فهرست مطالب

استعدادهای درخشان - سال هفدهم شماره 2 (پیاپی 66، تیر - شهریور 1387)

فصلنامه استعدادهای درخشان
سال هفدهم شماره 2 (پیاپی 66، تیر - شهریور 1387)

 • 140 صفحه، بهای روی جلد: 10,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1387/08/25
 • تعداد عناوین: 12
|
 • صلابت و صحت کنکوری های سمپاد
  صفحه 114
 • راهوار عشق: با یاد بانو مجتهده امین به مناسبت هفدهمین کنگره سراسری قرآن کریم سمپاد
  صفحه 121
 • شاخص های تحصیل، اشتغال و مهاجرت / در جامعه دانش آموختگان مراکز آموزشی سمپاد (گزارش مطالعه 84-1383)
  صفحه 138
 • نگاهی دیگر به کنکور سراسری 86
  صفحه 146
 • گزینه / سامانه ای برای کنکوری های آزمایشی و آزمون های سراسری سمپاد
  صفحه 150
 • رسانه ها و استعدادهای درخشان
  صفحه 162
 • تو گفتی به تیراندر آمد بهار
  رضا گلشن مهرجردی صفحه 189
 • گفتگو با استعدادهای درخشان
  صفحه 196
 • کتابخانه های سمپاد در بیست و یکمین سال تاسیس
  جواد اژه ای صفحه 210
 • گزارش و خبر
  صفحه 217
 • نامه های رسیده
  صفحه 221
 • پرسشهای شما
  صفحه 230