فهرست مطالب

Advances in Nursing & Midwifery - Volume:17 Issue:57, 2007
 • Volume:17 Issue:57, 2007
 • 66 صفحه، بهای روی جلد: 7,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1386/06/20
 • تعداد عناوین: 9
|
 • مقالات پژوهشی
 • ماهرخ دولتیان، روشنک نوری دولویی، همایون زجاجی، حمید علوی مجد صفحات 4-10
  مقدمه
  تهوع– استفراغ یکی از شایعترین مشکلات دوران بارداری است که تقریبا90-50 درصد از زنان را گرفتار می کند. این مشکل معمولا خود به خود کاهش می یابد، اما گاهی تا پایان بارداری باقی می ماند و باعث ایجاد اختلال در زندگی مادر باردار می گردد. عامل اصلی این اختلال ناشناخته است.
  هدف
  این پژوهش به منظور تعیین ارتباط بین عفونت هلیکو باکتر پیلوری با تهوع- استفراغ دوران بارداری در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی– درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1385 انجام شد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تحلیلی گذشته نگر(مورد – شاهدی) 89 زن باردار به عنوان گروه مورد و98 زن باردار به عنوان گروه شاهد به روش نمونه گیری در دسترس شرکت کردند. گروه مورد، مادرانی در نظر گرفته شدند که از ابتدای بارداری تا زمان انجام این پژوهش از تهوع و استفراغ شکایت داشته و گروه شاهد مادرانی بارداری در نظر گرفته شدند که از ابتدای بارداری تا زمان انجام پژوهش تهوع – استفراغ را گزارش نکردند. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه ای استفاده شد که، مشتمل بر سه قسمت؛ اطلاعات دموگرافیک، تاریخچه تهوع- استفراغ دوران بارداری و وضعیت اقتصادی افراد بود. میزان5 سی سی خون وریدی از نمونه ها گرفته شد و جهت بررسی آزمایش سرولوژی از نظر آنتی بادیIgG علیه عفونت هلیکو باکتر پیلوری به روش الایزا، به یک آزمایشگاه واحد ارسال شد. جهت تعیین اعتبار از اعتبار محتوا و پایایی از روش آزمون مجدد استفاده شد(89/0=r).
  یافته ها
  نتایج نشان داد که بین ابتلا به عفونت هلیکو باکتر پیلوری و تهوع- استفراغ دوران بارداری رابطه وجود دارد. دو گروه از نظر قد، سطح تحصیلات، شغل، سطح تحصیلات همسر، شغل همسر، پاریته و BMI (شاخص توده بدنی) اختلاف معناداری نداشتند. اما بین سن و عامل اقتصادی در دو گروه تفاوت واضح آماری معنادار وجود داشت (به ترتیب 037/0=P و 001/0>P).
  بحث و نتیجه گیری
  یافته مهم این پژوهش ارتباط بین عفونت هلیکو باکترپیلوری و تهوع– استفراغ دوران بارداری بود. این یافته می تواند به امر پیشگیری از ایجاد تهوع- استفراغ در زنان باردار کمک کند. همچنین این نتایج بر نیاز فراوان برنامه های آموزشی در شناسایی بیشتر عفونت هلیکو باکتر پیلوری و عوارض بیشمار این عفونت و پیشگیری از ایجاد عوارض آن تاکید می کند.
  کلیدواژگان: تهوع، استفراغ، عفونت هلیکوباکتر، بارداری
 • علی آقاجانلو، کیانوش نیرومند زندی، زهرا صفوی بیات، حمید علوی مجد صفحات 11-16
  مقدمه
  انسانها امروزه بیش از گذشته در معرض سوانح و حوادث قرار دارند. کارکنان بهداشتی، درمانی و دانشجویان با خطرات و حوادث شغلی متعددی مواجه هستند. در این میان دانشجویان به علت تجربه و مهارت کم بالینی در معرض خطر بیشتری هستند.
  هدف
  هدف این مطالعه تعیین انواع و میزان حوادث شغلی در دانشجویان پرستاری در دانشکده های پرستاری و مامایی دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران در سال 1385بود.
  مواد و روش ها
  این پژوهش به صورت توصیفی بر روی 180 نفر از دانشجویان پرستاری که در زمان انجام پژوهش در دانشکده های پرستاری و مامایی شهر تهران مشغول به تحصیل و دارای شرایط ورود به مطالعه بودند با نمونه گیری سهمیه ای انجام شد. اطلاعات از طریق پرسشنامه جمع آوری شد که جهت اندازه گیری اعتبار و پایایی آن به ترتیب از اعتبار محتوا و آزمون مجدد استفاده شد.
  یافته ها
  1/31 درصد از دانشجویان آسیب با سوزن، 7/41 درصد آسیب با اشیاء تیز و برنده، 8/84 درصد تماس با خون و مایعات بدن بیماران، 7/46 درصد تماس با داروهای شیمی درمانی و 3/33 درصد آسیب دیدگی و کوفتگی به دنبال برخورد با وسایل موجود در بخش را طی یکسال گذشته گزارش کردند که در سال های مختلف تحصیلی تفاوت معنی دار بود. بخشهای گوارش، جراحی و اورژانس و سرطان پرخطرترین بخش ها بودند. میزان استفاده از وسایل حفاظتی نیز مطلوب نبود.
  بحث و نتیجه گیری
  با توجه به آمار بالای بعضی حوادث، لزوم برنامه ریزی صحیح آموزشی در زمینه حوادث شغلی و راه های پیشگیری از آن و گزارش به موقع توصیه می شود تا از ایجاد عوارض طولانی مدت جلوگیری شود.
  کلیدواژگان: حوادث شغلی، دانشجویان پرستاری، آسیب فرو رفتن سوزن، صدمه اشیا نوک تیز
 • نغمه جعفری نیا، ناهید ارجمند کرمانی، آناهیتا دزفولیان، نازنین حسین خان، بابک نوری نیر، فرامرز درخشان، فرشته جعفری، اسون لوفدال، محمدرضا زالی صفحات 17-25
  مقدمه
  اسهال یکی ازعلل عمده مرگ و میر، سوء تغذیه، ناتوانی و تاخیر رشد جسمی کودکان است. بررسی علل و علایم و نشانه های مرتبط بابیماری، در شناخت بهتر بیماری و انجام اقدامات مناسب برای کنترل و درمان مفیداست.
  هدف
  این مطالعه با هدف بررسی نحوه میزان بروز اسهال و عوامل بالینی مرتبط با آن، از فروردین 84 تا فروردین 85، در کلیه کودکان زیر پنج سال مبتلا به اسهال مراجعه کننده به پنج بیمارستان شهر تهران انجام شد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه به صورت مقطعی یکساله، 617 بیمار شامل 551 مورد (89 درصد) اسهال حاد و 66 مورد (11درصد) اسهال مزمن مورد بررسی قرار گرفتند. محیط پژوهش پنج بیمارستان شهر تهران بود و مطالعه پس از دریافت رضایت اخلاق از والدین انجام گردید.
  ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه ای شامل چهار بخش 1- مشخصات دموگرافیک 2- خصوصیات بالینی بیمار 3- سابقه وجود علائم خطر و 4- اقدامات درمانی تنظیم گردید. جمع آوری اطلاعات به صورت مصاحبه حضوری با والدین و معاینه کودکان انجام شد.
  یافته ها
  بیشترین میزان شیوع اسهال از نوع اسهال آبکی و در 383 کودک 63درصد مشاهده گردید. با در نظر گرفتن فصول مختلف، بیشترین فراوانی اسهال آبکی و خونی در پائیز و اسهال موکوسی در زمستان بود. میزان بروز استفراغ، تهوع و تب در کودکان مبتلابه اسهال آبکی به طور معنی داری بالا بود (به ترتیب 0001/0=P، 001/0=P و 03/0=P)، در حالیکه بین میزان بروز این علائم با سایر انواع اسهال ها ارتباطی مشاهده نگردید. بیشترین میزان بی اشتهایی در فصل پاییزو به طور عنی داری در بیماران گروه سنی 5 سال و پس از آن در بیماران 5/1 و 2 ساله مشاهده گردید (001/0=P). تب و کم آبی به طور معنی داری در کودکان با میزان بالاتر تعداد دفعات مدفوع در یک روز مشاهده گردید (0001/0=P، 03/0=P).
  بحث و نتیجه گیری
  در مطالعه حاضر، بر خلاف سایر مطالعات انجام شده، بیشتر کودکان به اسهال آبکی مبتلا بوده وتنها تعداد محدودی از کودکان نیازمند بستری بودند. همچنین سابقه مسافرت اخیر و مصرف گوشت نیمه پخته به عنوان مهمترین عوامل خطرمشاهده شده در بروز اسهال در مطالعه حاضر، نشان دهنده اهمیت برنامه ریزی جهت جلوگیری از مصرف گوشت نیمه خام و لبنیات غیر پاستوریزه در سن شروع غذای کمکی می باشد. انجام مطالعاتی در زمینه عوامل اتیولوژیک، بررسی عوامل محیطی، الگو های تغذیه ای و وضعیت ایمونیزاسیون کودکان مبتلابه بیماریهای اسهالی پیشنهاد می گردد.
  کلیدواژگان: اسهال، کودکان، بروز
 • شهناز ترک زهرانی، مریم لطفی پور رفسنجانی، محبوبه احمدی، حمید علوی مجد صفحات 26-31
  مقدمه
  امروزه بدنبال پیشرفتهای علم پزشکی طول عمر زنان افزایش یافته 95 درصد از آنان به سن یائسگی میرسند. پرداختن به تغییرات جسمی و روانشناختی این دوره نیازمند ارائه آموزش صحیح و مناسب از طرف ارائه دهندگان خدمات بهداشتی درمانی به زنان در این زمان است. آموزش ماماها بعنوان یکی از ارایه دهندگان این خدمات یک ضرورت است. جهت طراحی یک برنامه آموزشی مناسب و صحیح، نیاز سنجی آموزشی، تضمینی برای اثر بخشی آن می باشد.
  هدف
  این پژوهش با هدف تعیین نیازهای آموزشی بهداشت و مراقبت دوران یائسگی از دیدگاه ماماهای شاغل شهرستان رفسنجان در سال 1385 انجام گرفت.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی و با روش سرشماری می باشد که در آن کل 97 نفر مامای شاغل بخشهای خصوصی و دولتی شهرستان رفسنجان شرکت نمودند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بود که در قسمت اول آن خصوصیات دموگرافیک و در قسمت دوم، نظر ماماها در مورد نیازهای آموزشی در زمینه بهداشت و مراقبتهای دوران یائسگی به صورت درجه بندی لایکرت مورد سوال قرار گرفت. اعتبار پرسشنامه توسط اعتبار محتوا و پایایی آن از طریق آزمون مجدد تعیین گردید داده های بدست آمده پس از ورود به نرم افزار SPSS و با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی (کروسکال والیس و توکی) تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که بیشترین نیاز آموزشی در زمینه یائسگی، در حیطه درمانهای غیر دارویی یائسگی با میانگین 80 درصد قرار داشت، اولویتهای بعدی نیازهای آموزشی یائسگی مسائل و اختلالات جنسی در یائسگی با میانگین 25/76 درصد، درمانهای طبی هورمونی در یائسگی و مشاوره دوران یائسگی با میانگین 75/75 درصد، ورزش در دوران یائسگی72 درصد، شناخت علایم و عوارض دوران یائسگی 58 درصدو تغذیه در دوران یائسگی با میانگین 5/53 درصد بودند.
  بحث و نتیجه گیری
  در سالهای اخیر به یائسگی بعنوان یکی از دوره های زندگی زنان توجه ویژهای مبذول گردیده است. در این پژوهش، در اولویت قرار گرفتن نیاز آموزشی در خصوص روش های غیر دارویی در درمان عوارض یائسگی تاییدی بر رویکرد جدید علم پزشکی به بکار گیری روش های غیر دارویی در درمان است. امید است این مسئله در برنامه ریزی های آموزشی رشته مامایی از طرف مسئولین مد نظر قرار گیرد.
  کلیدواژگان: نیازهای آموزشی، یائسگی، ماما، درمانهای غیردارویی، آموزش بهداشت
 • زهرا مشتاق عشق، ناهید آقایی، حمید علوی مجد صفحات 32-37
  مقدمه
  رشد بیوتکنولوژی نوین انسان را قادر ساخت تا از میکرو ارگانیسم ها با برنامه ریزی، دقت و سرعت هرچه بیشتر به نحو دلخواه بهره گیرد، این ابزار قدرتمند بسته به اینکه در دستان چه افراد و گروه هایی قرار بگیرد می تواند بشررا منتفع یا متضرر سازد. تهدیدات بیوتروریستی در استفاده از سلاحهای بیولوژیک در جنگ و عملیات تروریستی در سالهای اخیر مورد توجه زیادی قرار گرفته. با توجه به اینکه در صورت وقوع حوادث، بیوتروریستی جامعه پزشکی کشور به عنوان اولین پاسخ دهندگان در برابر مصدومین حوادث میباشند مطالعه ای با هدف تعیین میزان آگاهی و نگرش پرستاران در رابطه با بیوتروریسم انجام گرفت.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی است. روش نمونه گیری، غیر احتمالی (در دسترس) بود، جامعه پژوهش را 65 نفرازپرستاران تشکیل دادندکه واجدکلیه مشخصات افراد مورد پژوهش بودند. در این مطالعه ابزارگردآوری داده ها پرسشنامه بود که پس از انتخاب واحدها از طریق در اختیار قرار دادن پرسشنامه، میزان آگاهی و نگرش آنان در رابطه با بیوتروریسم مورد ارزیابی قرارگرفت. جهت تعیین اعتبار ابزارگردآوری داده ها از روش اعتبار محتوا وجهت تعین پایایی آن از روش ضریب آلفای کرونباخ (78/0 =) استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که اکثریت واحدها (9/96درصد) در رابطه با بیوتروریسم دارای آگاهی ضعیف (امتیاز 3/33-0 درصد از100درصد) بوده اند و نیز اکثریت آنان (9/96درصد) نسبت به بیوتروریسم نگرش بی تفاوت یا متوسط (امتیاز 6/66-4/33 درصد از100درصد) داشته اند.
  بحث و نتیجه گیری
  میزان آگاهی پرستاران در این مطالعه از بیوتروریسم بسیار پایین بود. لذا برنامه های آموزشی در رابطه با بیوتروریسم به صورت سمینار ها و همایش های علمی پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: آگاهی و نگرش، بیوتروریسم، پرستاران
 • فرزانه پازنده، سکینه آقاخانی، ماهرخ دولتیان، حمید علوی مجد صفحات 38-42
  مقدمه
  القای زایمان یکی ازچالش های مامایی است در این رابطه اکسی توسین برای تقویت لیبر به کار می رود. علیرغم استفاده وسیع از اکسی توسین هیچ توافقی بر سر دوز شروع آن، دوز افزایشی و یا حد اکثر دوز مورد استفاده وجود ندارد و اطلاعات کافی برای اینکه آیا انفوزیون اکسی توسین در فاز فعال زایمان باید قطع شود یا نه موجود نیست.
  هدف
  هدف از این پژوهش مقایسه تاثیر دو روش مقطعی و مداوم استفاده از اکسی توسین برطول لیبر بود.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر از نوع کار آزمایی بالینی و تصادفی بود که در آن102نفر از زنانی که نیاز به انفوزیون اکسی توسین داشتند به روش تصادفی در دو گروه مقطعی و مداوم استفاده از اکسی توسین قرار گرفتند. در هر دو گروه 10واحد اکسی توسین داخل1 لیتر سرم نرمال سالین شروع شدو در هر 15 دقیقه نیز mu/min 2 اضافه می شد تا حداقل سه انقباض 60-45 ثانیه ای با شدت متوسط در هر 10 دقیقه ایجاد می شد و یا به حداکثر دوز mu/min 32 می رسید. در گروه تزریق مقطعی پس از دیلاتاسیون cm6-5 انفوزیون قطع می شد. در گروه تزریق مداوم با همان قطراتی که انقباض رحمی خوب ایجاد شده بود تا پایان مرحله دوم انقباض تزریق ادامه یافت.
  یافته ها
  طول فاز فعال و مرحله دوم و سوم زایمان در دو گروه تفاوت آماری معنی داری نداشت)05/0=(P.
  بحث و نتیجه گیری
  قطع انفوزیون اکسی توسین در فاز فعال زایمانی باعث طولانی شدن لیبر نمی شود.
  کلیدواژگان: اکسی توسین، لیبر، پیامد بارداری
 • زیبنده احمدی، سیدمحمدمهدی حسینی مقدم، فریده یغمایی، آرش انیسیان صفحات 43-49
  مقدمه
  بیماری هپاتیت ویروسی ب بصورت آندمیک در جوامع بشری وجود دارد. نزدیک به 400 میلیون نفر در دنیا به بیماری هپاتیت ب مبتلا شده اند. با توجه به شرایط شغلی کارکنان خدمات بهداشتی در طول انجام وظیفه خود در معرض خطر ابتلا به این بیماری می باشند. علیرغم افزایش آگاهی در مورد بیماری هپاتیت ب و راه های انتقال، روش های پیشگیری و انجام واکسیناسیون، هنوز این بیماری به عنوان یک عامل تهدید کننده سلامت انسانها مطرح می باشد.
  هدف
  این پژوهش با هدف بررسی میزان آگاهی، نگرش و عملکرد 100 نفرکارگر شاغل در بخش های بیمارستان آموزشی لبافی نژاد در مورد پیشگیری از بیماری هپاتیت ب در سال1382 انجام شد.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر به روش توصیفی در بخشهای بیمارستان شهید لبافی نژاد انجام شد. جمع آوری اطلاعات از100 کارگر شاغل در بخش های بیمارستان طریق پرسشنامه و چک لیست مشاهده صورت گرفت. پرسشنامه 72 سوال و دارای چهار قسمت اطلاعات فردی 18 سوال، سوالات مربوط به آگاهی 32 سوال، نگرش 18 سوال و عملکرد4 سوال می باشد. اعتبار محتوای پرسشنامه از طریق نظرخواهی افراد متخصص و پایایی آن داده ها از روش آزمون مجدد(0/87=r) اندازه گیری شد. پرسشنامه با اجازه مسئولین بیمارستان و رضایت کارگران تکمیل گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار نرم افزار کامپیوتریSPSS استفاده گردید.
  یافته ها
  در این مطالعه تعداد مردان 75 نفر و زنان 25 نفر بود. میانگین امتیاز اگاهی کارگران در مورد بیماری هپاتیت ب در حد متوسط، میانگین امتیاز نگرش کارگران درحد خوب و امتیاز عملکرد نسبتا متوسطی داشتند. نتایج ارتباط مستقیم معنی داری بین نگرش و عملکرد نشان داد (009/0=p). همچنین آزمون آماری ANOVA ارتباط معنی داری بین سن و جنس کارگران با عملکرد آنها نشان داد (03/0=p). بعلاوه یافته ها ارتباط معنی داری بین آگاهی و نگرش (35/0=p) و آگاهی و عملکرد (12/0=p) را نشان داد.
  بحث و نتیجه گیری
  با توجه به نتایج بدست آمده، لزوم برنامه های آموزشی جامع و مشخص متناسب با حیطه کاری کارگران خدمات در رابطه با تطابق عملکردآنان با اصول احتیاطات عمومی وجود دارد.
  کلیدواژگان: هپاتیت ب، کارگران خدمات، آگاهی و نگرش، عملکرد
 • مقالات مروری
 • مهرنوش پازارگادی، مهناز خطیبان صفحات 50-58
  مقدمه
  ارتقاء کیفیت عملکرد دانشگاه ها در گرو اعضای هیئت علمی توانمند و شایسته است. یکی از راه های اصلی اطمینان از تحقق رسالت و دستیابی به اهداف در دانشگاه های علوم پزشکی تغییر سهم اعضای هیئت علمی در ارتقای کیفیت نظام سلامت جامعه است. از این رو ارزشیابی عملکرد اعضای هیئت علمی یکی از عوامل مهم در دانشگاه ها و از مسئولیت های اصلی مدیران جهت توسعه ی حرفه ای و حفظ و ارتقای آنان می باشد. ارزشیابی عملکرد اعضای هیئت علمی دانشکده های پرستاری نسبت به سایر گروه ها از پیچیدگی بیشتری برخوردار است،
  روش
  این مقاله بخشی از یک پژوهش بزرگ در خصوص ارائه الگوی مناسب برای ارزشیابی عملکرد اعضای هیئت علمی پرستار است، لذا بررسی و پژوهش در این زمینه یکی از مهمترین مسائل مبتلا به دانشکده های پرستاری کشور است.در مطالعه حاضر پس از جستجوی پایگاه های اطلاع رسانی دانشگاه های بزرگ در کشور های آمریکا، کانادا و انگلستان، سیستم های ارزشیابی اعضای هیئت علمی آنان جهت معرفی در این مقاله انتخاب شدند، سپس نکات برجسته و تجربیات آنان مورد نقدو بررسی قرار گرفت. بهره گیری از این مطالعات جهت اصلاح نظام ارزشیابی دانشگاه های کشور به طور اعم و دانشکده های پرستاری به طور اخص مفید و قابل تعمق است.
  نتیجهگیری: مطالعه ی حاضر نشان میدهدکه با وجود حیطه های گسترده برای عملکرد اعضای هیئت علمی، اکثر نظامهای ارزشیابی دانشگاه/دانشکدهها سه حیطه ی اصلی آموزش، پژوهش و خدمات را به لحاظ کمیت و کیفیت با استفاده از منابع متنوع ارزشیابی میکنند. ارزشیابی موثر انعطاف پذیر میباشد و در چارچوبی مشخص حق انتخاب فعالیت را به افراد میدهد. با انتخاب و وزن دهی ملاکهای ارزشیابی براساس رسالت و اهداف استراتژیک دانشگاه/دانشکده، میزان تلاش و سهم اعضای هیئت علمی در تحقق آنها مشخص میشود.
  کلیدواژگان: نظام ارزشیابی عملکرد، اعضای هیات علمی، دانشکده های پرستاری
 • صفحه 60
|
 • M. Dolatian, R. Zojaji, H. Alavi, Majd Pages 4-10
  Background
  Gestational nausea and vomiting in pregnant women have a high prevalence. The disorder will usually be better after the third trimester but, in some cases, it persists throughout pregnancy and makes the life of pregnant women disturbed.
  Purpose
  This case-control retrospective study was conducted to determine the relation between Helicobacter pylori and nausea as well as vomiting in pregnant women referring to the healthcare centers affiliated to Mashhad University of Medical Sciences in 2006.
  Methods
  187 pregnant women at the third trimester of their pregnancy were selected. According to the experience of nausea and vomiting from the first trimester, they were divided into two groups: 89 women with the disorder and 98 women without it. A questionnaire in three parts was used for data collection: demographic information, history of nausea and vomiting, and socioeconomic status.The questionnaire was validated by context validity and reliability by test-retest method.Anti-Hp immunolobin G (IgG) serum antibody wastested by ELISA ti determine seropositivity. (r=0/89)
  Results
  The result showed a significant relation between helicobacter pylori and nausea and vomiting during pregnancy. The subjects did not have significant differences in terms of height, job, education of spouse, husbands’ job, pregnancy and BMI except for age and socioeconomic status (P=0.037 and P.
 • A. Aghajanloo, K. Niroomand, Zandi, Z. Safavi, Bayat, H. Alavi Majd Pages 11-16
  Background
  Today, humans are at increased risk of occupational accidents. Healthcare workers and students expose to many occupational hazards and accidents. Lack of experience and technical expertise places students at more risk.
  Purpose
  This descriptive study was conducted to determine types, rates and causes of occupational accidents in nursing students at Nursing and Midwifery Colleges in Tehran.
  Methods
  180 nursing students were selected by stratified sampling method. Data were collected with a questionnaire validated and made reliable by content and test-retest methods respectively.
  Results
  31.3% of the students experienced needle stick, 41.7% sharp injury, 84.8% blood and body fluid exposure, 46.7% exposure to chemotherapy agents, and 33.3% injury and bruise in the past 12 months. There were significant differences in the year of education. Medical, surgical, emergency and oncology wards were identified as risky. Application of protective devices was not satisfactory.
  Conclusion
  According to high rates of some accidents, appropriate educational programs regarding occupational accidents, prevention and timely reporting is necessary.
  Keywords: Occupational accidents, Nursing students
 • N. Jafary Nia, N. Arjmand Kermani, A. Dezfulian, N. Hossein, Khan, B. Noori, Nayer, F. Derakhshan, F. Jafary, S. Lofdahim., R Zali Pages 17-25
  Background
  Diarrhea is still one of the leading causes of death among children.
  Purpose
  The descriptive study was conducted to evaluate epidemiologic and clinical factors in diarrheal children under five living in Tehran from April 2005 for one year.
  Methods
  Totally 617 subjects including 551 (89%) children with acute diarrhea and 66 (11%) with chronic diarrhea were enrolled in the study.
  Results
  Watery elimination was the most common manifestation of diarrhea (62.5% of subjects). The highest frequency of watery and bloody diarrhea was detected in autumn and of mucoid diarrhea in winter. Nausea, vomiting and fever were significantly higher at watery form of diarrhea (P= 0.0001, P=0.0001, and P= 0.03 respectively) but there was no correlation between these symptoms and mucoid or bloody form of diarrhea. Significant increase of anorexia was detected during the autumn, mainly at the ages of 5, 1.5 and 2 respectively (P=0.001). Fever and dehydration were significantly higher in those with more severe diarrhea over 1 day (P= 0.03 and P= 0.0001 respectively).
  Conclusion
  Although many new findings about clinical characteristics of community-acquired diarrhea among young children in Tehran were revealed, our lack of understanding regarding the etiology of most episodes in this common pediatric disease was evident. Further studies to assess other environmental determinants, feeding patterns, immunization status of children and gastrointestinal pathogens in pediatric diarrhea are also recommended.
  Keywords: Diarrhea, Child, Incidence
 • S. Tork, Zahrani, M. Lotfipur, Rafsanjani, M. Ahmadi, H. Alavi, Majd Pages 26-31
  Background
  Today, due to medical improvements, 95% of women reach menopausal age. As a result, health providers should properly educate these women regarding physical and psychological changes of this period. Continuing education of midwives as health care providers is a necessity in this respect. Hence, assessing educational needs of them becomes a determinant factor in guaranteeing efficient educational program. Accordingly, assessing these needs is likely to support national health and wellbeing.
  Purpose
  This descriptive study was conducted to determine the views of midwives regarding health education and care during perimenopausal period in Rafsanjan in 2006.
  Methods
  All 97 midwives working in private and governmental sectors in Rafsanjan were chosen. Data were collected using a questionnaire consisted of two parts: demographic characteristics and items related to midwives’ views regarding educational needs. The validity of the questionnaire was determined by content validity and its reliability by test-retest.
  Results
  Findings indicated that the most urgent need was nonmedical treatments in menopause (80%). The next priority of midwives was sexual problems (76.25%), medical and hormonal treatments (75.75%), counseling during menopausal period (75.75%), exercise during menopausal period (72%), recognition of signs and symptoms of menopause (58%) and nutrition in menopause (53.5%).
  Conclusion
  Recently, special attention has been given to menopause. Our findings showed that nonmedical treatments in menopause are the first priority of midwives regarding educational needs. This verifies nonmedical approaches in treatment during past decades. It is expected to use these approaches in educational planning of midwives. To make continuing education programs for midwives efficient, studies on assessing educational needs in other aspects of midwifery are warranted.
  Keywords: Educational needs assesment, Menopause, Midwives, Complementary therapies, Health education
 • Z. Moshtagh, Eshgh, N. Aghaei, H. Alavi Majd Pages 32-37
  Background
  Modern biotechnology has enabled man to make benefit of microorganisms more efficiently than before but it is obvious that this powerful tool can be beneficial or dangerous to human beings depending on its use. Bioterrorism using biological weapons in terrorism is of great concern especially for healthcare workers as the first respondents to the victims.
  Purpose
  This descriptive study was conducted to identify attitudes and knowledge of nurses concerning bioterrorism at hospitals affiliated to Mazandaran Medical University in Sari.
  Methods
  65 nurses were selected by non-probability sampling method. A questionnaire was used for collecting data. Content and Cronbach’s methods were used for validity and reliability of it.
  Results
  Findings showed that 96.9% of the subjects had a very low knowledge concerning bioterrorism and 96.9% of them was also indifferent.
  Conclusion
  Performing educational programs regarding bioterrorism is recommended because knowledge of nurses in this regard seems to be very low.
  Keywords: Knowledge, Attitude, Bioterrorism, Nurses
 • F. Pazandeh, S. Aghakhani, M. Dolatian, H. Alavi Majd Pages 38-42
  Background
  Induction of the labor is one of challenging therapies in midwifery. Synthetic oxytocin has been used for many years in obstetric practice for the induction and augmentation of labor. Common side effects of oxytocin are overstimulation, fetal distress and emergency Caesarian section. Despite its extensive use, there is no consensus regarding the initial dose, dosage increments and/or the maximal dose. In addition, there is not enough data to know whether induction or argumentation of labor with oxytocin should be continued or stopped after the onset of active labor. Prolonged oxytocin infusion causes desensitization of oxytocin receptors and reduction of oxytocin receptors MRNA.
  Purpose
  This study was accomplished to compare the effects of intermittent and continuous oxytocin infusion on outcome of pregnancy in those referring to hospital in Maraghe in 2006.
  Methods
  102 pregnant women were randomly selected and divided into two groups of intermittent and continuous oxytocin infusion. The groups were then matched in terms of parity, age, BMI before pregnancy, gestational age, indication of induction and Bishop score for initiation of oxytocin infusion. Induction of labor in the groups was started by oxytocin infusion of 2mu/min (10 IU of oxytocin was dilated in 1000cc of 0.9% normal saline) and the dosage in the continuous group was increased every 15 minutes by 2mu/min until 3 regular contractions at least 45-60 seconds with moderate severity over 10 minutes. Infusion of oxytocin in intermittent group was discontinued when cervical dilation reached to 5-6 cm but, in the continuous group, infusion of oxytocin was continued at the same level until delivery. Data were collected by a questionnaire, observation of vagina and physical examination.
  Results
  No significant difference was found between the groups regarding the quality of contractions in terms of frequency, duration and severity of contractions (p>0/05). The rate of overstimulation in the continuous group was more. The lengths of active phase in intermittent group were less and the rate of fetal distress in continuous group was more. The rate of Cesarean section in continuous group was less than intermittent group.
  Conclusion
  Further studies in this regard are warranted.
  Keywords: Oxytocin, Labor induced, Outcomes of pregnancy
 • Z. Ahmadi, M. Hosseni, Moghdam, F. Yaghmaei, A. Anisiyan Pages 43-49
  Background
  Hepatitis B virus (HBV) is endemic in human population. It is estimated that 400 million people are infected with HBV in the world. Healthcare workers face with the risk of HBV infection during their work. Despite the increase of the disease, lack of knowledge regarding the mode of transmission and methods of prevention including immunization is still a threat.
  Purpose
  The aim of this descriptive study was to assess knowledge, attitudes and practice of cleaning staff at Labafinejad Hospital regarding prevention of HBV.
  Methods
  A questionnaire and a checklist of observation were used for data collection. The questionnaire consisted of 4 parts: 1) 18 questions regarding demographic characteristics; 2) 32 questions on knowledge, route of transmission and prevention of HBV infection; 3) 18 questions on attitude and 4) 4 questions regarding practice. It was validated and made reliable by content and test-retest methods (r=0.87). The questionnaire was distributed among 100 cleaning staff.
  Results
  Finding showed that 75% of samples was male and 25% female. Knowledge score on universal precautions was moderate, attitude was good and practice was moderate. The results also showed that their attitude and practice were significantly correlated (P=0.009), practice had a significant correlation with age and sex (P=0.03). However, Furthermore, there was a significant correlation between knowledge with attitude, (P=0.35) and knowledge with practice (P=0.12).
  Conclusion
  It can be concluded that cleaners had positive attitude toward HBV and implementation of universal precautions. On the other hand, cleaners had moderate knowledge and practice with regard to the mode of transmission. Therefore, performing comprehensive educational programs for cleaning staff regarding universal precautions seems necessary.
  Keywords: HBV, Knowledge, Attitude, Practice
 • M. Pazargadi, M. Khatiban Pages 50-58
  Background
  Faculty members are the most significant personnel of a university. Evaluation of their performance is an important factor in the organization and the main task of managers in professional development and promotion. Performance evaluation of nursing faculty members is more complex than others, but it is necessary because one of the primary ways to assure mission accomplishment and goal achievement in medical universities is to indicate the role of faculty members in promoting the quality of health system.
  Purpose
  The purpose of this study was to review evaluation systems of faculty members at some of the major universities and schools around the world.
  Methods
  By using available resources, some of the advantages and strengths of the evaluation systems were specifically extracted to be applied for evaluation improvement at Iranian universities.
  Conclusion
  This study showed that in spite of extensive areas of performance, most colleges/universities evaluate three major domains, namely, education, research and services. The quality and quantity of these areas are evaluated by using multiple sources. The effective evaluation is flexible and allows a person to choose their activities in the defined framework. By choosing and weighing criteria along with the missions and strategic goals of universities/colleges, the level of faculty efforts and contributions in accomplishing them is recognized. Using mentoring system for outcome evaluation is an important factor for the promotion of faculty members. The evaluation process can be more feasible if evaluation committee consists of the same disciplinary members.
  Keywords: Performance evaluation systems, Faculty members, Nursing