فهرست مطالب

ویژه نامه پژوهش یار - پیاپی 44 (پاییز 1387)

ویژه نامه پژوهش یار
پیاپی 44 (پاییز 1387)

 • 124 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1387/08/20
 • تعداد عناوین: 14
|
 • پالایش زیستی خاک های آلوده به ترکیبات نیتروآروماتیک پر انرژی
  رسول خلیل زاده، سید مرتضی رباط جزی، محمدرضا رضایی صفحه 2
 • مروری بر تاثیرات زیست محیطی دی فنیل آمین و مشتقات آن
  رضا فارغی علمداری صفحه 13
 • فناوری ژن های گزارشگر، مبانی، متدولوژی و کاربردها
  فریدا بهزادیان صفحه 21
 • راهبرد توسعه ی فناوری های دفاع شیمیایی و بیولوژیک
  حمیدرضا طهوری، عقیل ملکی فر، علی اصغر صادق پور صفحه 29
 • آنزیم های فسفریک تری استراز و کاربرد آنها در صنایع دفاعی
  سید مرتضی رباط جزی، منصوره سادات سیدکریمی صفحه 38
 • استتار بیولوژیک
  جعفر محمدیان موسی آبادی، احمد مولایی راد، رضا محمدی هرق، حسینعلی سامی، محمدرضا معصومیان صفحه 47
 • پپتید نوکلئیک اسید (PNA): ساختار، خصوصیات و کاربردها
  مهدی زین الدینی صفحه 54
 • روش های کشت با تراکم سلولی بالای مخمر پیکیاپاستوریس به منظور تولید پروتئین های نوترکیب
  علی بهرامی، سیدعباس شجاع الساداتی، رسول خلیل زاده صفحه 61
 • مروری بر تکنولوژی حذف ژنی در باکتری های (Gene knockout)
  علیرضا سعیدی نیا، وحید صادقی صفحه 67
 • اصول کنترل کیفی فرآورده های نوترکیب دارویی انسانی
  نرگس ملک ثابت، محمدعلی نصیری خلیلی، محمدرضا معصومیان صفحه 75
 • راهبردهای مهندسی سوخت و ساز در افزایش تولید فرآورده های نوترکیب از باکتری اشریشیاکلی
  ولی الله بابایی پور صفحه 83
 • دورنمای صنعتی سنجش های آنزیمی
  محمدعلی نصیری خلیلی، نرگس ملک ثابت، محمدرضا معصومیان صفحه 91
 • ژن های سنتتیک و چالش های آینده
  رضا محمدی، جعفر محمدیان صفحه 99
 • اینفکتومیک: ژنومیک و پروتئومیک بیماری های عفونی
  جلیل فلاح صفحه 109