمندی در چند دهه آینده به سیاست گذاران و تصمیم گیران عرصه سلامت کشور، توصیه شده است.
  کلیدواژگان: سالمندی، اقتصاد سلامت، هزینه های سلامت، هزینه های آینده
|
 • Kaviyan Ghandehari, Seyed Hadi Akhbari Page 240
  There is no difference in clinical characteristics of headache between old individuals and younger’s. However, differential diagnosis of migrainous aura and transient ischemic attacks may be difficult in old people who frequently have vascular risk factors. Old people have less headache than the young’s. Chronic tension headache is the most common primary type of headache in the elderly. Chronic paroxismal hemicrania and headache due to giant cell arterities are specified to the elderly, Secondary headaches; e.g headache due to cervical spondylosis and brain tumors is more common in the old people than young. Old people poorly tolerate headache drugs, i.e. Ergotamine, Triptans and Tricyclics. Trigeminal neuralgia is often seen in the elderly and is resistant to medical therapy in the old people. Headache could be the main manifestation of depression in old people. Headaches secondary to disorders of internal medicine; i.e. hypertension and chronic obstructive pulmonary disease have importance in the elderly. Subarachnoid hemorrhage is considered in every old person with sudden onset explosive headache especially in cases with decreased consciousness and neck stiffness. Old individuals use a collection of different drugs due to suffering various diseases and commonly have drug induced headaches. Neuroimaging should be performed in a geriatric patient with new onset sever headache without medical disorder or consumption of drug induced headache. Some of the old people suffer of multiple types of headache.
  Keywords: Geriatric, Headache, Migraine, Problem, Diagnosis
 • Ahmad Ali Akbari Kamrani, Farhad Azadi, Marjan Akbari Kamrani, Poorandokht Pezhmanfard, Saeid Siyadat Page 246
  Objectives
  To investigate the effect of Romberg exercise on balance improvement in elderly persons, 70 elderly persons with the history of two or more falling during recent 3 months were selected from Kahrizak nursing home in Tehran (38 as cases and 32 as controls).Methods & Materials: Romberg exercise was done in case group every day (45 minute per day and one time each day) for 3 months. Among all persons, 28 persons in case group and 21 persons in control group were followed for 6 months and incidence and frequency of falling were assessed during this time.
  Results
  The Incidence of one or more falling in case and control groups was 31.3% and 47.6% in men and 57.9% and 27.3% in women, respectively. We found no significant relation between gender and the incidence of falling (P=0.460). Also, no significant relation was found between age and incidence (P=0.554) and frequency of falling (P=0.144) in elderly persons.
  Conclusion
  Although the effect of Romberg exercise on improvement of balance disturbance and falling was not demonstrated, it needs additional studies with larger sample size and longer follow-up.
  Keywords: Romberg exercise, Falling, Elderly, Balance
 • Abolghasem Poor Reza, Majid Mir Mohammadkhani, Behrooz Pooragha Page 252
  Objectives
  The increase of life expectancy, in spite of its satisfactory and hopeful impressions, has resulted to some problems and difficulties, in the last years of life, particularly with regard to the health, illness, and costs of services of elderly populations. In literature focused on epidemiologic transition, the change on patterns of disease widely discussed. But there is a lack for a detailed analysis to clarify the priorities of providing and consuming services in relation to a specific cronic illnesses and socio-economic and demographic characteristics of service users. For this purpose, and in order to identify the indications of epidemiologic transition, case studies and surveys are needed. The present study mainly focus on this goal to identify which services are used by which groups of elderly population, and on what costs?Methods & Materials: This study conducted in Damghan city in Semnan province. All patients over 60 years old, covered by Medical Services Insurance Organization (MSIO), hospitalized in Damghan>s hospitals (2 hospitals), during year 2006, selected as study population. Medical records of the study population reviewed and analysed.
  Results
  Findings revealed that heart disease and blood system disfunctionning, was the major cause of hospitalization.
  Conclusion
  The most frequent surgeries conducted for Catarakt, and the highest cost belonged to psychology and psychiatrist services.
  Keywords: Hospitalized elderly, Cost elderly, Medical service insurance organization
 • Monir Nobahar, Abas Ali Vafai Page 263
  Objectives
  Sleep is one of the essential needs for human and every disorder in during of sleep causes psychological problem and decreased person>s ability. Although sleep disorders occur in every of ages. Elderly person usually has very problem for satisfied sleep. The aim of this study was to estimate prevalence of sleep disorders and confront methods of those in elderly persons in Semnan city.Methods & Materials: This is a descriptive analytical research. 200 elderly residents of Semnan were selected through rundomical sampling. Sleep disorders was assessment with questioner and interviewer that include of sleep disorders (Dissomnia, Parasomnia) and confront methods (Behavioral, Cognitive, sleep hygiene and drug therapy).
  Results
  Data indicated that prevalence of dissomnia was 67% and prevalence of insomnia was 61% that the most problem were in all stage of sleep (early, intermittent and end). Prevalence of Parasomnia was 29% that more of those (14%) had night terror. In the part of confront methods of sleep disorders, 57% used of behavioral therapy. The most of that (25%) were concentration of the limb before the sleep and 95.5% of them comprehension of cognitive methods. The most of that (26%) were comprehension of effect of age on sleep. 100% of them orientation of sleep hygiene and the most of that (39%) were orientation with 4 choose of sleep hygiene. 20% of them used of drug therapy.
  Conclusion
  Finding above indicate that high prevalence of sleep disorders in elderly in Semnan, need supervised and widespread program for promoting awareness among population about sleep disorders and confront methods of those.
  Keywords: Sleep disorders, Elderly, Confront methods
 • Ezatolah Sam Aram, Ziba Ahmadi Beni Page 269
  Objectives
  The developing issue of oldness in industrious and the third world countries requires so much precision. Oldness, as one of the most important periods of life, constitutes part of the human's life and is of great significance particularly in the family life of everybody. The aim of this study focuses on some effective parameters in the quality of adult's situation in their family to improve maintenance and elevation of their situation and to recover and promote their lifestyle in their family.Methods & Materials: This research is carried out randomly by gathering information and data through interviews and questionnaires in a statistical society which was made of adults over 65 years old in the family among 200 individuals of a statistical society.
  Results
  After analyzing the data, it was defined that there is a meaningful relationship between all of the independent variables in this research and the dependent variable of the aged's situation in the family and by putting emphasis on 2 variables of development and religionist of the family; it was proved that these variables are very effective. It was seem from the results of regression multi-variables, two - independent-variables & dependent-variables, that 47.2% of the changes in dependent - variables is covered by 2 other variables & the variable of family development is more important.
  Conclusion
  The result show that different factors & parameters like age, education, health, cooperation, economical status, type of the family & religionism of the family & the aged impress the aged's situation in the family & type of the family is more important. So, by recognizing & studying these factors & parameters & by programming properly, we can prevent & decrease the current & subsequent problems of the old people & improve their situation in the family.
  Keywords: Adults, Situation, Extended family, Religious family, Economical situation, Living quality
 • Ataollah Masnavi, Ahmad Ali Akbari Kamrani, Seyed Ahmad Hoseini Page 280
  Objectives
  Ageing of population is a new phenomenon that has occurred in recent center especially in developed countries and it has named as "papy Bomb” In developing countries also there are some problems due to Family pattern changes and transition to Nuclear Family.Methods & Materials: In Iran, elderly population is increased during two decade and elder lies plus 60 years from 5.43% in 1986 are increased to 7.27% in 2006.
  Results
  The total population of Iran was more than 70 millions in 2006 and there was more than 5 million elder lies plus 60 years.
  Conclusion
  The Augmentation of elderly population in Iran is one of our motivation for investigation and assessment of status between the elder lies lives in institutes and whose lives in Community - dwelling.
  Keywords: Institutionalized, Elderly status, Community elderly
 • Sohrab Abdi Zarin, Mahdi Akbarian Page 293
  The purpose of this article is to review investigate the relation between religion and religion belief with successful aging (mental health). Depression and anxiety is obvious among age's successful aging and religion is defined. The role of religion in successful aging is showed. The vocabulary of successful aging suggested by ballets and ballets in 1990. Airport divided two tendency of religion that is internal and external. results show that is relation between religion tendency with successful aging. External religion belief with disorder in mental health and depression ad too internal religion belief with mental health and correlation. mental disorder and depression is remarkable in aging house ages that society ages. Studies show that is correlation among age's depression with rang of attitude and efficacy in religion and spirituality.
  Keywords: Successful aging, Religion, Religion belief, Religion tendency, Mental health
 • Mehri Rasel, Ali Ardalan Page 300
  This article is focused on ageing and the rapid ageing population growth, from future health care costs prospectus. It reviews ageing population statistics in several courtiers as well as Iran, to illustrate the significance of the ageing population growth in the next decades. Nevertheless, the health care costs for elderly people are described and the considerable differences between health care costs of under 65 years and over 65 years population are verified. Then, the importance of ageing population and future health care costs studies concluded. Giving the fact, that Iran like many other countries will face a rapid increase in ageing population within the few decades, from raw information and data, it is roughly estimated that the net effect of the ageing population growth is to increase health costs per capita, more than 2.5 times in 2050compare to year 2000. Finally, policy and decision makers were asked to pay attention to the magnitude of ageing population growth for planning and management of the future health care system in Iran, based on the reality of resource scarcity and increasing demand for elderly peoples, health care in the future.
  Keywords: Ageing, Elderly, Health economics, Elderly health care costs, Future heath care costs