فهرست مطالب

آینه میراث - سال دوم شماره 3 (پیاپی 8، زمستان 78 و بهار 1379)
 • سال دوم شماره 3 (پیاپی 8، زمستان 78 و بهار 1379)
 • 150 صفحه، بهای روی جلد: 5,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1378/12/01
 • تعداد عناوین: 30
|
 • یادداشت آینه
 • بانک اطلاع رسانی متون
  صفحه 2
 • مقاله
 • هنجار تصحیح متن «منطق الطیر»
  جویا جهانبخش صفحه 4
 • دورنمایی از نظام فلسفی حکیم تبریزی
  علی اوجبی صفحه 25
 • راهیابی خطا در عنوان کتاب
  حسن فاطمی صفحه 31
 • نقد و معرفی کتاب
 • کتاب «المسامره» ی بیرونی
  پرویز اذکایی صفحه 35
 • نقد «ظفرنامه خسروی»
  نادره جلالی صفحه 38
 • کلمات علیه مکتبی شیرازی
  محمود عابدی صفحه 41
 • جوامع احکام النجوم
  جبریل شادان صفحه 46
 • کلیات محتشم کاشانی
  عبدالحسین نوایی، مهدی صدری صفحه 49
 • نظری بر دو فهرست تازه انتشار
  علی صدرایی خویی صفحه 56
 • چاپ محققانه «التعریف بطبقات الامم» نجات بخش صاعد اندلسی
  یوسف الهادی ترجمه: محمود نظری صفحه 60
 • برگی از متون
 • یادگارستان 1
  جبریل شادان صفحه 63
 • کلماتی از «کلمات علیه غزا»
  صفحه 65
 • عدل و شرایط آن
  صفحه 66
 • در آستانه تحقیق و نشر
 • شواهد نبوت به روایت جامی
  علی اوجبی صفحه 67
 • سعادت نامه
  ایرج افشار صفحه 70
 • نگاهی به ترجمه عربی «تذکرة الاولیاء» عطار نیشابری (در قرن هشتم)
  حامد صدقی صفحه 75
 • شرح خمریه ابن فارض
  صادق خورشا صفحه 81
 • «مونس نامه» رساله ای در تقسیم بندی علوم «قرن هشتم هجری»
  الهه روحی دل صفحه 83
 • در جست و جوی نسخ خطی
 • سرنوشت نسخه های خطی عربی در بین المقدس
  صلاح الدین منجد ترجمه: علی خانمحمدی صفحه 87
 • نسخه های خطی مدرسه امام صادق (ع) قزوین
  محمد طیار مراغی صفحه 91
 • آشنایی با مصححان و محققان
 • عباس اقبال آشتیانی: محقق کوشای تاریخ و ادب
  جویا جهانبخش صفحه 97
 • درباره تصحیح متون
 • خلاف آمد عادت در تصحیح متون کهن
  جویا جهانبخش صفحه 106
 • مصاحبه
 • شروق در مغرب: گفت و گو با پروفسور بابل بنیتو، ابن عربی شناس اسپانیایی
  جویا جهانبخش صفحه 113
 • گفت و گو با فرانسیس ریشارد، رئیس بخش نسخ خطی کتابخانه ملی پاریس
  اکبر ایرانی صفحه 120
 • مراکز علمی و فرهنگی
 • آشنایی با «موسسه شرق شناسی آلمان» در بیروت
  هانس روبرت رومر ترجمه: لیث زنگنه صفحه 126
 • گزارش
 • چهارمین کنفرانس اروپایی مطالعات ایرانی
  اکبر ایرانی صفحه 134
 • بیستمین کنگره سالانه تاریخ علم نزد عرب
  ابوالقاسم امامی صفحه 138
 • تجلیل از سرپناه فرهنگ معاصر ایران: استاد احمد برشک
  کیومرث درخشان صفحه 142
 • اخبار
  صفحه 145