فهرست مطالب

شکار و ماهیگیری - پیاپی 23 (زمستان 1387)
 • پیاپی 23 (زمستان 1387)
 • 64 صفحه، بهای روی جلد: 20,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1387/10/01
 • تعداد عناوین: 22
|
 • سخنی با خوانندگان
  صفحه 2
 • شکار ببر در چین
  هدایت الله تاج بخش صفحه 3
 • بایست، نگاه کن، گوش کن
  صفحه 6
 • آشنایی با برخی از قوانین مربوط به شکار
  صفحه 13
 • قمری معمولی
  دکتر هدایت تاج بخش صفحه 14
 • ایران مهد هوبره
  محمدرضا عبدالله خانی صفحه 19
 • زمان طلایی
  خسرو شهبندی ترجمه: خسرو شهبندی صفحه 21
 • همه چیز در باره شکار موس
  باب راب صفحه 25
 • با تمرین صحیح تیراندازی از خطا زدن و بهانه تراشی خودداری کنید
  خسرو شهبدی ترجمه: خسرو شهبدی صفحه 31
 • سگ های پدرم
  صفحه 34
 • ایمنی در تیراندازی به بشقاب های گلی و قوطی حلبی
  خسرو شهبندی ترجمه: خسرو شهبندی صفحه 38
 • حفاظت از چشم و گوش
  خسرو شهبندی ترجمه: خسرو شهبندی صفحه 40
 • ماهیگیری در زیر آب های کم عمق یخ زده
  خسرو شهبندی ترجمه: خسرو شهبندی صفحه 41
 • آب شناسی
  صفحه 44
 • ساخت پشه مصنوعی
  داریوش امینی صفحه 47
 • آشپزی
  صفحه 48
 • ادامه آب شناسی
  صفحه 49
 • نکته ها
  صفحه 52
 • شعر
  صفحه 55
 • خبر
  صفحه 56
 • خوانندگان عزیز
  صفحه 60
 • عکس های یادگاری
  صفحه 61