فهرست مطالب

تازه های ساختمان و مسکن - سال پنجم شماره 2 (پیاپی 18، پاییز 79)
 • سال پنجم شماره 2 (پیاپی 18، پاییز 79)
 • 80 صفحه، بهای روی جلد: 2,500ريال
 • تاریخ انتشار: 1379/06/01
 • تعداد عناوین: 25
|
 • مقالات
 • ملاحظات طراحی قاب های خمشی پیش ساخته بتنی در مناطق با لرزه خیزی بالا
  علیرضا خالو، حسین پرستش صفحه 2
 • ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای با استفاده از تحلیل غیرارتجاعی
  حمزه شکیب، مجید برکچیان صفحه 8
 • بررسی رفتار غیر خطی هسته های بتنی در برابر زلزله
  محسنعلی شایانفر، علیرضا عسگری انارکی صفحه 19
 • پیش نویسه روش اندازه گیری و طبقه بندی میزان صدابندی کوبه ای سقف در محل ساختمان (استاندارد پیشنهادی)
  محمدجعفر هدایتی، خسرو مولانا، غلامعلی لیاقتی صفحه 28
 • بررسی کمبودهای ضوابط جوشکاری سازه های فولادی در ایران
  فرامرز رحیمی نیا، سید رسول میرقادری صفحه 32
 • معماری و توسعه پایدار
  حسین روشن بخش صفحه 36
 • تازه های مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن - پژوهشی
 • مقاومت برشی خاک های درشت دانه منطقه تهران - تاثیر ابعاد نمونه و تراکم نسبی بر نتایج آزمایش برش مستقیم
  صفحه 43
 • ساخت و راه اندازی میز لرزان با قابلیت بارگذاری سینوسی
  صفحه 44
 • ارائه دانش فنی تولید آجر سبک با استفاده از مواد پلیمری
  صفحه 44
 • دوام بتن در شرایط سواحل شمالی کشور و ارائه راهکار
  صفحه 45
 • روش های بهسازی طراحی نواحی مسکونی جهت ارتقاء عملکرد فرهنگی و اجتماعی آنها مبتنی بر فرهنگ اسلامی و بومی کشور
  صفحه 45
 • ضریب رفتار R برای قاب های فلزی با اتصالات خورجینی
  صفحه 45
 • ارائه رهنمود جهت استفاده بهینه از ضایعات ساختمان (آوار ساختمان ها)
  صفحه 46
 • تعیین روابط میزایی جنبش نیرومند زمین برای ایران و ایالت های لرزه زمین ساختی
  صفحه 46
 • طرح و تحلیل پلاستیک سازه ها
  صفحه 47
 • کنترل و نگهداری شبکه شتابنگاری
  صفحه 47
 • تازه های مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن - آموزشی
  صفحه 50
 • تازه های علمی و فن آوری
  صفحه 52
 • بزرگداشت / همایش / مصاحبه
  صفحه 53
 • آشنایی با مجامع و سازمان های تخصصی
  صفحه 60
 • ساختمان و مسکن در مطبوعات
  صفحه 61
 • معرفی کتاب
  صفحه 67
 • انتشارات مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
  صفحه 72
 • تقویم سمینارها
  صفحه 73
 • چکیده مقالات به زبان انگلیسی
  صفحه 80