فهرست مطالب

شوکران - پیاپی 32 (شهریور و مهر 1387)

دو ماهنامه شوکران
پیاپی 32 (شهریور و مهر 1387)

 • 40 صفحه، بهای روی جلد: 12,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1387/08/28
 • تعداد عناوین: 19
|
 • شعر ایران
 • مفتون امینی، فرهاد عابدینی، ضیاءالدین ترابی، شهرام پور رستم، عزیز نرسه، حسین قدیمی، سیف اله ملکی...
  صفحات 2-5
 • مقالات
 • رنج تعزل (چشم ا ندازی از زندگی و شهر محمدحسین شهریار)
  کامیار عابدی صفحه 6
 • محمود درویش شاعر ملی فلسطین / گفت و گو با دکتر عبدالحسین فرزاد
  کیوان اسماعیلی صفحه 13
 • شعر جهان
 • محمود درویش
  عبذالحسین فرزاد ترجمه: دکتر عبذالحسین فرزاد صفحه 17
 • مقالات
 • ایستادگی در برابر نفرت، گفتگو با چنگیز آیتمانف
  رسول یونان ترجمه: رسول یونان صفحه 18
 • نویسنده بزرگ عصر ما
  محمد مجلسی صفحه 19
 • نویسنده بزرگ قرقیز در ازای یک قرن
  سحر اسماعیلی ترجمه: سحر اسماعیلی صفحه 20
 • داستان خارجی
 • پرنده مهاجر
  چنگیز آیتماتف ترجمه: محمد مجلسی صفحه 21
 • شعر جهان
 • شعر ترکیه / ناظم حکمت
  مرتضی مجدفر ترجمه: مرتضی مجدفر صفحه 22
 • شعر ارمنستان
  هوانس گریگوریان ترجمه: واهه آرمن صفحه 23
 • داستان خارجی
 • گریگوری
  پانوس آیواندیس ترجمه: اسدالله امرایی صفحه 24
 • شعر جهان
 • آنا میچلز
  سمیرا نوروزی ترجمه: سمیرا نوروزی صفحه 25
 • داستان ایرانی
 • تک خوان برجک
  مرتضی هاشم پور صفحه 26
 • یک چیز با ارزش
  نگار تقی زاده صفحه 27
 • پیام های نیستی / بر اساس یادداشت های واقعی یک جان باخته اعتیاد
  جهانگیر هدایت صفحه 28
 • خرمگس
  علی رووف صفحه 34
 • نقد و معرفی
 • خودی که شعر است
  جلال فرزانه دهکردی صفحه 36
 • شفیعی کدکنی و احیاگری نواندیشانه میراث عرفان ایرانی
  فرزاد زادمحسن صفحه 37
 • نگاهی به مجموعه شعر «تا آخر دنیا برایت می نویسم»
  محمدرضا شالبافان صفحه 39