فهرست مطالب

دندانپزشکی امروز - پیاپی 38 (مرداد و شهریور 1387)
 • پیاپی 38 (مرداد و شهریور 1387)
 • 50 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1387/08/20
 • تعداد عناوین: 9
|
 • پیام دکتر محمدرضا طاهریان / رئیس کنگره 48 انجمن دندانپزشکی ایران
  صفحه 2
 • چگونه پرسلن شکسته را در بریج های با قاعده فلزی ترمیم کنیم?
  مهرداد دانشگر صفحه 5
 • سترون کردن sterilization
  شبگیر حسنی صفحه 13
 • آرتیکو لاتورها
  آر صفوتی، مریم جوانشیر صفحه 22
 • پروتزهای دندانی جای گذاری کردن دندان ها
  نسرین جهان پهلوان صفحه 33
 • شرحی بر شعر سمیر می ی احمد شاملو
  مجید کوچکی صفحه 34
 • گفتگو با دکتر حسین شاهون متخصص جراحی دهان و فک و صورت
  صفحه 37
 • مصاحبه با دکتر محمدرضا ذکائی مسئول چهل و هشتمین نمایشگاه انجمن دندانپزشکی ایران
  صفحه 39
 • دانستنی های پزشکی
  صفحه 41