فهرست مطالب

آینه میراث - پیاپی 1 (تابستان 1379)
 • پیاپی 1 (تابستان 1379)
 • 88 صفحه، بهای روی جلد: 2,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1377/04/01
 • تعداد عناوین: 29
|
 • یادداشت
 • یادداشت آینه
  صفحه 2
 • مقاله
 • رویکرد آگاهانه به میراث کهن
  جویا جهانبخش صفحه 4
 • نقد و معرفی کتاب
 • نکاتی چند از تفسیر شهرستانی
  پرویز اذکایی صفحه 6
 • نگاهی به تذکرة المعاصرین
  علیرضا ذکاوتی قراگزلو صفحه 11
 • نقد و بررسی احیای حکمت
  سید جعفر سجادی صفحه 14
 • آثار احمدی در میزان نقد
  نورالله کسایی صفحه 17
 • به امید قبسی
  جویا جهانبخش صفحه 19
 • گمشده خوارزم
  حامد صدقی صفحه 21
 • گلگشتی در دیوان غالب دهلوی
  محمدحسن حائری صفحه 26
 • تاملی در قاموس البحرین
  احمد عابدی صفحه 29
 • انجیل به روایت میرمحمد باقر
  فرخ امیریار صفحه 31
 • از لابه لای متون
 • برگزیده آثار بیرونی
  صفحه 34
 • هزار صندوق مگس کوه گیلو
  صفحه 36
 • در آستانه تحقیق و نشر
 • گذری بر رسائل حزین لاهیجی
  علی اوجبی صفحه 38
 • آشنایی با مصححان و محققان
 • علامه قزوینی
  جبریل شادان صفحه 40
 • یک شاخه گل
  محمد اسفندیاری صفحه 42
 • درباره تصحیح متون
 • روش علمی در نقد و تصحیح متون ادبی
  عبدالحسین زرین کوب صفحه 46
 • مراکز علمی و فرهنگی
 • آشنایی با «موسسة الفرقان للتراث الاسلامی»
  صفحه 54
 • نشریات و مجله های پژوهشی
 • مجله های نسخه های خطی
  ایرج افشار صفحه 57
 • مجله «التراث»
  صفحه 59
 • خبرنامه «الفرقان»
  ایرج افشار صفحه 60
 • مجله «مجمع اللغة العربیة» سوریه
  صفحه 61
 • آثار دفتر نشر میراث مکتوب
 • نمایه آثار دفتر نشر میراث مکتوب
  صفحه 62
 • تازه های میراث مکتوب
  صفحه 67
 • گزارش
 • گزارش سفر به ازبکستان و تاجیکستان
  اکبر ایرانی صفحه 68
 • اخبار
  صفحه 74
 • نامه ها
  صفحه 74
 • چکیده مطالب به زبان عربی
  صفحه 82
 • چکیده مطالب به زبان انگلیسی
  صفحه 88